Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning: Monica Lööw kap 1-12 + Projektledarens lilla blå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning: Monica Lööw kap 1-12 + Projektledarens lilla blå."— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning: Monica Lööw kap 1-12 + Projektledarens lilla blå

2 Projektorganisationen Beställare Styrgrupp Projektledare Referensgrupp Projektgrupp

3 Projektets mål Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt

4 Förväntanstriangeln Kvalitet Kostnad Tid

5 Brief = Projektidé Målgrupp Produkt/tjänst Budget VARFÖR genomföra projektet? - Strategiskt VAD ska vi åstadkomma? – Taktiskt HUR ska vi formulera oss? Operativt VILKA är intressenterna?

6 Intressentanalys VAD som ska göras NYTTAN med projektet Kunna SÄLJA in och FÖRANKRA projektet Hitta RISKMOMENT Leverera RÄTT sak på RÄTT sätt Skapa DELAKTIGHET Upptäck INTRESSEKONFLIKTER Hitta VERKLIGA behov

7 Projektets Riskanalys Sannolikhet Konsekvens RPN ÅtgärdAnsvarig 1-51-51-25

8 Projektplanering 1.Work Breakdown Structure, WBS 2.Nätplan med aktiviteter och milstolpar 3.Aktivitetslista 4.Tidplan - Gantt

9 Projektets Budget Activity Based Costing Resurser Resursdrivare Aktiviteter Aktivitetsdrivare Projekt

10 Retorik Vad vill vi som lyssnar ha svar på? Retorikschema: Inledning Identifikation Lösning Avslutning Nervös?

11 Framgångsrikt ledarskap Utmana – Leta efter möjligheter Experimentera – Var kreativ Uppmuntra, engagera Tydliga krav och regler Fira uppnådd mål

12 Olika Ledarstilar Hersey & Blanchard: Situationsanpassat ledarskap Instruerande ledarstil: Uppgift Övertygande ledarstil: Uppgift & Relation Samrådande ledarstil: Relation Delegerande ledarstil: Mot mål!

13 Feedback-trappan Förändra/Förstärka Förstå Förklara Försvara Förneka

14 Maslows behovshierarki Självförverkligande: Utmanande uppgifter, Uppskattning, feedback Behov av uppskattning: Fira framgångar, Konstruktiv feedback Sociala behov: Alla hörda, lyssnade på Trygghetsbehov: Tydliga roller, rutiner, regler, Tydliga anställningsförhållanden Fysiska behov: Raster, Sömn, Bra mat, God arbetsmiljö


Ladda ner ppt "Sammanfattning: Monica Lööw kap 1-12 + Projektledarens lilla blå."

Liknande presentationer


Google-annonser