Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUCIM-TE Kort presentation av projektet. Projektet EUCIM‐TE = European Curriculum Inclusive Methods – Teacher Education European Core Curriculum for Mainstreamed.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUCIM-TE Kort presentation av projektet. Projektet EUCIM‐TE = European Curriculum Inclusive Methods – Teacher Education European Core Curriculum for Mainstreamed."— Presentationens avskrift:

1 EUCIM-TE Kort presentation av projektet

2 Projektet EUCIM‐TE = European Curriculum Inclusive Methods – Teacher Education European Core Curriculum for Mainstreamed Second Language – Teacher Education IALT = Inclusive Academic Language Teaching Nyckelord: second language – academic language  Andraspråksinlärare  Elever från språkfattiga miljöer

3 Deltagare i projektet Universitet och högskolor från följande länder ingår i projektet: Bulgarien, England, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige och Tyskland. Mälardalens högskola är det enda svenska lärosätet som deltar i projektet. Mer information finns på http://www.eucim-te.eu http://www.eucim-te.eu

4 Syftet skapa en förändrad attityd till flerspråkighet genom en ny europeisk kursplan för lärarutbildningen utveckla undervisningen för elever med invandrarbakgrund, och därigenom förbättra dessa elevers utsikter att uppfylla skolans krav, inte minst mot slutet av den obligatoriska skolgången; elever behöver utveckla både första- och andraspråket och få tillgång till skolspråket, utveckla en inkluderande undervisning (i alla ämnen, för alla elever, även flerspråkiga elever och elever från språkfattiga miljöer).

5

6 Projektets gång Skapande av ”Teacher Education Partnerships” (TEP:ar) Inventering av behoven, omvärldsanalys ”Needs analysis” Gemensam europeisk kursplan ”European Core Curriculum and Manual” (ECC) Nationella varianter av ECC Spridning av kursplanen och av tankarna bakom kursplanen Dagens seminarium är del av vårt arbete att förmedla tankarna bakom ECC till ansvariga i kommuner och skolor.


Ladda ner ppt "EUCIM-TE Kort presentation av projektet. Projektet EUCIM‐TE = European Curriculum Inclusive Methods – Teacher Education European Core Curriculum for Mainstreamed."

Liknande presentationer


Google-annonser