Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konvergens några definitioner Ester Appelgren, 2003-10-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konvergens några definitioner Ester Appelgren, 2003-10-02."— Presentationens avskrift:

1 Konvergens några definitioner Ester Appelgren, 2003-10-02

2 Konvergens enligt www.ne.se av latin, convergo = löpa samman matematiskt begrepp, närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål inom oceanografin horisontell inströmning av vatten i ett område inom meteorologin horisontell nettoinströmning av luft i ett område inom medicinen term för att ögonen riktas inåt vid seende på nära håll Inom etnologi och folkloristik en utveckling som på skilda håll och med olika förutsättningar ger enahanda resultat. Exempel: framväxten av jordbruk på olika håll i världen. Källa: Natinalencyclopedien, www.ne.se, 2003-09-30www.ne.se

3 Ytterligare definitioner... Konvergent utveckling - biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter. Sker främst vid likartad miljöpåverkan. Exempel: utveckling av vingar inom skilda grupper av flygande ryggradsdjur (flygödlor, fåglar och fladdermöss). Konvergensen är dock aldrig fullständig, arvet från ursprungsorganismen finns alltid kvar.

4 ..enligt konvergensutredningen SOU 1999:55 nätkonvergens exempel: telefoni och Internet genom kabel-TV-nät tjänstekonvergens exempel: dagstidningar över webben apparatkonvergens exempel: datorer som fungerar som tv-mottagare marknadskonvergens exempel: teleföretag som producerar innehållstjänster och rör sig in på mediemarknaden

5 Konvergens i media Digitaliseringen har medfört att tidigare åtskilda medietyper nu kan lagras, bearbetas och viss mån distribueras på liknande sätt eller med samma verktyg.

6 Några modeller [Guy Berger, 2003][Negroponte, 1979] [Dailey, Demo, Spillman, 2003]

7 [Annibal Barlet, Le Vray et methodique Cours de... Chymie (Paris, 1653)] [ACUA, 2001]

8 Några av mina frågor Om Coca-Cola istället för att sponsra en fotbollsmatch, själv sänder matchen från sin egen sajt. Är detta konvergens, dryck-företaget Coca-Cola har ju närmat sig ett tv-företags verksamhet? När svt tillhandahåller tv-program på sin webb-sida, är det webben som har konvergerat mot tv-mediet, eller innehållet i utsändningen som har konvergerat? Om handdatorer och mobiltelefoner innehåller exakt samma komponenter, kan man kalla detta konvergens? De utgör ju komponentmässigt samma produkt? Om en toa-pappershållare och en radio slås ihop, har då toapappershållaren konvergerat mot radion eller vice versa?

9 Konvergent tänkande Tänkande intriktat på att hitta en förutbestämd korrekt lösning på ett problem. Exempel: intelligenstest mäter vanligen förmåga till konvergent tänkande.


Ladda ner ppt "Konvergens några definitioner Ester Appelgren, 2003-10-02."

Liknande presentationer


Google-annonser