Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 StyrningStyrning Styrd Icke- styrd Deltagarinflytande – och aktivitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 StyrningStyrning Styrd Icke- styrd Deltagarinflytande – och aktivitet."— Presentationens avskrift:

1 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 StyrningStyrning Styrd Icke- styrd Deltagarinflytande – och aktivitet Stor Liten AB CD Indelning av undervisningsmetoder Föreläsning, rollspel, simulation, lektion, workshop, grupparbete, studiebesök, övning, problembaserat lärande, temadag, IT-stöd, flerformsundervisning, gruppdiskussion,demonstration, inlärning i arbete, portfolio, distansundervisning, videokonferens, ……. Vaherva 1986 UPPGIFT 5B

2 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Processering, bearbetning Ytlig Djupt gående Detaljer Helheter Fokusering utantill inlärning projekt arbete Karaktären av undervisnings- och inlärningsformer undervisningsmetod arbetssätt Ekola 1986 UPPGIFT 5B

3 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 METODER MED HÅRD STYRNING Hög grad av deltagaraktivitet, styr och kontrollerar aktiviteten kontinuerligt Datorstyrd undervisning Programmerad undervisning Inlärningsstudio Simulatorträning METODER MED MJUK STYRNING Hög grad av aktivitet, styr och kont- rollerar deltagarnas aktivitet i viss mån Praktiska övningar Undervisnings-/Övningsspel Fallstudier METODER MED STORT DELTA- GARINFLYTANDE Stimulerar till aktivitet utan att sty- styra den i någon högre grad Grupparbete Konferenser Fältstudier Självstudier METODER UTAN NÄMNVÄRD AKTIVITET OCH STYRNING Presenterar information utan att styra eller kontrollera aktivite- ten, kan omfatta vissa aktiveran- de och styrande inslag Föreläsning Demonstration Studiebesök Lektion Indelning av undervisningsmetoder

4 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Tydliga roller Klara, gemensamma mål och inriktningar Öppenhet ärlighet Aktivt deltagande Engagemang Feedback, utvärdering revidering Flexibilitet Vilja att lära av misstagen Goda resultat inlärning utveckling Att arbeta i grupp och projekt UPPGIFT 6B

5 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Individen de individuella behoven/målen Grupp- dynamiken De krav som uppgiften ställer Arbete i grupp tre variabler som påverkar gruppens prestationer UppgiftIndivid Grupp Sam- ordning Resultatet i form av inlärning, förändring och utveckling är beroende av till vilken grad man lyckas samordna och koordinera dessa tre variabler UPPGIFT 6B

6 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Svag Stark Svag Stark Inriktning på att producera och att åstadkomma resultat Inriktning på människor och växelverkan Intressant och tillfredställande Lättsamt och trevligt Genomlider pro- cessen avslaget och livlöst Inträngande givande, utmanande och besjälat Konkurrens, kritik, spänning vinn-förlora Arbete i grupp skall man ha roligt eller åstadkomma resultat? UPPGIFT 6B

7 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Projekt – att mötas Början/slut Ovisshet Samförstånd kring målet/-n Utbyte av kunskaper och erfarenheter Klargörande av rollerna Användning av tekniker/metoder Handling Nästa möte och dess syfte Enighet om gruppens uppbyggnad eller önskade resultat UPPGIFT 6B

8 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Föreläsning kan främst användas för att Presentera material som är nytt för deltagarna - skapa orienteringsgrund Strukturera ämnet och innehållet samt att lyfta fram det centrala och väsentliga För att gå igenom och förklara det svåra och det abstrakta, det som är svårt att göra på egen hand Presentera stoff som anknyts till många olika ämnen, visa på sammanhang, anknytningspunkter Aulanko 1985

9 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Början och slutet - viktigare än vad man tror !! Början Låt åhörarna betrakta Dig - det gör de ändå ! Samla Dig i lugn och ro Samla alla på startlinjen Håll en liten paus Inledningen skall väcka intresse och aptit, göra åhörarna nyfikna, förväntansfulla, intresserade.. Börja med.. ett påstående, en fråga, en egen upplevelse, aktuellt problem, en anekdot...... som alla kan ta tag i Föreläsning Aulanko 1985

10 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Avslutning Måste också planeras Måste kunna användas oberoende hur långt man kommit i innehållet..kan vara en sammandrag, ett koncentrat, en slutsats, ett förslag om hur kunskaperna kan utnyttjas, uppmaning till egen aktivitet, eller svar till den fråga man inlett med. Lova inte att sluta utan sluta !!! Föreläsning i nötskal: Börja med att berätta det som föreläsnin- ningen kommer att handla om, behandla det som Du lovade att behandla och avsluta genom att sammanfatta det som behandlats. Föreläsning Aulanko 1985

11 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Ställ frågor som... är praktiska, konkreta, jordnära ger deltagarna möjlighet till egna reflektioner anknyts till aktuella händelser ger möjlighet att vara av annan åsikt Föreläsning Aulanko 1985

12 VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Hjälpmedel borde användas för att Öka uppmärksamheten (men vad är det mest tankeväckande?) Skapa variation i framställningen - väcka, aktivera åhörarna Förstärka minnesbilden Förtydliga Förmedla samma budskap åt alla Föreläsning Aulanko 1985


Ladda ner ppt "VUXENVUXEN DIDAKTIK METODER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 StyrningStyrning Styrd Icke- styrd Deltagarinflytande – och aktivitet."

Liknande presentationer


Google-annonser