Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sörmlands regionala transportinfrastrukturplan 2010-2021 Arbetsutskottet i Flen onsdagen den 10 juni 2009 Carina Jönhill Nord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sörmlands regionala transportinfrastrukturplan 2010-2021 Arbetsutskottet i Flen onsdagen den 10 juni 2009 Carina Jönhill Nord."— Presentationens avskrift:

1 Sörmlands regionala transportinfrastrukturplan 2010-2021 Arbetsutskottet i Flen onsdagen den 10 juni 2009 Carina Jönhill Nord

2 Principer för Sörmlands regionala transportplan 2010-2021 Positiv utveckling hela länet Fullfölja satsningar på riksväg 55 Medfinansiering tätortsnära Regional kollektivtrafik Gång- och cykeltrafik inkl turistcykelstråk Utvecklingspott för framtida satsningar inkl utredningar Hastighetsöversynen

3 Sörmlands regionala transportplan 2010-2021 Sörmlands ramtilldelning: 917 miljoner + 23 miljoner Innehåll enligt förordningen: 1.investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet 2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 3. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen 4. från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.

4 Sörmlands regionala transportplan 2010-2021 Namngivna objekt i prioritetsordning 1Väg 55, Yxtatorpet - Malmköping 2Väg 55, Valla - Flen 3Tillfart Skavsta 4Väg 55, Dunker - Björndammen 5Väg 52, Nyköping - Stigtomta 6Väg 53, Infart Eskilstuna 7Väg 218, Vagnhärad - Trosa 8Väg 57, Gnesta - E4 9Väg 230, Västerleden i Eskilstuna 10Väg 230, Lista - Hällbylund Väg 11Östra gatan, Eskilstuna 12Förbifart Trosa 13Väg 52, Grindstugan - Bo Hage 14Väg 55, Flen-Yxtatorpet 15Väg 55, Björndammen - Byringe 16Väg 230 Hällbylund - Borsökna

5 Åtgärdsgrupper Kollektivtrafik Kollektivtrafikens nivå 1, regionala nätet Kommunala nätet och dess anläggningar, medfinans Effektivisering av transportsystemet Gång- och cykelåtgärder inkl turistcykelstråk, delvis medfinans Sidoområdesåtgärder för ökad trafiksäkerhet och hastighetsöversyn Korsningar, övrig trafiksäkerhet och buller, kommunala nätet, medfinans Enskilda vägar Marknadsanpassning och utvecklingsåtgärder Utredningar Nu oförutsedda etableringar eller dylikt, medfinans

6 Sörmlands regionala transportplan 2010-2021 Fördelning per namngivna objekt, ca 70% av planen

7 Sörmlands regionala transportplan 2010-2021 Fördelning per åtgärdsgrupp, ca 30% av planen

8 Ändringar i dokumentet Framsidan Sammanfattning Ännu gällande plan (04-15) Diverse kartor om nuläget Gång- och cykelåtgärder Argument/förklaring till alternativnivåerna Ej prioriterade objekt Diverse ändringar i effekt- och miljöbedömningen

9 Fortsatt hantering SMB = krav på annonsering Allt material på hemsidan, frågor och synpunkter möjligt via hemsidan Nationella planen biläggs remissutskick, OBS nya versioner uppdateras via hemsidan Remiss regionala planen 15/6-15/9, 41 remissinstanser + alla som vill! Styrelsebeslut 23/10, till departementet 2/11 Nationella planen på remiss 1/9-1/11


Ladda ner ppt "Sörmlands regionala transportinfrastrukturplan 2010-2021 Arbetsutskottet i Flen onsdagen den 10 juni 2009 Carina Jönhill Nord."

Liknande presentationer


Google-annonser