Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till seminarium om rivningsavfall den 9 mars 2010 - starten för ett tillsynsprojekt enligt miljöbalken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till seminarium om rivningsavfall den 9 mars 2010 - starten för ett tillsynsprojekt enligt miljöbalken."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till seminarium om rivningsavfall den 9 mars 2010 - starten för ett tillsynsprojekt enligt miljöbalken

2 Bakgrund Tillsynsvägledning enligt miljöbalken Miljökontoren i länet och Länsstyrelsen har tillsammans tagit fram en gemensam plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning enligt miljöbalken under perioden 2008-2012 Ett tillsynsprojekt om rivningsavfall har prioriterats 2010-2011

3 Syften med projektet  Det övergripande syftet med projektet är en korrekt hantering av rivningsavfall.  Miljöfarliga ämnen och material ska identifieras och sorteras ut och återvinningen av övrigt material ska ske så effektivt som möjligt för att de nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö ska kunna nås.  Eftersom tillsynsmyndigheternas kunskap om avfallshanteringen vid rivningar är begränsad syftar projektet i första hand till att öka den kunskapen. Syftet med projektet är också att likrikta tillsynsmyndigheternas bedömningar.

4 Projektgruppen Tillsynsprojektet och seminariet har förberetts av en projektgrupp: Christine Johansson, Bygg- och miljöenheten Sala Inger Karlsson, Miljö- och hälsoskydd Västerås Leif Markfjärd, Västmanland-Dalarna Miljö- o bygg Sabine Olsson, Miljökontoret Köping Britt Halling, Länsstyrelsens miljöenhet Lotta Arketeg, Länsstyrelsens miljöenhet

5 Tillsynsprojektet Identifiera tillsynsobjekt Förbereda tillsynsbesök Tillsynsbesök Granska slutredovisning Rivningsanmälningar enligt PBL Rivningsplan, materialinventering till rivningsanmälan Kontroll av hanteringen av rivningsavfallet på plats Byggherrens redovisning hur avfallet har hanterats

6 Programmet (förmiddag)  Vad säger plan- och bygglagen (PBL om rivningsavfall  Vad säger miljöbalken om rivningsavfall  Hur gör man en materialinventering, avfallshanteringsplan (rivningsplan), vilka avfallsslag kan det handla om (inventering)  Hur fungerar det på plats när man river (sortering av avfall osv)?

7 Programmet eftermiddagen  Genomgång av det projektmaterial som tagits fram för tillsynsprojektet Vänder sig i första hand till miljökontoren!


Ladda ner ppt "Välkomna till seminarium om rivningsavfall den 9 mars 2010 - starten för ett tillsynsprojekt enligt miljöbalken."

Liknande presentationer


Google-annonser