Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kön Könsidentitet Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning, Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Föreslagna diskrimineringsgrunder i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kön Könsidentitet Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning, Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Föreslagna diskrimineringsgrunder i."— Presentationens avskrift:

1 Kön Könsidentitet Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning, Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Föreslagna diskrimineringsgrunder i den nya diskrimineringslagstiftningen, vårproposition 2008 Vilka diskrimineringsgrunder ska beredningen arbeta med 2008?

2 Förslag på disposition Verksamhets- rapport 2008 Gemensam inledning Avslutning: Förutsättningar för Norrbotten - en attraktiv region för alla Hinder och möjligheter för Funktionshindrade HBT-personer Yngre och äldre - att vara en del av det Norrbottniska samhället och arbetsmarknaden

3 Avslutningsaktivitet 17 dec 2008 - ett sätt att sammanfatta 2007 och 2008 års arbete Etnisitet HBT Funktions- hinder Ålder = Inbjudan 18.00-20.00 En föreläsning och länspolitisk debatt om SÅNA DÄR… + Ett sätt att presentera hinder och möjligheter för att skapa ett attraktivt Norrbotten – för alla

4 Beredningens arbete 2007 – bara en bit på vägen Mångfald skapar tillväxt Hinder och möjligheter för nya svenskar i BD Hinder och möjligheter för xxxx och xxxx i BD Norrbotten – en attraktiv region för alla Verksamhetsrapport 2007-2008 Vad kännetecknar en attraktiv region för alla?

5 Förslag på uppdrag 2009 Skogs- och gruvnäring – en hållbar tillväxt? Kommunikationers betydelse för tillväxten (Regionens E-, flyg-, båt- och järnvägar ) Klimatets betydelse för tillväxten i länet ?

6 Sammanf. Styrelsens svar på beredningens verksamhetsrapport 2007 Verka för strukturella förändringar som gör att nya perspektiv kan tillgodogöras i det regionala utvecklingsarbetet Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstemän avseende innebörden av mångfald och tolerans Medverka i att skapa mötesplatser och utveckla nya arbetsformer för att stärka mångfaldsperspektivet Synliggöra landstingets arbete med att arbeta för nya perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet Följa upp resultat och effekter av ovanstående insatser, bla genom en analys av i vilken utsträckning landstingets regionala utvecklingsarbete förknippas med införandet av nya perspektiv och en studie av de regionala strategiernas konkreta genomslagskraft


Ladda ner ppt "Kön Könsidentitet Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning, Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Föreslagna diskrimineringsgrunder i."

Liknande presentationer


Google-annonser