Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolor och Samhälle i Samverkan, 4 maj 2011 i Karlstad Välkommen till seminariet på temat ”SKL:s roll för utökad samverkan mellan vetenskap och praktik”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolor och Samhälle i Samverkan, 4 maj 2011 i Karlstad Välkommen till seminariet på temat ”SKL:s roll för utökad samverkan mellan vetenskap och praktik”"— Presentationens avskrift:

1 Högskolor och Samhälle i Samverkan, 4 maj 2011 i Karlstad Välkommen till seminariet på temat ”SKL:s roll för utökad samverkan mellan vetenskap och praktik” Jonny Paulsson, Lars Roswall och Thomas Tydén

2 Syfte SKL:s arbete med FoU- och innovationsfrågor är inne i en förändringsfas Läge att stanna upp och reflektera, tre olika input från Lars, Jonny och Thomas Samtal kring önskemål och förväntningar på SKL:s arbete inför mandatperioden

3 Disposition Lars Roswall, erfarenheter av SKL:s arbete med att driva FoU-program samt att ta fram kunskapsöversikter Thomas Tydén, om kommundoktorander som stöd för verksamhetsutveckling Jonny Paulsson, om en framtida möjlig färdväg för SKL Samtal, modererat av Thomas Tydén

4 Forskningsprogram och kunskapsöversikter - en väg till samverkan mellan vetenskap och praktik? Lars Roswall, seniorkonsult, tidigare sekreterare för Svenska Kommunförbundets FoU-råd HSS-11, 4 maj 2011

5 Bakgrund Svenska Kommunförbundet bildade ett FoU-råd 1991, omvandlades 2005 när SKL bildades UPPGIFTER Stöd till kommunrelevant forskning Producera kunskapsöversikter (from 1998) Verka för att de kommunala perspektiven beaktas i de forskningspolitiska propositionerna

6 Bakgrund FoU-rådets ledamöter: Två förtroendevalda, varav en var ordförande Två kommun/landstingsdirektörer Sex forskare

7 Bakgrund Totalt 11 tematiska program from 1995- 2026, innehållande 77 projekt Anslag/program ca 5 miljoner kronor Nio kunskapsöversikter Oberoende utvärderingar år 1995 och 2003

8

9 Insatser för ökad samverkan Rådets sammansättning Programgrupper med praktiker Krav om samverkan formulerad i inbjudan Analysarbetet med nya teman för program och kunskapsöversikter

10 Infopack Mediaträning med deltagarna i programmen Provat olika vägar för att kommunicera från programmen

11

12 Andra effekter Lokala/regionala praktiker och forskare hittar varandra när man samlas kring en projektansökan Ökad legitimitet för forskare med anslag från SKL Inom totalt 77 projekt har 25 personer disputerat.

13 SKL och Kommundoktorander Thomas Tydén HSS 2011, 4 maj 2011

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Om en framtida möjlig färdväg för SKL Jonny Paulsson FoU-samordnare HSS-11 i Karlstad 4 maj 2011

23 Bakgrund Fram till 2005, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, SKL bildades 2007 Ett FoU-råd med politiker, tjänstemän och forskare 2007-2011 Kongress 30 mars 2011: TRU-beredningen ansvarig för FoU- och innovationsfrågor FoU-rådet fick ett uppdrag 2010 av SKL:s arbetsutskott

24 Sju rekommendationer: 1.Företräda medlemmarna som forsknings- och innovationspolitisk aktör 2.Arbeta med medlemmarnas kunskapsutveckling 3.Stimulera mötesplatser och FoU-nätverk 4.Evidensbaserad praktik 5.Verksamhetsutveckling och innovationer 6.Samverkan med akademin 7.Omvärldsbevaka och framtidsspana inom tvärsektoriella/övergripande områden

25 1.Företräda medlemmarna som forsknings- och innovationspolitisk aktör -Påverka EU, regering och riksdag -Staten bör ta ekonomiskt ansvar för FoU- miljöerna -Välfärdsfrågorna bör få ett utrymme i FoI- politiken -Ett forskningsinstitut för offentlig sektor

26 2. Medlemmarnas kunskapsutveckling -Synliggöra kunskapsbehov -Tillgängliggör befintlig kunskap -Identifiera ny kunskap -Kunskapsgenerator, t.ex. öppna jämförelser -Långsiktighet -Forskningsfinansiär

27 3. Stimulera mötesplatser och nätverk 4. Evidensbaserad praktik 5. Verksamhetsutveckling och innovationer 6. Stimulera samverkan med akademin 7. Omvärldsbevaka och framtidsspana -Framtidens utmaningar -Innovationer -EU-perspektivet

28 Tack för uppmärksamheten! Lars Roswall, Pilot Personalutveckling lars_roswall@hotmail.com Thomas Tydén thomas.tyden@dfr.se Jonny Paulsson jonny.paulsson@inspirarum.se Inspirarum


Ladda ner ppt "Högskolor och Samhälle i Samverkan, 4 maj 2011 i Karlstad Välkommen till seminariet på temat ”SKL:s roll för utökad samverkan mellan vetenskap och praktik”"

Liknande presentationer


Google-annonser