Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiplan 2015 Teracom Boxer Group 2014-09-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiplan 2015 Teracom Boxer Group 2014-09-09."— Presentationens avskrift:

1 Strategiplan 2015 Teracom Boxer Group 2014-09-09

2 Vision Vår önskade position Den kompletta medie- och nätoperatören Vi är det självklara valet, erkända som den mest kundfokuserade medieoperatören i Norden

3 Affärsidé Alla ska ha enkel tillgång till sitt eget urval av tv och radio. Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services.

4 Koncernövergripande mål En hållbar affär ur ett samhällsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, med en stabil organisk tillväxt, en effektiv organisation och en långsiktig rörelsemarginal på 17%.

5 Varumärkesnavigatorer för Boxer och Teracom Vi levererar tv som det borde vara, och därför ser våra kunder oss som det självklara valet Vi bidrar till vårt samhälle genom att möjliggöra kommunikation – överallt, alltid och till alla VARUMÄRKESSYFTE & FRAMTIDA TILLSTÅND Non-stop funktionalitet Frihet att enkelt njuta av den tv som du vill ha Enkel åtkomst till valt innehåll Non-stop funktionalitet Frihet att välja önskat innehåll och tjänster Utmärkt kundinteraktion Teknisk kompetens och rådgivning av högsta klass Det mest pålitliga nätverket och tjänsterna Vilja och förmåga att leverera lösningar utifrån kundens behov VARUMÄRKESGRUND VARUMÄRKESLÖFTE VARUMÄRKESGRUND VARUMÄRKESLÖFTE Privatkunder Företagsmarknaden

6 Trendspaning privatkunder (1/2) Förändring i konsumenternas beteende Ökad flexibilitet i tv-tittandet i tid/plats/enhet, efterfrågan på on demand-tjänster ökar, tydligast bland ungdomar. Totalt tv tittande 2004-2020 Individualisering Programindustrin börjar producera innehåll anpassat för mindre / individuella enheter. Individuellt tittande och personliga enheter utmanar den traditionella strukturen med hushållsabonnemang. Broadcast TVInternet streaming Penetrationsutvecklingen av enheter TVInternetSmartphoneSurfplatta2+ Tv mottagare Minuter Procent

7 Trendspaning privatkunder (2/2) Fiberabonnemang hos konsumenter En stark fiberutbyggnad för med sig attraktiva tripple- play erbjudande med IPTV, sampaketering blir allt viktigare som pris och konkurrensfaktor Ökande bredbandsintäkter Telekomoperatörernas intäkter från mobilt och fast bredband ökar Konsekvens Kunskap om konsument är avgörande, vi behöver känna och förstå våra kunder Möjlighet att erbjuda bra hybridtjänster – blandning av broadcast & streamade tjänster med linjärt & on-demand-innehåll Behov av att hantera nedgången i DTT-baserade kunder och möjlighet att attrahera nya kunder på IP-plattformar Individualiseringen öppnar upp för individuella abonnemang och att öka intäkterna från hushållen Innehåll som produceras för små / personliga enheter driver tittandet från den stora tv:n i vardagsrummet till nya skärmar Prognos för svensk fiberutbyggnad till villor Svenska mobilnätsintäkter SamtalDataSMSMMS MSEK Antal I tusental

8 Trendspaning företagsmarknaden Konsekvens Inte möjligt att tävla med telekom och IP-industrins investeringar, vi behöver göra "rätta val" och dra nytta av deras FoU Drift- och distributionskostnaden för DTT måste optimeras för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt kunderbjudande Möjlighet att erbjuda IP-distribution av tv för att motverka hot och skaffa nya hushållsabonnemang Möjlighet att expandera mast -och nätinstrastrukturaffären genom att utforska nya affärsmodeller & positioner i värdekedjan 100 %0 % Telekomindustrins intäkter och investeringar Mobilnäts-täckning i Sverige Telekom industrin Broadcast industrin Telekom företagens investeringar i nästa generations bredband TysklandFrakrikeItalienSpannienEngland 6 MD€20 MD€1,8 MD€1 MD€5 MD€ Telekomindustrin satsar stort. Telekom och IP- industrin investerar mycket mer i forskning och utveckling än broadcastindustrin IP-plattformen växer. En stark fiberutrullning och växande IP-baserade tv-tjänster utmanar marknäts- plattformen Infrastruktur på landsbygden är mindre attraktiv för mobiloperatörerna. Drift/äga infrastruktur på landsbygden allt mindre attraktivt för mobiloperatörer, slaget ligger i storstäderna Molnbaserade tjänster förändrar kraven på distribution och konsumtion av tv % befolkningstäckning (10 Mbit/s, 3G)

9 Vår önskade position Vi erbjuder Distribution av tv och radio Media- och kommunikationstjänster Nationell serviceorganisation med stark lokal närvaro Ägande av nätinstrastruktur och inplacering av passiva nätkomponenter Vi når Programbolag, telekomoperatörer och offentliga- / försvarssektorn Genom att äga / drifta nationella nät för radiokommunikation Genom att drifta nationella IP nät Den kompletta medie- och nätoperatören Vi erbjuder Linjär tablå-tv, catch-up och on demand Tv-tjänster sampaketerade med bredband Vi når Privatkunder via marknät och IP-nät Konsumenterna med mediatjänster till den enhet de själva väljer där de befinner sig PrivatkunderFöretagsmarknaden

10 Våra fem strategiska fokusområden 1. Genuint kundfokus i allt vi gör 2. Lönsam tillväxt i hela verksamheten 3. Kostnads- effektiva och smarta arbetsmetoder 5. Ansvarsfullt företagande som en naturlig del av vår verksamhet 4. Starkt ledarskap och en prestationsbaserad kultur

11  Basera allt på fakta från kundinsikter  Leverera den bästa kundupplevelsen i alla kontakter med kunden  Skapa en kundfokuserad organisation genom tydliga roller och ansvar tillsammans med individuella mål  Följ upp och sätt fokus på utveckling genom kundorienterade indikatorer  Upprätthåll en aktiv dialog/kommunikation kring kundupplevelser och kundinsikter  Basera alla processer på tydliga kundfördelar  Involvera och interagera med våra kunder Genuint kundfokus i allt vi gör 2 13 54

12  Utveckla metoder att bättre förstå kundernas önskemål och behov för att kunna vägleda dem i deras tv-tittande  Utveckla våra plattformsutbud så att vi når så många tittare som möjligt och kan skapa tillväxt  Stärk vårt kunderbjudande i marknätet  Bygg vidare på varumärkesgrunden: – Frihet att välja – Enkel åtkomst – Non-stop funktionalitet – Utmärkt interaktion med kunder  Upprätthåll en relation med alla fri-tv-hushåll  Ta speciell hänsyn till yngre konsumenters tittarbeteende vid design av produkter, kanal-paketeringar och betal-tv- erbjudanden Lönsam tillväxt i hela verksamheten Betal-tv-strategi för privatkunder 2 13 54

13  Säkerställ en kundorienterad tjänsteleverans i världsklass  Omforma nuvarande nätverksamhet till en mer kostnadseffektiv och effektiv drift för att säkerställa långsiktig ekonomisk sund verksamhet  Jobba aktivt för lansering av digitalradio för kommersiella och public-serviceföretag i Sverige  Utveckla dagens radioaffär med det långsiktiga målet att i Danmark äga och driva hela utsändningskedjan  Bygg vidare på varumärkesgrunden: – Det mest pålitliga nätverket och tjänsterna – Teknisk kompetens och rådgivning av högsta klass – Vilja och förmåga att leverera lösningar utifrån kundens behov  Bli den naturliga vägen till och inom Norden för mediatjänster Lönsam tillväxt i hela verksamheten Broadcast-strategi för företagsmarknaden 2 13 54

14  Vidareutveckla nuvarande nätinfrastruktur- och mast- affär  Etablera Teracom som nätoperatör av radio- kommunikation och IP-tjänster  Kapitalisera på befintlig kompetens, medarbetare, infrastruktur och nationell serviceorganisation med stark lokal närvaro  Erbjud inplacering / ägande av passiva nätkomponenter  Fokusera på programbolag, telekomoperatörer och offentliga- / försvarssektorn Lönsam tillväxt i hela verksamheten Network services-strategi för företagsmarknaden 2 13 54

15  Sträva efter att dra nytta av alla möjliga synergier mellan betal-tv och nätverksamheten  Dra nytta av investeringarna i FoU hos partners, nya globala internetaktörer och telekombranschen  Utmana nuvarande arbetssätt på alla nivåer  Eftersträva så låg kostnad som möjligt för långsiktig ekonomisk sund verksamhet och finansiell kapacitet att skapa nya affärer  Basera teknikvalen på den totala livscykelkostnaden, tillsammans med energieffektiva och smarta lösningar  Dela resurser eller överväg externa alternativ via partners när det är mer kostnadseffektivt  Använd och bygg på stora industristandarder Kostnadseffektiva och smarta arbetsmetoder 2 13 54

16  Använd ledarskapsprinciperna för att identifiera, välja, utveckla och utvärdera våra ledare  Skapa en attraktiv och effektiv arbetsmiljö där den anställdes eget driv och ansvarstagande premieras  Se till att alla medarbetare strävar efter att förstå våra kunder och ges möjlighet att visa initiativ  Identifiera nyckelpersoner, kärnkompetens och utvecklingsområden  Upprätta en plattform för att främja arbetsrotation och karriärutveckling  Arbeta för ökad hållbarhet genom att stärka mångfald, jämställdhet och hälsa Starkt ledarskap och en prestationsbaserad kultur 2 13 54

17  Agera som en förebild som gör mer än vad lagen formellt kräver  Säkerställ att alla anställda förstår och följer vår Code of Conduct  Minimera risker genom att säkerställa att våra leverantörer efterlever Teracom Boxers Code of Conduct för leverantörer  Säkerställ lika behandling och lika möjligheter oavsett bakgrund  Dra nytta av värde skapat från mångfald i alla aspekter  Minimera miljöpåverkan från el, bränsle, affärsresor och elektronisk utrustning  Säkerställ en aktiv dialog med våra intressenter Ansvarsfullt företagande som en naturlig del av vår verksamhet 2 13 54

18 Vår Vision Vi är det självklara valet, erkända som den mest kundfokuserade medieoperatören i Norden Våra Koncernövergripande mål En hållbar affär ur ett samhällsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, med en stabil organisk tillväxt, en effektiv organisation och en långsiktig rörelsemarginal på 17%. Vår Affärsidé Alla ska ha enkel tillgång till sitt eget urval av tv och radio. Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services. Våra Strategiska fokusområden 1.Genuint kundfokus i allt vi gör 2.Lönsam tillväxt i hela verksamheten 3.Kostnadseffektiva och smarta arbetsmetoder 4.Starkt ledarskap och en prestationsbaserad kultur 5.Ansvarsfullt företagande som en naturlig del av vår verksamhet Vår Önskade position Den kompletta medie- och nätoperatören


Ladda ner ppt "Strategiplan 2015 Teracom Boxer Group 2014-09-09."

Liknande presentationer


Google-annonser