Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingenjörsmetodik IT & ME 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingenjörsmetodik IT & ME 2008"— Presentationens avskrift:

1 Ingenjörsmetodik IT & ME 2008
Föreläsare Dr. Gunnar Malm

2 Dagens föreläsning En genomgång av förra årets tentor ur föreläsarens perspektiv

3 Frågor från förra gången
Tentaanmälan

4 Skriv tydligt! Skriv namn och personnummer på alla inlämnade papper! Max en uppgift per papper, tag alltså ett nytt papper när du börjar på en ny uppgift. Ansvarig lärare: Gunnar Malm, Examinator: Carl-Mikael Zetterling, Följande hjälpmedel är tillåtna: Kompendium 1 (KP1) Ingenjörsmetodik av Shili Zhang, linjal och miniräknare, formelsamling för gymnasiets naturvetenskapliga program alternativt Nordling ’Physics Handbook’.

5 Tentamen består av åtta fempoängsuppgifter
Tentamen består av åtta fempoängsuppgifter. Uppgift 8A räknas av studenter på IF1611 och 8B av dem på 2116 och 2B116. Ungefär 20 poäng behövs för godkänt (E). Studenter från 2B1115 och 2B1116 får betyg på den vanliga skalan U,3,4,5. Läs igenom alla tal innan ni börjar räkna. Talen är ungefärligen ordnade efter svårighetsgrad. Information från mer än ett kapitel kan behövas för att lösa ett tal. Studenter som inte klarat tentan och som bedömningsmässigt ligger nära gränsen för godkänt erbjuds en möjlighet till komplettering (anges med Fx). Möjligheten till komplettering innebär att studenten genom denna kan få godkänt på aktuell tentamen (E) men ej högre betyg.

6 Uppgift 1 (5 p) Beskriv vilka enheter ur SI-systemet som behövs för att göra en rättvis jämförelse mellan en vanlig gödlampa och en s.k. lågenergilampa. Ge exempel, med eller utan siffror går lika bra.

7

8 Uppgift 3 (5p) Höjden hos en ovanlig tomatplanta mäts varje morgon klockan 7. Vid första mätningen har plantan höjden A. Efter ett dygn har höjden ökat med x %. Ökningen fram till midsommar är x % per dygn. Sätt A=10 cm i uppgift c och d. a) Tag fram ett uttryck för tomatplantans längd som funktion av A, x och N vid mättillfälle nr N. b) Beräkna x, om plantan är 4A hög efter 25 dygn. c) Hur mycket växer plantan under det första dygnet (uttryckt i cm)? d) Hur mycket växer plantan dygn 25?

9 Uppgift 4 (5p) Växter absorberar koldioxid som ett led i fotosyntesen. Uppskatta hur stor skog (vilken yta) som behövs för EN person att plantera träd som kompenserar för denne persons koldioxidutsläpp under EN LIVSTID. (Antag för enkelhets skull att trädgården ligger i Senegal) Information som behövs för denna uppgift: Olika träd absorberar olika mycket, och det varierar över trädets livstid. Vi räknar med att de träd vi planterar i vårt projekt Senegal absorberar 822 kilo under sina första 40 levnadsår kilo är vad en svensk i medeltal släpper ut under ett år.

10

11

12

13

14

15

16 Uppgift 3 (5p) Tag fram ett matematiskt uttryck för en talserie (dynamiskt system) där ändringen i varje steg är proportionell mot avvikelsen från ett önskat jämviktsvärde c (vilket uppnås efter ett stort antal steg). Dvs vi söker ett utryck för: som innehåller och någon konstant som du väljer själv, på så sätt att du uppfyller villkoren ovan. Beräkna 5 värden med hjälp av ditt uttryck om:

17

18

19

20

21

22 Sammanfattning

23 Nästa föreläsning Tis: vi börjar med gamla tentor
Fre: Richard Nordberg mer om den stora rapporten


Ladda ner ppt "Ingenjörsmetodik IT & ME 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser