Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Erfarenheter och råd Produktion av el och värme från biogas 2015-01-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Erfarenheter och råd Produktion av el och värme från biogas 2015-01-12."— Presentationens avskrift:

1 - Erfarenheter och råd Produktion av el och värme från biogas 2015-01-12

2 Syfte och mål Inventera erfarenheter och sammanställa råd för lönsammare kraftvärmeproduktion Målgrupp: Existerande anläggningar Aktörer i planeringstadiet (I viss mån) rådgivare

3 Genomförande Erfarenheter från fyra GAFE-gårdar –Lägda gård, Kulbäcksliden, Frigiva gård och Långhult Erfarenheter från projektet ”Utvärdering av Biogasanläggningar” (JTI och HS) –http://bioenergiportalen.se/?p=6891&m=1720&page=resultathttp://bioenergiportalen.se/?p=6891&m=1720&page=resultat Litteraturstudie

4 Utmaningar Dålig lönsamhet!! Vad beror det på? –Låga elpriser samt krångel med elhandel och elcertifikat –Investeringskostnad –Underhållskostnader –Dåligt elutbyte –Gasproduktion och kvalité

5 Faktorer som påverkar lönsamheten 1.Mängden producerad gas 2.El och värmeverkningsgrad 3.Hur mycket jag kan sälja och till vilket pris 4.Kapitalkostnader och livslängden på utrustningen 5.Driftskostnader

6 Elverkningsgrad Kompressionsförhållandet Storlek Blandningsförhållandet mellan luft och gas Dellastegenskaper Hur sliten motorn är Baserad på Koelsch m.fl. (1985) Koelsch, R. K., Walker, L. P., Pellerin, R. A., 1985. Design considerations for a cogeneration system utilizing biogas. American Society of Agricultural Engineers 1985 pp. 27pp.

7 Gasproduktion Fukt Svavelväte Metanhalten Substrattillgång Erfarenheter svavelväte Olika system på gårdarna Stor arbetsinsats Kan leda till betydande produktionsbortfall Påverkar livslängden på motorn

8 Dimensionering Mål Hög nyttjandegrad av kraftvärmeenheten Utmaningar Litet utbud av kraftvärmeenheter Svårt att beräkna gasproduktionen Tillgång till energirika substrat kan förändras över tiden (tillkomma eller försvinna) El och värmebehovet varierar över året

9 Investeringskostnad Litet utbud i Sverige av mindre kraftvärmeenheter (10-150 kW) –Större utomlands men prisbilden speglar högre stödnivåer –Långt avstånd till leverantörer –Öppnar för obeprövad teknik

10 Service, underhåll och gränsvärden Tydliga krav på gaskvallitet –Svavelväte och fukt Service och underhållskostnad –Förbrukningsvaror och reservdelar –Vad går att göra själv? –Avstånd och tillgänglighet till servicepersonal –God dokumentation och utbildning från leverantören –Omogen teknik kräver mer tillsyn och underhåll

11 Elförsäljning Fortfarande en djungel för små producenter (platsberoende) El-nätsbolag, El-handelsbolag och elcertifikat Olika elbolag visar olika stort intresse Elhandel och elcertifikat mäts olika ”Detta bör vara klart innan spaden sätts i marken!!!!”

12 Inkörningsproblem Svavelväte Ny teknik som ännu ej är färdiganpassad till biogas Spänningskvalliten på elnätet

13 Slutsatser och råd Svavelväterening Hur mycket substrat finns och vad kan tillkomma eller försvinna på en 10 årsperiod Tänk på service och underhållskostnad vid val av enhet El-avtal bör vara klara innan byggstart Sköt om din kraftvärmeenhet!!!

14 Tack för din tid

15 www.jti.se


Ladda ner ppt "- Erfarenheter och råd Produktion av el och värme från biogas 2015-01-12."

Liknande presentationer


Google-annonser