Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globalt nätverk av lokala nätverk samman- kopplade mha routrar Bygger på TCP/IP Varje dator har en egen IP-adress Tjänster: , ftp, news,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globalt nätverk av lokala nätverk samman- kopplade mha routrar Bygger på TCP/IP Varje dator har en egen IP-adress Tjänster: , ftp, news,"— Presentationens avskrift:

1 INTERNET @

2 Globalt nätverk av lokala nätverk samman- kopplade mha routrar Bygger på TCP/IP Varje dator har en egen IP-adress Tjänster: E-mail, ftp, news, telnet, www...

3 Vad gör man på INTERNET? n Skicka och ta emot E-post, fax, nyhetsbrev n Läsa och skriva på elektroniska anslagstavlor n Deltaga i konferenser, nyhetsgrupper n Hämta filer från programarkiven, sända filer

4 Vad gör man på INTERNET? n Informationssökning n Informationsspridning via egen www-server n Åtkomst till resurser på avlägsna datorer n Spela, ”prata”.. n Göra reklam, köpa, sälja...

5 INTERNET n Nivå 1:Elektronisk post ( E-post ) n Nivå 2:Nyhetsgrupper, elektroniska konferenser n Nivå 3:Informationssökning och filöverföring Olika anslutnings nivåer

6 INTERNET n Elektronisk post n Filöverföring n Fjärrinloggning n Flerpartssamtal n Informationssökning / spridning n Nyhetsgrupper, konferenser n Söksystem Tjänster E-mail ftp telnet IRC Gopher, WWW News, Usenet Archie, WAIS

7 Anslutningsmöjligheter INTERNET n Terminalanslutning n UUCP n Uppringd IP ( SLIP, PPP ) n Fast anslutning è UNIX & TCP / IP n SUNET n TipNet( Telia ) n SwipNet( Tele2 ) n Transpac n Telecom Finland n Algonet,... n Datorklubbar, BBS:er

8 INTERNET n Kommunikationsprogram n Drivrutiner för TCP/IP n MODEM, n ISDN n Terminal -> UNIX n PC -> UNIX-server n LAN -> Router Uppkoppling

9 INTERNET TCP/IP På internet används kommunikationsprotokollen TCP/IP TCP : Transmission Control Protocol IP: Internet Protocol Varje dator på Internet måste ha en unik IP-adress: tex 193.10.192.40 ( IP-adress ) tellus.thn.htu.se ( domänadress ) En DNS översätter mellan IP- och domänadresser

10 INTERNET n IP, Internet Protocol ( 32-bitars adresser) –My IP:193.10.192.201 –netmask: 255.255.255.255 –Gateway:193.10.192.33 –Nameserver:193.10.192.40 ( tellus.thn.htu.se ) n Klass –A:a.b.c.d 8 + 24 –B:a.b.c.d 16 + 16 –C:a.b.c.d 24 + 8 IP-adresser a: 0-127 a.b: 128-191 a.b.c: 192-223

11 n E-postadresser: namn@subdomain.domain.toppdomän Christer.Selvefors@thn.htu.se ( @ = at ) n Programvaror: Eudora, Explorer, Netscape m fl INTERNET E-post

12 INTERNET n System för elektroniska konferenser med över 12.000 olika nyhetsgrupper: Usenet, News FAQ: Frequently Asked Questions – Socsocial – Talk – Recrecreational – Altalternate – Compcomputer – SCIscience – Miscmischellaneous – News

13 INTERNET n program för fjärrinloggning på annan dator, där du har ett konto: telnet tellus.thn.htu.se telnet Några värddatorer godkänner anonymous som login och E-postadressen som password.

14 INTERNET IRC, Internet Relay Chat, –används när man vill “prata” i realtid med andra användare inom något gemensamt intresseområde. Flerpartssamtal

15 Filöverföring i windows INTERNET Ex: Värddator: GARBO Adress: garbo.uwasa.fi Login: anonymous Password: elev@thn.htu.se

16 INTERNET n ftp (file transfer protocol) n ftp> help... n ftp> open ftp.sunet.se n ftp> login anonymous n ftp> password: x@y n ftp> binary ( ascii ) n ftp> get filnamn.xxx n ftp> quit n Andra UNIX-kommandon: n cd n ls -al, dir n rm filnamn.xxx n cat filnamn.xxx n sz, sx, sb n rz, rx n mail,... n UNIX använder / istället för \ Filöverföring i UNIX

17 Packa upp filer n För att snabba upp en filöverföring brukar man skicka filerna i komprimerad form. n Packa upp dessa filer med: n pkunzip filnamn.zip n arj e filnamn.arj n lharc e filnamn.lha n uudecode program.uue ( program -> textfil ) Filöverföring

18 INTERNET n gopher –textbaserat hypermenysystem i flera nivåer –länkar informations, program-, bild-databaser –gopher.chalmers.se, gopher.sunet.se,... n www –global väv av hypermediadokument med hypertextlänkar –Mosaic, Netscape, Explorer: grafiska gränssnitt. –Lynx: textbaserat gränssnitt Informationssökning

19 World Wide Web WWW bygger på tre grundstenar: Ett gemensamt språk för att formatera text: HTML: Hyper Text Markup Language Ett konsekvent sätt att namnge resurser URL: Universal Resource Locator Ett överföringsprotokoll : HTTP: Hyper Text Transfer Protocol

20 INTERNET n http://www.sunet.se n http://www.microsoft.com n ftp://ftp.sunet.se n ftp://garbo.uwasa.fi n gopher://gopher.chalmers.se n gopher://basun.umdc.umu.se URL URL: Universal Resource Locator

21 INTERNET n Archie –Tjänst för att söka efter filer på Internet n WAIS –En WAIS-server innehåller databaser över innehållet i andra databaser n Sökmotorer: –AltaVista, Lycos, WebCrawler, YAHOO Söksystem, sökmotorer

22 Sök effektivt INTERNET “Alfred Nobel” +”fairy tale” +frog -dragon +distansarbete +fördel +nackdel +host:se image:hale-bopp title: +telia +hemsida url:riksdagen u;s;a *ord ord* “ “ + - * AND OR NEARNOT( )

23 “Surfa på nätet” - vad behövs? Pc, Mac eller annan persondator eller arbetsstation med 1. Nätverksanslutning 2. Telefon + MODEM TCP/IP-stack t ex Winsock SLIP eller PPP-program Webläsare: Netscape eller Internet Explorer Anslutning till någon Internetoperatör

24 Internetoperatörer


Ladda ner ppt "Globalt nätverk av lokala nätverk samman- kopplade mha routrar Bygger på TCP/IP Varje dator har en egen IP-adress Tjänster: , ftp, news,"

Liknande presentationer


Google-annonser