Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mörbylånga kommun Styrkort 2015 Torslunda Fritidshem Idéernas Paradis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mörbylånga kommun Styrkort 2015 Torslunda Fritidshem Idéernas Paradis."— Presentationens avskrift:

1 Mörbylånga kommun Styrkort 2015 Torslunda Fritidshem Idéernas Paradis

2 Öka elevers motivation till lärande Mål: Elever ska få ta del av vårt kulturarv inom litteraturen och öka intresset för läsning Aktiviteter Vi låter eleverna ta del av gamla klassiska sagor och författare. Vi stimulerar till läsning och väcker intresse för böcker. Vi samarbetar med skolbibliotek och kommunbibliotek. Vi använder oss av berättande för att öka elevers läsförståelse och läsglädje. Utvärdering I samarbete med skolan följa elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse i svenska. Intervjua eleverna om deras läsvanor och intresse för böcker.

3 Elever trivs och utvecklas i verksamheten Mål: Befrämja rörelse, hälsa och samarbete. Aktiviteter Använda Torslundahallen för fysiska aktiviteter, lek och rörelse som en naturlig del i fritidshemmets verksamhet. Stimulera och väcka intresse för idrott, rörelseglädje och motion. Samarbetsövningar och värdegrundsarbete. Utvärdering Intervjuer/enkäter till elever och föräldrar Pedagogiska diskussioner och reflektioner i arbetslaget

4 Ökad upplevelse av inflytande och delaktighet Mål: Öka elevinflytandet på fritidshemmet Aktiviteter Ge eleverna ett större inflytande över innehållet i det ”mobila rummet”. Låta elevernas förslag bli en samlad aktivitet för en viss period. Stimulera intresse och entreprenörskap. Eleverna görs delaktiga på fritidshemmets veckomöten. Utvärdering Elevintervjuer Pedagogiska diskussioner och reflektion i arbetslaget


Ladda ner ppt "Mörbylånga kommun Styrkort 2015 Torslunda Fritidshem Idéernas Paradis."

Liknande presentationer


Google-annonser