Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiplan 2015 Teracom Boxer Group 2014-09-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiplan 2015 Teracom Boxer Group 2014-09-09."— Presentationens avskrift:

1 Strategiplan 2015 Teracom Boxer Group

2 Den kompletta medie- och nätoperatören
Vision Vi är det självklara valet, erkända som den mest kundfokuserade medieoperatören i Norden Vår önskade position Den kompletta medie- och nätoperatören

3 Affärsidé Alla ska ha enkel tillgång till sitt eget urval av tv och radio. Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services.

4 Koncernövergripande mål
En hållbar affär ur ett samhällsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, med en stabil organisk tillväxt, en effektiv organisation och en långsiktig rörelsemarginal på 17%.

5 Varumärkesnavigatorer för Boxer och Teracom
Vi levererar tv som det borde vara, och därför ser våra kunder oss som det självklara valet Vi bidrar till vårt samhälle genom att möjliggöra kommunikation – överallt , alltid och till alla VARUMÄRKESSYFTE & FRAMTIDA TILLSTÅND VARUMÄRKESSYFTE & FRAMTIDA TILLSTÅND Non-stop funktionalitet Frihet att enkelt njuta av den tv som du vill ha Privatkunder Företagsmarknaden VARUMÄRKESLÖFTE VARUMÄRKESLÖFTE Det mest pålitliga nätverket och tjänsterna Teknisk kompetens och rådgivning av högsta klass Vilja och förmåga att leverera lösningar utifrån kundens behov Frihet att välja önskat innehåll och tjänster Enkel åtkomst till valt innehåll Utmärkt kundinteraktion Non-stop funktionalitet VARUMÄRKESGRUND VARUMÄRKESGRUND

6 Penetrationsutvecklingen av enheter
Trendspaning privatkunder (1/2) Totalt tv tittande Förändring i konsumenternas beteende Ökad flexibilitet i tv-tittandet i tid/plats/enhet, efterfrågan på on demand-tjänster ökar, tydligast bland ungdomar. Minuter Broadcast TV Internet streaming Penetrationsutvecklingen av enheter Individualisering Programindustrin börjar producera innehåll anpassat för mindre / individuella enheter. Individuellt tittande och personliga enheter utmanar den traditionella strukturen med hushållsabonnemang. Procent TV Internet Smartphone Surfplatta 2+ Tv mottagare

7 Trendspaning privatkunder (2/2)
Prognos för svensk fiberutbyggnad till villor Fiberabonnemang hos konsumenter En stark fiberutbyggnad för med sig attraktiva tripple- play erbjudande med IPTV, sampaketering blir allt viktigare som pris och konkurrensfaktor Ökande bredbandsintäkter Telekomoperatörernas intäkter från mobilt och fast bredband ökar Antal I tusental Svenska mobilnätsintäkter MSEK Samtal Data SMS MMS Konsekvens Kunskap om konsument är avgörande, vi behöver känna och förstå våra kunder Möjlighet att erbjuda bra hybridtjänster – blandning av broadcast & streamade tjänster med linjärt & on-demand-innehåll Behov av att hantera nedgången i DTT-baserade kunder och möjlighet att attrahera nya kunder på IP-plattformar Individualiseringen öppnar upp för individuella abonnemang och att öka intäkterna från hushållen Innehåll som produceras för små / personliga enheter driver tittandet från den stora tv:n i vardagsrummet till nya skärmar

8 Trendspaning företagsmarknaden
Telekomindustrins intäkter och investeringar Telekomindustrin satsar stort. Telekom och IP- industrin investerar mycket mer i forskning och utveckling än broadcastindustrin IP-plattformen växer. En stark fiberutrullning och växande IP-baserade tv-tjänster utmanar marknäts- plattformen Infrastruktur på landsbygden är mindre attraktiv för mobiloperatörerna. Drift/äga infrastruktur på landsbygden allt mindre attraktivt för mobiloperatörer, slaget ligger i storstäderna Molnbaserade tjänster förändrar kraven på distribution och konsumtion av tv Broadcast industrin Telekom industrin Telekom företagens investeringar i nästa generations bredband Tyskland Frakrike Italien Spannien England 6 MD€ 20 MD€ 1,8 MD€ 1 MD€ 5 MD€ Mobilnäts-täckning i Sverige % befolkningstäckning (10 Mbit/s, 3G) 0 % 100 % Konsekvens Inte möjligt att tävla med telekom och IP-industrins investeringar, vi behöver göra "rätta val" och dra nytta av deras FoU Drift- och distributionskostnaden för DTT måste optimeras för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt kunderbjudande Möjlighet att erbjuda IP-distribution av tv för att motverka hot och skaffa nya hushållsabonnemang Möjlighet att expandera mast -och nätinstrastrukturaffären genom att utforska nya affärsmodeller & positioner i värdekedjan

9 Den kompletta medie- och nätoperatören
Vår önskade position Den kompletta medie- och nätoperatören Privatkunder Företagsmarknaden Vi erbjuder Linjär tablå-tv, catch-up och on demand Tv-tjänster sampaketerade med bredband Vi når Privatkunder via marknät och IP-nät Konsumenterna med mediatjänster till den enhet de själva väljer där de befinner sig Vi erbjuder Distribution av tv och radio Media- och kommunikationstjänster Nationell serviceorganisation med stark lokal närvaro Ägande av nätinstrastruktur och inplacering av passiva nätkomponenter Vi når Programbolag, telekomoperatörer och offentliga- / försvarssektorn Genom att äga / drifta nationella nät för radiokommunikation Genom att drifta nationella IP nät

10 Våra fem strategiska fokusområden
2. Lönsam tillväxt i hela verksamheten 1. Genuint kundfokus i allt vi gör 3. Kostnads- effektiva och smarta arbetsmetoder 5. Ansvarsfullt företagande som en naturlig del av vår verksamhet 4. Starkt ledarskap och en prestationsbaserad kultur

11 Genuint kundfokus i allt vi gör
2 1 3 5 4 Basera allt på fakta från kundinsikter Leverera den bästa kundupplevelsen i alla kontakter med kunden Skapa en kundfokuserad organisation genom tydliga roller och ansvar tillsammans med individuella mål Följ upp och sätt fokus på utveckling genom kundorienterade indikatorer Upprätthåll en aktiv dialog/kommunikation kring kundupplevelser och kundinsikter Basera alla processer på tydliga kundfördelar Involvera och interagera med våra kunder

12 Lönsam tillväxt i hela verksamheten Betal-tv-strategi för privatkunder
2 1 3 5 4 Utveckla metoder att bättre förstå kundernas önskemål och behov för att kunna vägleda dem i deras tv-tittande Utveckla våra plattformsutbud så att vi når så många tittare som möjligt och kan skapa tillväxt Stärk vårt kunderbjudande i marknätet Bygg vidare på varumärkesgrunden: Frihet att välja Enkel åtkomst Non-stop funktionalitet Utmärkt interaktion med kunder Upprätthåll en relation med alla fri-tv-hushåll Ta speciell hänsyn till yngre konsumenters tittarbeteende vid design av produkter, kanal-paketeringar och betal-tv- erbjudanden

13 Lönsam tillväxt i hela verksamheten Broadcast-strategi för företagsmarknaden
2 1 3 5 4 Säkerställ en kundorienterad tjänsteleverans i världsklass Omforma nuvarande nätverksamhet till en mer kostnadseffektiv och effektiv drift för att säkerställa långsiktig ekonomisk sund verksamhet Jobba aktivt för lansering av digitalradio för kommersiella och public-serviceföretag i Sverige Utveckla dagens radioaffär med det långsiktiga målet att i Danmark äga och driva hela utsändningskedjan Bygg vidare på varumärkesgrunden: Det mest pålitliga nätverket och tjänsterna Teknisk kompetens och rådgivning av högsta klass Vilja och förmåga att leverera lösningar utifrån kundens behov Bli den naturliga vägen till och inom Norden för mediatjänster

14 Lönsam tillväxt i hela verksamheten Network services-strategi för företagsmarknaden
2 1 3 5 4 Vidareutveckla nuvarande nätinfrastruktur- och mast- affär Etablera Teracom som nätoperatör av radio- kommunikation och IP-tjänster Kapitalisera på befintlig kompetens, medarbetare, infrastruktur och nationell serviceorganisation med stark lokal närvaro Erbjud inplacering / ägande av passiva nätkomponenter Fokusera på programbolag, telekomoperatörer och offentliga- / försvarssektorn

15 Kostnadseffektiva och smarta arbetsmetoder
2 1 3 5 4 Sträva efter att dra nytta av alla möjliga synergier mellan betal-tv och nätverksamheten Dra nytta av investeringarna i FoU hos partners, nya globala internetaktörer och telekombranschen Utmana nuvarande arbetssätt på alla nivåer Eftersträva så låg kostnad som möjligt för långsiktig ekonomisk sund verksamhet och finansiell kapacitet att skapa nya affärer Basera teknikvalen på den totala livscykelkostnaden, tillsammans med energieffektiva och smarta lösningar Dela resurser eller överväg externa alternativ via partners när det är mer kostnadseffektivt Använd och bygg på stora industristandarder

16 Starkt ledarskap och en prestationsbaserad kultur
2 1 3 5 4 Använd ledarskapsprinciperna för att identifiera, välja, utveckla och utvärdera våra ledare Skapa en attraktiv och effektiv arbetsmiljö där den anställdes eget driv och ansvarstagande premieras Se till att alla medarbetare strävar efter att förstå våra kunder och ges möjlighet att visa initiativ Identifiera nyckelpersoner, kärnkompetens och utvecklingsområden Upprätta en plattform för att främja arbetsrotation och karriärutveckling Arbeta för ökad hållbarhet genom att stärka mångfald, jämställdhet och hälsa

17 Ansvarsfullt företagande som en naturlig del av vår verksamhet
2 1 3 5 4 Agera som en förebild som gör mer än vad lagen formellt kräver Säkerställ att alla anställda förstår och följer vår Code of Conduct Minimera risker genom att säkerställa att våra leverantörer efterlever Teracom Boxers Code of Conduct för leverantörer Säkerställ lika behandling och lika möjligheter oavsett bakgrund Dra nytta av värde skapat från mångfald i alla aspekter Minimera miljöpåverkan från el, bränsle, affärsresor och elektronisk utrustning Säkerställ en aktiv dialog med våra intressenter

18 Våra Koncernövergripande mål Våra Strategiska fokusområden
Vår Vision Vi är det självklara valet, erkända som den mest kundfokuserade medieoperatören i Norden Vår Affärsidé Alla ska ha enkel tillgång till sitt eget urval av tv och radio. Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services. Vår Önskade position Den kompletta medie- och nätoperatören Våra Koncernövergripande mål En hållbar affär ur ett samhällsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, med en stabil organisk tillväxt, en effektiv organisation och en långsiktig rörelsemarginal på 17%. Våra Strategiska fokusområden Genuint kundfokus i allt vi gör Lönsam tillväxt i hela verksamheten Kostnadseffektiva och smarta arbetsmetoder Starkt ledarskap och en prestationsbaserad kultur Ansvarsfullt företagande som en naturlig del av vår verksamhet


Ladda ner ppt "Strategiplan 2015 Teracom Boxer Group 2014-09-09."

Liknande presentationer


Google-annonser