Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöpedagogiska modeller. Källa: Karin Magntorn, Kristianstad: Inne att lära in ute.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöpedagogiska modeller. Källa: Karin Magntorn, Kristianstad: Inne att lära in ute."— Presentationens avskrift:

1 Miljöpedagogiska modeller

2 Källa: Karin Magntorn, Kristianstad: Inne att lära in ute

3 Miljöpedagogikens målsättning Källa: Eila Jeronen & Marjatta Kaikkonen, Uleåborgs universitet

4 Didaktiska modeller Konstruktivism Handlingsbaserad inlärning Upplevelsebaserad inlärning Reflektiv inlärning Meningsfull undervisning Problembaserad inlärning Källa: Palmberg, 2003. Design: Tessa T.

5 Kompetens för hållbar utveckling? kunskaper, färdigheter och attityder om t.ex. – människans och naturens biologiska förutsättningar – samband mellan mänskliga aktiviteter, miljöbelastning – Åtgärder för att minska miljöbelastningen och uppnå en hållbar utveckling kunskaper, färdigheter och attityder  handlingskompetens Källa: Brunner m.fl., 1996; Palmberg, 2003.+ Tessas material

6 Källor Brunner, W. (m.fl.) 1996. Miljöundervisning. Håll Sverige Rent. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2001. Ympäristökasvatuksen kokonaismallin tavoitteet ja sisällöt arvioinnin kehittämisen tukena. I: E. Jeronen & M. Kaikkonen (red.) Ympäristötietoisuus – näkökulmia eri tieteenaloilta. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia 3. Magntorn, K. Inne att lära in ute. http://www.buf.kristianstad.se/kick/not/info/index.htm http://www.buf.kristianstad.se/kick/not/info/index.htm Palmberg, I. (red) 2003. Miljöpedagogik. Vasa: Pedagogiska fakulteten. Tani, S. (m.fl.) 2007. Kokonaisvaltaisuuden haaste - näkökulmia ympäristökasvatuksen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Kasvatus 38:3, 199-211. m.fl.


Ladda ner ppt "Miljöpedagogiska modeller. Källa: Karin Magntorn, Kristianstad: Inne att lära in ute."

Liknande presentationer


Google-annonser