Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ursprungsgarantier (UG) Ediel- och avräkningskonferensen 24 november 2010 -ett intyg för att säkerställa elens ursprung.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ursprungsgarantier (UG) Ediel- och avräkningskonferensen 24 november 2010 -ett intyg för att säkerställa elens ursprung."— Presentationens avskrift:

1 Ursprungsgarantier (UG) Ediel- och avräkningskonferensen 24 november 2010 -ett intyg för att säkerställa elens ursprung

2 Bakgrund Förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG) Riksdagen beslutar om ny lag 26 maj 2010 Lagen börjar gälla 1 december 2010

3 Ursprungsmärkning Ursprungsgarantier är ett verktyg att göra ursprungsmärkningen tillförlitlig. Energimarknadsinspektionen (EI) tar fram föreskrifter

4 Övergången till det nya systemet Den gamla lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el gäller fram till den nya lagen (2010:601) träder i kraft 1 december. Den gamla lagen fortsätter att gälla ursprungsgarantier utfärdade före 1 december

5 Oförändrat Frivilligt att ansöka om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier Ansökan sker till Energimyndigheten (tillsynsmyndighet) Svenska kraftnät utfärdar och annullerar (kontoföringsmyndighet)

6 Nytt Tilldelning för all producerad el En ursprungsgaranti motsvarar alltid en MWh Ansökan istället för anmälan Elektroniskt istället för pappersform Begränsad livstid genom annullering De som tilldelas ursprungsgarantier idag måste ansöka för att tilldelas efter den 1 december Uppgifter om stöd obligatoriskt

7 När kan man ansöka? Formulär och anvisningstexter färdiga i slutet av november Möjligt att ta beslut från och med 1 december Ursprungsgarantier utfärdas först efter att beslut om rätt till tilldelning fattats

8 Nuläget Föreskrifter har varit på remiss Nytt IT-system under uppbyggnad – provisorisk lösning för ursprungsgarantier fram till hösten 2011 Löpande information på webben Faktablad 400-600 ansökningar i december

9 Problem under arbetets gång Tillfälligt IT-stöd Vilken information ska finnas på en ursprungsgaranti och hur ska den se ut? Nya sökande och anläggningar som redan finns registrerade i befintligt elcertifikatsystem

10 Information som ska framgå på ursprungsgarantin Anläggningens namn Var anläggningen är belägen Typ av anläggning Kapacitet Energikälla Start- och slutdatum för produktionen Om anläggningen åtnjutit investeringsstöd, tidpunkt och belopp Om elproduktionen är berättigad till elcertifikat Datum när anläggningen togs i drift Datum, land och unikt identifieringsnummer

11 Ytterligare information som krävs för UG gällande högeffektiv kraftvärme Energikällans lägre värmevärde Hur den värme som framställts genom kraftvärmeprocessen har använts Primärenergibesparing

12 Nytt som inte tillhör UG From 1 december 2010 kommer SVK ta över kontohanteringen.

13 Mer information energimyndigheten.se/ursprungsgarantier - Faktablad - Vanliga frågor och svar - Lag, förordning och föreskrifter

14 Kontaktpersoner Frågor till Energimyndigheten Johan Karlsson 016-544 22 15 Maria Jöhnemark 016-544 22 88 Frågor till SVK Jonas Bill jonas.bill@svk.se Frågor angående ursprungsmärkning Marie Pålsson, Energimarknadsinspektionen


Ladda ner ppt "Ursprungsgarantier (UG) Ediel- och avräkningskonferensen 24 november 2010 -ett intyg för att säkerställa elens ursprung."

Liknande presentationer


Google-annonser