Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så här sparar Landstingsfastigheter på energi. 2009-02-06BILD 2 Energianvändning och klimatpåverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så här sparar Landstingsfastigheter på energi. 2009-02-06BILD 2 Energianvändning och klimatpåverkan."— Presentationens avskrift:

1 Så här sparar Landstingsfastigheter på energi

2 2009-02-06BILD 2 Energianvändning och klimatpåverkan

3 2009-02-06BILD 3 Energi användning och klimat Växthusgaser Global uppvärmning

4 2009-02-06BILD 4 Vad kan vi göra? Vad är en kWh? ”Den miljövänligaste kilowattimmen är den sparade…”

5 LANDSTINGETS OLJEFÖRBRUK- NINGSUTVECKLING (M 3 ) 13

6 OLJEFÖRBRUKNINGEN INOM LANDSTINGET 1973-1994 (M 3 ) 12

7 2009-02-06BILD 7 Energiläget 2001 Landstingsfastigheter i Norrbotten –567 700 m² BRA –Ca 77 GWh värme, 24 Mkr/år –Ca 58 GWh el, 21 Mkr/år –135 kWh/m² BRA värme –102kWh/m² BRA el

8 2009-02-06BILD 8 Energiläget 2008 Landstingsfastigheter i Norrbotten –533 000 m² BRA (567 700 -01) –Ca 62 GWh (77 -01) värme, 29 Mkr/år –Ca 54 GWh (58 -01) el, 42 Mkr/år 2008 –116 kWh/m² BRA värme –101kWh/m² BRA el 2001 –(135 kWh/m² BRA värme) –(102kWh/m² BRA el)

9 2009-02-06BILD 9 Vad har vi gjort på värmesidan? Från olja till elvärme Effektiviserat användningen -Värmeåtervinning -Datoriserad styr -Behovsanpassad ventilation -Energikartläggningar Allt med bibehållen eller förbättrad inomhusklimat…

10 2009-02-06BILD 10 Vad har vi gjort på elsidan? Från el till fjärr- eller när- värme Behovsstyrd ventilation Energieffektiv belysning Timer eller datorstyrda motorvärmaruttag Frikyla luft/vatten i stället för elbaserad

11 2009-02-06BILD 11 Elförbrukningen har inte minskat… …trots att vi genomfört en rad effektiviseringsåtgärder inom våra fastigheter. +datorisering +energikrävande verksamhetsutrustning +och därmed utökat behov av kyla…

12 2009-02-06BILD 12 Så här ska Landstingsfastigheter fortsätta att effektivisera energianvändningen… Fler energieffektiviseringsprojekt Brukarmedverkan/kampanjen ”Energismart”, -5% till 2012 Individuell mätning av verksamhetsel Bästa möjliga teknik Ingen el till uppvärmning Livcykelkostnadskalkyler vid inköp av elintensiv utrustning Alternativ till komfortkyla

13 2009-02-06BILD 13 Brukarmedverkan, vad innebär det? Smart användning av datorer… Eliminera standby effekter… Ingen onödig belysning.. Etc. helt enkelt ”energismarta” vanor…

14 2009-02-06BILD 14 Värmeförbrukning (ej graddagskorrigerad)

15 2009-02-06BILD 15

16 2009-02-06BILD 16 Elförbrukning

17 2009-02-06BILD 17

18 2009-02-06BILD 18 Elförbrukning totalt

19 2009-02-06BILD 19 Elförbrukning Gällivare sjukhus

20 2009-02-06BILD 20 Hur ska vi fortsätta att effektivisera? Energisparkampanjen, vi behöver hjälp genom allas engagemang… LCC kalkyler vid inköp Energieffektivaste lösningar väljes vid ombygg Energimätning utvecklas Alternativa kylformer Mer energieffektiv belysning och ventilation Ny teknik, t.ex LED belysning

21 2009-02-06BILD 21 Sparmål


Ladda ner ppt "Så här sparar Landstingsfastigheter på energi. 2009-02-06BILD 2 Energianvändning och klimatpåverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser