Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: CSS-implementering 2012-01-26

2 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Central webbplats Framtida utveckling av extern webbnärvaro Projektslut Dec 2012? Projektstart Jan 2011 12Q4 Webbkoncept för verksamheten Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Nu Jan 2012 Vi jobbar här

3 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud- projekt Styrgrup p Forsknings- databas Förstudie Intern webbmiljö Externwebb centralt Verksamheten s externa webb Styrning och stöd Beställning ”Förnyad webbnärvaro ” Beställning ”Förnyad webbnärvaro ”

4 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Agenda FörstPresentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagen SedanIntroduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler - diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan) Efter detArbetspass Mot slutetAvslutning - säkring av vem-gör-vad - revision av arbetsplan?

5 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering I MB M K lu.se WKFV I F I I F I Interna sidor webbplatser i o.o.i.s lu.selu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb B P F KC RI I M B K Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform B P F KC RI I MB K Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…

6 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? Gemensamma webbservisar mot databaser Central site (lu.se) Typsiter med backlogg Profiltyper som går på tvären mot typsiterna som leder webben genom: att äga gemensam funktionalitet? driva nätverk för intresseområden? förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: strategiska webbmål ? mätbara delmål ? betalar LU-gemensamma kostnader? M F I B C K UP FP lu.se web service självhjälp & manualer? utbildning i teknik & innehåll? rådgivning & support? utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: ≈ tema/arbetspaket

7 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Vad händer för webbplatser i o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: Externt material  ny drupalplattform Publikt material  ny drupalplattform Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ:flyttar till provisorisk webbplats Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ:flytta till provisorisk drupal Externt I Provisoriska interna sidor Internt Publikt Internt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal M K ? ?

8 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Provisoriska interna sidor P Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: Externt material  Avvakta erbjudande Publikt material  Avvakta erbjudande Internt material  Avvakta internwebb Externt I Internt Publikt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal ? M K ? ? P

9 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012 Roadmap för 2013-2016 Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista) Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation Budget för 2013 för blivande webborganisation Planeringsunderlag för universitetets verksamheter Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Layout & navigering 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 kan ge inspel till lu.se 1.0 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

11 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Dokumentation från arbetspaketen 1 Arbetspaket: BehovMottagare - fritextLösningsförslagBeskrivning / Motivering Beskrivni ng av identifier at behov Beskrivning av vem behovet rör, vilken omfattning det har i LU:s verksamhet. Här identifieras även mottagare som kan vara Extern, Intern, Publik samt administratör/publicist. Arbetet fokuserar på Externa målgrupper och administratörer/publicister. Beskrivning av hur lösningen ser ut / fungerar. Använd de digitala format som tydligast förmedlar lösningen, t ex text, bild, wireframe etc. Förklara hur detta förslag löser behovet (på ett bättre sätt än andra lösningar) och möter identifierad(e) mottagare.

12 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Dokumentation från arbetspaketen 2 Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?

13 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Dokumentation från arbetspaketen 3 InvesteringskostnadDriftkostnadStyrning & stöd - kostnad Uppskattning av förväntad kostnad för att realisera lösningen. Avstämt mot leverantör. Estimerad påverkan på årskostnad för teknisk drift, underhåll och vidareutveckling Estimerad påverkan på årskostnad manualer, utbildning & support (Styrning & stöd)

14 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering AP: CSS-implementation Inspel & dokument Dokument från huvudprojektet Introduktion & Inspel.ppt Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat).xls Grundprinciper för design på lu.se.pdf (Jonas Wisbrant / InUse) Diverse dokument om varumärkesfrågor.pdf (Jonas Wisbrant) Dokument från gruppdeltagare

15 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering AP: CSS-implementation Deltagare Namn Referens- person (ca 5h) Arbets- grupp (ca 10 h) Koordinator, kontakt-person (ca 20h) Rikard Stymne x Ingemar Hultquist Katarina Csanta x Stefan Bengtsson x Douha Mhammad Ali Peter Svensson ? Joris Kalonatis ?

16 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Tema: CSS-implementation Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMSer utanför lu.se och webbplatser i oois.

17 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Tema: CSS-implementation Resultat 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. +Identifiera ägarna till stora (och små) CMS för att kunna samarbeta +Vilka delar av institutionsspecifika behov täcks inte av den centrala CSS:en? +Vänta med implementationen några månader tills den stabiliserats? Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. +Detta behöver CSS-gruppen för att anpassa befintliga CMS:er. I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer Blå text= input från arbetsgrupperna på kick-offen den 15/12, 2011 Gruppdeltagare: Rikard Stymne, Ingemar Hultquist, Emma Ekberg, Katarina Csanta

18 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Tema: CSS-implementation Inför 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Det kan vara förnuftigt att avvakta med införande av ny CSS tills den stabiliserats. Ägarna till stora och små CMS behöver identifieras. Behovet av grafiska formelement som INTE ingår i lu.se behöver kartläggas. +Identifiera ägarna till stora (och små) CMS för att kunna samarbeta +Vilka delar av institutionsspecifika behov täcks inte av den centrala CSS:en? +Vänta med implementationen några månader tills den stabiliserats? Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. +Detta behöver CSS-gruppen för att anpassa befintliga CMS:er. I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer  Förväntningar på huvudprojektet Förväntningar på huvudprojektet: I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer

19 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Tema: CSS-implementation Inspel 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Det kan vara förnuftigt att avvakta med införande av ny CSS tills den stabiliserats. Ägarna till stora och små CMS behöver identifieras. Behovet av grafiska formelement som INTE ingår i lu.se behöver kartläggas. Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. Förväntningar på huvudprojektet: I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer

20 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Tema: CSS-implementation Resultat 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. +Förse CMS-ansvariga med material så att layout kan bytas till den nya  Tänkta leverabler Eventuella avsteg från standard- CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Det kan vara förnuftigt att avvakta med införande av ny CSS tills den stabiliserats. Ägarna till stora och små CMS behöver identifieras. Behovet av grafiska formelement och sidtyper som INTE ingår i lu.se behöver kartläggas. Det kan handla om både css- filer och javascript +Inventera behov vad gäller sidtyper som finns idag +Tydliga begränsningar avseende stöd och hjälp till CMS-ansvariga  Tänkta leverabler Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. Förslag till uppgifter för organisation för att fånga upp behov, lösningar och samarbeten som inte täcks av gemensamt versionshanterad layout/CSS. Översiktlig beskrivning av vilket material CMS-ansvariga behöver för att kunna byta layout. +Konsekvent grafisk profilmanual  Att tänka på +CSS-filer och Javascript  Att tänka på +Organisation för att fånga upp behov, lösningar och samarbeten som inte täcks av layout/css. +Databas med lösningar  För stort här. Utgår. Förväntningar på huvudprojektet: I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer

21 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Tema: CSS-implementation Inspel 26/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard- CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Det kan vara förnuftigt att avvakta med införande av ny CSS tills den stabiliserats. Ägarna till stora och små CMS behöver identifieras. Behovet av grafiska formelement och sidtyper som INTE ingår i lu.se behöver kartläggas. Det kan handla om både css- filer och javascript Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMS:er utanför lu.se och webbplatser i oois. Förslag till uppgifter för organisation för att fånga upp behov, lösningar och samarbeten som inte täcks av gemensamt versionshanterad layout/CSS. Översiktlig beskrivning av vilket material CMS-ansvariga behöver för att kunna byta layout. Förväntningar på huvudprojektet: I ett först skede: Wireframes/grids för alla tänkbara sidtyper Definitioner av de olika elementen Namespaces för element samt CSS-detektorer

22 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering AP: CSS-implementation Förslag till tidplan AktivitetVemKlart WS 1: Kick-off arbetspaketRef, AG, KP, HPIdag= Eget arbeteAG, KP Förslag till KPAG Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP Kommentarer till wiki eller KP WS 2: BeslutAG, KP Förslag till HPKP2012-02-10 HP svarar alla2012-03-04 WS 3  Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HPKP2012-03-11 Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: CSS-implementering Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser