Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

+ Projektledarens lilla blå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "+ Projektledarens lilla blå"— Presentationens avskrift:

1 + Projektledarens lilla blå
Sammanfattning: Monica Lööw kap 1-12 + Projektledarens lilla blå

2 Projektorganisationen
Beställare Styrgrupp Projektledare Referensgrupp Projektgrupp

3 Projektets mål Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt

4 Förväntanstriangeln Kvalitet Kostnad Tid

5 Brief = Projektidé Målgrupp Produkt/tjänst Budget
VARFÖR genomföra projektet? - Strategiskt VAD ska vi åstadkomma? – Taktiskt HUR ska vi formulera oss? Operativt VILKA är intressenterna?

6 Intressentanalys VAD som ska göras NYTTAN med projektet
Kunna SÄLJA in och FÖRANKRA projektet Hitta RISKMOMENT Leverera RÄTT sak på RÄTT sätt Skapa DELAKTIGHET Upptäck INTRESSEKONFLIKTER Hitta VERKLIGA behov

7 Projektets Riskanalys
Sannolikhet Konsekvens RPN Åtgärd Ansvarig

8 Projektplanering Work Breakdown Structure, WBS
Nätplan med aktiviteter och milstolpar Aktivitetslista Tidplan - Gantt

9 Activity Based Costing
Projektets Budget Activity Based Costing Resurser Resursdrivare Aktiviteter Aktivitetsdrivare Projekt

10 Vad vill vi som lyssnar ha svar på?
Retorik Vad vill vi som lyssnar ha svar på? Retorikschema: Inledning Identifikation Lösning Avslutning Nervös?

11 Framgångsrikt ledarskap
Utmana – Leta efter möjligheter Experimentera – Var kreativ Uppmuntra, engagera Tydliga krav och regler Fira uppnådd mål

12 Olika Ledarstilar Hersey & Blanchard: Situationsanpassat ledarskap
Instruerande ledarstil: Uppgift Övertygande ledarstil: Uppgift & Relation Samrådande ledarstil: Relation Delegerande ledarstil: Mot mål!

13 Feedback-trappan Förändra/Förstärka Förstå Förklara Försvara Förneka

14 Maslows behovshierarki
Självförverkligande: Utmanande uppgifter, Uppskattning, feedback Behov av uppskattning: Fira framgångar, Konstruktiv feedback Sociala behov: Alla hörda, lyssnade på Trygghetsbehov: Tydliga roller, rutiner, regler, Tydliga anställningsförhållanden Fysiska behov: Raster, Sömn, Bra mat, God arbetsmiljö


Ladda ner ppt "+ Projektledarens lilla blå"

Liknande presentationer


Google-annonser