Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussionstillfälle 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussionstillfälle 4"— Presentationens avskrift:

1 Diskussionstillfälle 4
Utvandrarna Diskussionstillfälle 4

2 Frågor i tre nivåer På ytan (minns du?) Under ytan (förstår du?)
På djupet (generella frågor)

3 Frågor i tre nivåer. På ytan: Vad hette kvinnan som blev den rikaste i socknen? Under ytan: Hur blev hon den rikaste i socknen? På djupet: Hur skulle det bli om en man agerade på samma sätt som Axelina?

4 Frågor i tre nivåer På ytan: Hur stort var skeppet Charlotta?
Under ytan: Varför ville Elin först inte lära sig engelska? På djupet: Hur tror du att Robert och Elin klarar sig i Amerika med sin engelska? Förklara.

5 Skriv egna frågor Skriv minst tre frågor om innehållet i boken.
Försök skriva frågor i olika nivåer. Skriv dina svar på frågorna.

6 Samtala om era frågor. Sitt i grupper.
Ställ era frågor och samtala om era svar. Lyssna på varandra och försök se på vilken nivå du och dina kompisar ligger i samtalet. Jag kommer runt och lyssnar på er.

7 Tala själv och samspela
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Tala själv och samspela Hur jag yttrar mig i samtalet Jag deltar sparsamt i samtal. Jag behöver stöd för att delta i samtal. Jag deltar aktivt i samtal och kopplar det jag säger till ämnet och till vad någon annan har sagt. Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra. Jag vänder mig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar. Jag är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Lyssna – reflektera och samspela Hur jag lyssnar på andra Jag visar att jag lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att t.ex. nicka och ”hm:a”. Jag visar att jag lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”. Jag visar att jag lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra Jag visar att jag lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.

8 Hattarna Samtala i gruppen med utgångspunkt från de olika ”hattarna”.
Vit: neutral, fakta Gul: positivt Svart: negativt Röd: känslor Grön: Vad kunde gjorts annorlunda? Lösningar. Blå: Vad har vi lärt oss? Hur har vi tänkt?


Ladda ner ppt "Diskussionstillfälle 4"

Liknande presentationer


Google-annonser