Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildningar inom lantmäteriområdet Utbildningar, söktryck, trender och internationalisering Klas Ernald Borges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildningar inom lantmäteriområdet Utbildningar, söktryck, trender och internationalisering Klas Ernald Borges."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildningar inom lantmäteriområdet Utbildningar, söktryck, trender och internationalisering Klas Ernald Borges Programledare Civilingenjörsutbildningen i lantmäteri Universitetslektor Avd för fastighetsvetenskap LTH

2 2 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Lantmäteriområdet Lantmäteriområdet omfattar utveckling och förvaltning av fastigheter, förändring av markanvändning samt geografisk informationsteknik. Denna del av samhällsbyggandet kräver kompetens som integrerar tekniska, juridiska och ekonomiska kunskaper. Behovet av en sådan kompetens finns både inom offentlig sektor och i privat näringsliv. Utbildningen i lantmäteri syftar till att möta behovet av civilingenjörer som: tillämpar och integrerar kunskaper inom fastighetsvetenskap, geografisk informationsteknik, byggprocessen och fysisk planering samverkar med andra yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet samt politiska beslutsfattare, fastighetsägare och andra berörda Programmet präglas av en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande. Fastställt av SLTH 2006-12-01

3 3 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Lantmäteri - programmål En civilingenjör i lantmäteri har kompetens att: analysera och lösa fastighetstekniska, fastighetsekonomiska och fastighetsrättsliga problemställningar vid förändring av markanvändning. skapa nya möjligheter för och hantera utveckling av fastigheter i alla faser, t ex. råmark, planlagd mark och bebyggd mark. tillämpa och medverka till att utveckla lagar, regler och bestämmelser inom det fastighetsvetenskapliga området. använda befintliga och utveckla nya metoder för att mäta, insamla, bearbeta, analysera och visualisera geografisk information. medverka i översiktlig och detaljplanering av exploateringsprojekt, inklusive infrastruktur, med beaktande av estetiska och miljömässiga värderingar.

4 4 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 L-programmets volym på LTH 2008/092007/082006/072005/062004/052003/042002/032001/02 Antagna stud. (% kvinnor) 6066 (42 %) 60 (25%) 55 (26%) 55 (41%) 54 (40%) 41 (52%) 38 (48%) Betygs- poäng 15,9016,2215,5615,5116,3516,1615,84 Antal sökande 1:a-hand (totalt) 80 (313) 85 (325) 89 (333) 77 (377) 84 (376) 81 (378) 88 (405) 59 (443) Ex-jobb 2141313819

5 5 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Lantmäteriutbildningar i Sverige Stock- holm LundTroll- hättan GävleLuleå Samhälls- byggnad Lantmäteri Geomatik mm Civ ing A och V MSc BScBSc + MScMSc 40-60 ”L-studenter” 604540(20) MSc BScBSc + MScMSc Från år 19321992199619902007

6 6 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Teknik + Ekonomi + Juridik = Civilingenjör L, S, G, …

7 7 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Teknik + Ekonomi + Juridik = Ingenjör L, S, G … BSc - kandidatexamen

8 8 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Teknik + Ekonomi + Juridik = BSc – kandidatexamen i Fastighet och finansLantmätare FastighetsföretagandeGIS Samhällsplanering Geomatik Ingenjör…

9 9 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Teknik + Ekonomi + Juridik = MSc in …

10 10 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Teknik + Ekonomi + Juridik = MSc in … Land Management Geoinformatics/Geomatics Real Estate Finance Property Development Property Market

11 11 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22

12 12 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 1756 2 1110 3 443 4 370 5 319 6 132 7 72 8 63

13 13 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 1756 2 1110 3 443 4 370 5 319 6 132 7 72 8 GIS/Geomatik63 Gävle, Karlstad (+Lund)

14 14 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 1756 2 1110 3 443 4 370 5 319 6 132 7 Fysisk planering72 Karlskrona 8 GIS/Geomatik63 Gävle, Karlstad (+Lund)

15 15 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 1756 2 1110 3 443 4 370 5 319 6 Lantmäteri132 Lund, Trollhättan 7 Fysisk planering72 Karlskrona 8 GIS/Geomatik63 Gävle, Karlstad (+Lund)

16 16 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 1756 2 1110 3 443 4 370 5 Samhällsbyggnad319 Stockholm 6 Lantmäteri132 Lund, Trollhättan 7 Fysisk planering72 Karlskrona 8 GIS/Geomatik63 Gävle, Karlstad (+Lund)

17 17 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 1756 2 1110 3 443 4 Väg- och vattenbyggnad370 Lund, Göteborg, Luleå 5 Samhällsbyggnad319 Stockholm 6 Lantmäteri132 Lund, Trollhättan 7 Fysisk planering72 Karlskrona 8 GIS/Geomatik63 Gävle, Karlstad (+Lund)

18 18 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 1756 2 1110 3 Fastighetsföretagande/ekonomi443 Malmö, Halmstad, Trollhättan, Sthlm, Gävle 4 Väg- och vattenbyggnad370 Lund, Göteborg, Luleå 5 Samhällsbyggnad319 Stockholm 6 Lantmäteri132 Lund, Trollhättan 7 Fysisk planering72 Karlskrona 8 GIS/Geomatik63 Gävle, Karlstad (+Lund)

19 19 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 1756 2 Fastighetsmäklare1110 Malmö, Halmstad, Borås, Trollhättan, Gävle, Luleå 3 Fastighetsföretagande/ekonomi443 Malmö, Halmstad, Trollhättan, Sthlm, Gävle 4 Väg- och vattenbyggnad370 Lund, Göteborg, Luleå 5 Samhällsbyggnad319 Stockholm 6 Lantmäteri132 Lund, Trollhättan 7 Fysisk planering72 Karlskrona 8 GIS/Geomatik63 Gävle, Karlstad (+Lund)

20 20 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildning Söktryck 2008Utbildningsorter 1 Industriell ekonomi1756 Lund, Karlskr., Växjö, Gbg, Linköping, Sthlm, Luleå 2 Fastighetsmäklare1110 Malmö, Halmstad, Borås, Trollhättan, Gävle, Luleå 3 Fastighetsföretagande/ekonomi443 Malmö, Halmstad, Trollhättan, Sthlm, Gävle 4 Väg- och vattenbyggnad370 Lund, Göteborg, Luleå 5 Samhällsbyggnad319 Stockholm 6 Lantmäteri132 Lund, Trollhättan 7 Fysisk planering72 Karlskrona 8 GIS/Geomatik63 Gävle, Karlstad (+Lund)

21 21 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 LTHs basår (+projekt) 1. Fastighetsrätt & Matematik 2. Mark & miljö (anläggning av verksamhet) 3. Geomatik (upprättande av karta och databas) 4. Fastighetsinformationsteknik (register för kolonilotter) 5. Fastighetsekonomi (värdering av småhus, mm) 6. Fastighetsteknik (detaljplan och ersättningar till fastighetsägare)

22 22 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Specialiseringar åk 4 + 5 Fastighetsrätt Fastighetsutveckling Geografisk informationsteknik Fastighetsmarknaden Stadsutveckling Landinspektør (dubbelexamen Aalborgs univ) Technology Management Riskhantering

23 23 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Ämnen i LTHs L-program Fastighetsvetenskap Byggnadsekonomi Naturgeografi/GIS-centrum Matematik Matematisk statistik Datavetenskap Stadsbyggnad Trafikteknik Geodetisk mätningsteknik Handelsrätt

24 24 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Större kurser i åk 4 lå 2008/09 Fastighetsvetenskap Fastighetsfinansiering Fastighetsmarknaden Fastighetsvärdering Speciell fastighetsrätt Fastighetsrättsliga avtal Internationell fastighetsrätt Fastighetsvetenskapliga seminarier Byggnadsekonomi Byggprocessen & Företagsek Fastighetsförvaltning Trafikteknik Översiktsplanering Handelsrätt Miljörätt

25 25 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Mindre kurser i åk 4 lå 2008/09 Fastighetsvetenskap Marksamverkan Bostadsrätt Byggnadsekonomi Fastighetsföretagande & Facility Management Byggledning Installationsteknik Husbyggnads&installationsteknik Trafikteknik Geodetisk mätningsteknik Trafikplanering Naturgeografi/GIS-centrum Fjärranalys GIT via internet Algoritmer i GIS Handelsrätt Beskattningsrätt Stadsbyggnad Stadsutformning Stadsförnyelse Datavetenskap Databasteknik

26 26 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Lund – Aalborg dubbelexamen Öresundsregionen – 1,5+0,5 M invånare (Kph- Malmö/Lund) Filial från ht 2007 i Ballerup (Kph) BSc (S) + MSc (DK) - eller tvärtom Landmåling + Utstykningsprocessen (åk 3) Opmålning&kortlaegning; GIS; Planlaegning & arealforvaltning (ht åk 4) Formell kompetens för förrättningstjänst mm (landinspektör resp offentlig tjänst i Sv)

27 27 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Teknik + Ekonomi + Juridik = Kandidat X, Y, Z

28 28 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Teknik + Ekonomi + Juridik = MSc Ax, By, Cz, Dx, Bz…

29 29 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Teknik + Ekonomi + Juridik = PhD ∂ ax, ∆ by, ∞ cz …


Ladda ner ppt "1 L U N D S TEKNISKA HÖGSKOLA RTh/2003-03-22 Utbildningar inom lantmäteriområdet Utbildningar, söktryck, trender och internationalisering Klas Ernald Borges."

Liknande presentationer


Google-annonser