Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: CSS-implementering 2012-01-26 Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: CSS-implementering 2012-01-26 Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med."— Presentationens avskrift:

1 Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: CSS-implementering
Efter år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?

2 Framtida utveckling av extern webbnärvaro
Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Projektstart Jan 2011 Nu Jan 2012 Projektslut Dec 2012? Central webbplats Webbkoncept för verksamheten I projektbeställningen ingår att leverera en helt ny central Lu.se-sida och att tillhandahålla förutsättningar för resten av verksamheten. Och mycket arbete läggs initialt på att få fram den centrala webbplatsen. Men vi har tagit höjd för hela universitetet och efterhand som vi utvecklar det som heter webbkoncept för verksamhet så kommer detta erbjudande att växa och arbetsinsatsen kommer att bli den omvända. Vi jobbar här 12Q4

3 Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro
Externwebb centralt Beställning ”Förnyad webbnärvaro” Styrning och stöd Huvud-projekt Styrgrupp Verksamhetens externa webb Forsknings-databas Förstudie Intern webbmiljö

4 Agenda Först Presentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagen Sedan Introduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler - diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan) Efter det Arbetspass Mot slutet Avslutning - säkring av vem-gör-vad - revision av arbetsplan?

5 WKFV B lu.se K Interna sidor P B F P I webbplatser i o.o.i.s
lu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb WKFV webbplatser i o.o.i.s B P F K C R I M B P F K C R I M lu.se I M B K Interna sidor Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats I F Prio: Svårt? Full koll? Viktigt? Förankring? Politik? Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…

6 Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario
≈ tema/arbetspaket F M lu.se En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? Gemensamma webbservisar mot databaser Central site (lu.se) Typsiter med backlogg Profiltyper som går på tvären mot typsiterna C I B web service K UP FP självhjälp & manualer? utbildning i teknik & innehåll? rådgivning & support? utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: som leder webben genom: att äga gemensam funktionalitet? driva nätverk för intresseområden? förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: strategiska webbmål ? mätbara delmål ? betalar LU-gemensamma kostnader?

7 Vad händer för webbplatser i o.o.i.s?
Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: Externt material  ny drupalplattform Publikt material  ny drupalplattform Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ: flyttar till provisorisk webbplats Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ: flytta till provisorisk drupal lu.se Provisoriska interna sidor Externt I Webb-platser i Drupal Publikt Internt ? K M Externt I ? Publikt Internt

8 Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s?
Alla: Påverka lista av prioriterade behov Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: Externt material  Avvakta erbjudande Publikt material  Avvakta erbjudande Internt material  Avvakta internwebb lu.se Provisoriska interna sidor Externt I Webb-platser i Drupal Publikt ? ? P K ? M Externt I Publikt P Internt

9 Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012
Roadmap för Backlogg för resterande (≈ todolista) Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation Budget för 2013 för blivande webborganisation Planeringsunderlag för universitetets verksamheter Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Preliminär tidplan för våren 2012
vecka \ månad jan | feb sportlov feb |mar apr påsk Prio 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1a Kalendrar Layout & navigering CSS-införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil Media Forsknings-projekt 3a Utbildnings-program 3b Kurser 3c Webbformulär kan ge inspel till lu.se 1.0 Arbetspaket: Kick-off med projektet Eget arbete Dokumentation Bearbetning och estimering Leverans med projektet Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info

11 Dokumentation från arbetspaketen 1
Behov Mottagare - fritext Lösningsförslag Beskrivning / Motivering Beskrivning av identifierat behov Beskrivning av vem behovet rör, vilken omfattning det har i LU:s verksamhet. Här identifieras även mottagare som kan vara Extern, Intern, Publik samt administratör/publicist. Arbetet fokuserar på Externa målgrupper och administratörer/publicister. Beskrivning av hur lösningen ser ut / fungerar. Använd de digitala format som tydligast förmedlar lösningen, t ex text, bild, wireframe etc. Förklara hur detta förslag löser behovet (på ett bättre sätt än andra lösningar) och möter identifierad(e) mottagare.

12 Dokumentation från arbetspaketen 2
Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?

13 Dokumentation från arbetspaketen 3
Investeringskostnad Driftkostnad Styrning & stöd - kostnad Uppskattning av förväntad kostnad för att realisera lösningen. Avstämt mot leverantör. Estimerad påverkan på årskostnad för teknisk drift, underhåll och vidareutveckling Estimerad påverkan på årskostnad manualer, utbildning & support (Styrning & stöd)

14 AP: CSS-implementation Inspel & dokument
Dokument från huvudprojektet Introduktion & Inspel .ppt Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat) .xls Grundprinciper för design på lu.se .pdf (Jonas Wisbrant / InUse) Diverse dokument om varumärkesfrågor .pdf (Jonas Wisbrant) Dokument från gruppdeltagare

15 AP: CSS-implementation Deltagare
Namn Referens-person (ca 5h) Arbets-grupp (ca 10 h) Koordinator, kontakt-person (ca 20h) Rikard Stymne x Ingemar Hultquist Katarina Csanta Stefan Douha Mhammad Peter Svensson ? Joris Kalonatis

16 Tema: CSS-implementation Inspel 15/12
Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMSer utanför lu.se och webbplatser i oois.

17 Tema: CSS-implementation Resultat 15/12
Gruppdeltagare: Rikard Stymne, Ingemar Hultquist, Emma Ekberg, Katarina Csanta Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Identifiera ägarna till stora (och små) CMS för att kunna samarbeta Vilka delar av institutionsspecifika behov täcks inte av den centrala CSS:en? Vänta med implementationen några månader tills den stabiliserats? Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. Detta behöver CSS-gruppen för att anpassa befintliga CMS:er. I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer Blå text= input från arbetsgrupperna på kick-offen den 15/12, 2011

18 Tema: CSS-implementation Inför 16/1
Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Det kan vara förnuftigt att avvakta med införande av ny CSS tills den stabiliserats. Ägarna till stora och små CMS behöver identifieras. Behovet av grafiska formelement som INTE ingår i lu.se behöver kartläggas. Identifiera ägarna till stora (och små) CMS för att kunna samarbeta Vilka delar av institutionsspecifika behov täcks inte av den centrala CSS:en? Vänta med implementationen några månader tills den stabiliserats? Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. Detta behöver CSS-gruppen för att anpassa befintliga CMS:er. I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer  Förväntningar på huvudprojektet Förväntningar på huvudprojektet: I ett först skede: Namespaces för element samt CSS-detektorer

19 Tema: CSS-implementation Inspel 16/1
Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Det kan vara förnuftigt att avvakta med införande av ny CSS tills den stabiliserats. Ägarna till stora och små CMS behöver identifieras. Behovet av grafiska formelement som INTE ingår i lu.se behöver kartläggas. Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. Förväntningar på huvudprojektet: I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer

20 Tema: CSS-implementation Resultat 16/1
Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Förse CMS-ansvariga med material så att layout kan bytas till den nya Tänkta leverabler Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Det kan vara förnuftigt att avvakta med införande av ny CSS tills den stabiliserats. Ägarna till stora och små CMS behöver identifieras. Behovet av grafiska formelement och sidtyper som INTE ingår i lu.se behöver kartläggas. Det kan handla om både css-filer och javascript Inventera behov vad gäller sidtyper som finns idag Tydliga begränsningar avseende stöd och hjälp till CMS-ansvariga  Tänkta leverabler Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. Förslag till uppgifter för organisation för att fånga upp behov, lösningar och samarbeten som inte täcks av gemensamt versionshanterad layout/CSS. Översiktlig beskrivning av vilket material CMS-ansvariga behöver för att kunna byta layout. Konsekvent grafisk profilmanual  Att tänka på CSS-filer och Javascript  Att tänka på Organisation för att fånga upp behov, lösningar och samarbeten som inte täcks av layout/css. Databas med lösningar  För stort här. Utgår. Förväntningar på huvudprojektet: I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer

21 Tema: CSS-implementation Inspel 26/1
Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard- CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Det kan vara förnuftigt att avvakta med införande av ny CSS tills den stabiliserats. Ägarna till stora och små CMS behöver identifieras. Behovet av grafiska formelement och sidtyper som INTE ingår i lu.se behöver kartläggas. Det kan handla om både css- filer och javascript Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. Förslag till uppgifter för organisation för att fånga upp behov, lösningar och samarbeten som inte täcks av gemensamt versionshanterad layout/CSS. Översiktlig beskrivning av vilket material CMS-ansvariga behöver för att kunna byta layout. Förväntningar på huvudprojektet: I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer

22 AP: CSS-implementation Förslag till tidplan
Aktivitet Vem Klart WS 1: Kick-off arbetspaket Ref, AG, KP, HP Idag= Eget arbete AG, KP Förslag till KP AG Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP Kommentarer till wiki eller KP WS 2: Beslut Förslag till HP HP svarar alla WS 3 Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HP Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet


Ladda ner ppt "Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: CSS-implementering 2012-01-26 Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med."

Liknande presentationer


Google-annonser