Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöpedagogiska modeller. Källa: Karin Magntorn, Kristianstad: Inne att lära in ute.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöpedagogiska modeller. Källa: Karin Magntorn, Kristianstad: Inne att lära in ute."— Presentationens avskrift:

1 Miljöpedagogiska modeller

2 Källa: Karin Magntorn, Kristianstad: Inne att lära in ute

3 Miljöpedagogikens målsättning Källa: Eila Jeronen & Marjatta Kaikkonen, Uleåborgs universitet

4 Didaktiska modeller Konstruktivism Handlingsbaserad inlärning Upplevelsebaserad inlärning Reflektiv inlärning Meningsfull undervisning Problembaserad inlärning Källa: Palmberg, Design: Tessa T.

5 Kompetens för hållbar utveckling? kunskaper, färdigheter och attityder om t.ex. – människans och naturens biologiska förutsättningar – samband mellan mänskliga aktiviteter, miljöbelastning – Åtgärder för att minska miljöbelastningen och uppnå en hållbar utveckling kunskaper, färdigheter och attityder  handlingskompetens Källa: Brunner m.fl., 1996; Palmberg, Tessas material

6 Källor Brunner, W. (m.fl.) Miljöundervisning. Håll Sverige Rent. Jeronen, E. & Kaikkonen, M Ympäristökasvatuksen kokonaismallin tavoitteet ja sisällöt arvioinnin kehittämisen tukena. I: E. Jeronen & M. Kaikkonen (red.) Ympäristötietoisuus – näkökulmia eri tieteenaloilta. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia 3. Magntorn, K. Inne att lära in ute. Palmberg, I. (red) Miljöpedagogik. Vasa: Pedagogiska fakulteten. Tani, S. (m.fl.) Kokonaisvaltaisuuden haaste - näkökulmia ympäristökasvatuksen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Kasvatus 38:3, m.fl.


Ladda ner ppt "Miljöpedagogiska modeller. Källa: Karin Magntorn, Kristianstad: Inne att lära in ute."

Liknande presentationer


Google-annonser