Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT utvecklar sociala tjänster! 1 KommITS 9 november 2011, Göteborg Åke Svenson, utredare, f d socialdirektör Järfälla,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT utvecklar sociala tjänster! 1 KommITS 9 november 2011, Göteborg Åke Svenson, utredare, f d socialdirektör Järfälla,"— Presentationens avskrift:

1 IT utvecklar sociala tjänster! 1 KommITS 9 november 2011, Göteborg Åke Svenson, utredare, f d socialdirektör Järfälla,

2  Enklare vardag för invånare och företag  Effektiv förvaltning  Digital socialnämnd  IT utvecklar vård och omsorg 2

3 Enklare vardag för invånare och företag! 3

4 E-strategi År 2012 ska Järfälla kommun - erbjuda merparten av möjliga e-tjänster elektroniskt - erbjuda service som är högkvalitativ och kännetecknas av öppenhet, god tillgänglighet och hög effektivitet m.m. 4

5 Mål  Gemensam layout och funktionalitet  Mina sidor  E-legitimation för underskrift  Integration med verksamhetssystem

6 E-tjänster  Medborgarnytta Ökad service för medborgaren Kan utföra ärenden dygnet runt En väg in till kommunen (Mina sidor) Samlad plats för information och kommunikation med kommunen Medborgararkiv 6

7 ÖST / Öppna sociala e-tjänster Automatiserad process - för ansökan-beslut-beställning-installation Bygger på ”förenklad ansökan” Automatiserat beslut inom 2 minuter!  Ansökan om - Trygghetstelefon, ledsagning, avlösarservice!  Vision: Mitt ärende på nätet  Nästa steg: Journalanteckningar… 7

8 Effektiv förvaltning 8

9 E-tjänster  Intern nytta Effektivare administration Information går direkt in i verksamhetssystem Undviker att skriva samma saker i flera system Färre antal frågor Minskar antalet ofullständigt ifyllda blanketter Kortare handläggningsprocess Kvalificerade handläggare = kvalificerade uppgifter 9

10 Digital socialnämnd 10

11 Digital socialnämnd Minska / ta bort pappersutskick till nämnd iPad för att läsa handlingar ”App” för snabb navigering, anteckningar, mm ger Snabbare utskick Enklare uppdatering vid revideringar Ökad säkerhet kring utskick / hantering av sekretesshandlingar 11

12 12 Digital socialnämnd Kravbild 1 2-faktorinloggning Krypterad kommunikation Krypterad lagring Enkel navigering i få steg Enkel nedladdning av enskild handling eller helt sammanträde Admin för manuell publicering Koppling till webbpublicering Platina Webbpublicering handling Manuell publicering

13 13 Digital socialnämnd Kravbild 2

14 E-tjänst för ordförandebeslut enligt LVU-LVM etc. Ordförandebeslut fordrar snabbhet Idag används oftast fax E-tjänst ger en process som är - snabbare - säkrare  Väntar på OK från Förvaltningsrätten! 14

15 IT utvecklar vård och omsorg 15

16 16 Flottiljen – framtidens äldreboende  Teknik i framkant

17 Flottiljen Teknik i framkant…1 Hög nivå på teknisk installation el. tomrör som förberedelse för detta Förberett för hemmanätverk - i varje boendegrupp i äldreboende - i varje ordinär bostad & seniorbostad Telefon – TV – Internet - bildtelefon för kontakt med anhöriga - datakommunikation Trygghetslarm, spisvakt etc. 17

18 Flottiljen Teknik i framkant…2 Fjärrstyrt portlås, porttelefon m kamera vid dörr Belysningsstyrning, scenariostyrning TV som terminal för - info om dagens aktiviteter, matsedel etc. - info om hjälp i dag, när och av vem! - ev E-tjänster Teknik för vårdtjänster - videokonferens med läkare etc. - telemedicin; kommunicering av prover, etc. - påminnelser, aktivitetskontroll etc.? 18

19 IKT / Teknikstöd i omsorgen Action /dator med bildtelefon, utbildning, information, råd och stöd / Nattfrid /komplementär nattillsyn via kamera/ Joyce /bildtelefoni via TV/ Ippi / tar emot och sänder textmeddelanden via TV/ 19

20 Tack för uppmärksamheten! 20


Ladda ner ppt "IT utvecklar sociala tjänster! 1 KommITS 9 november 2011, Göteborg Åke Svenson, utredare, f d socialdirektör Järfälla,"

Liknande presentationer


Google-annonser