Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I Strömstads säljs varje dag: ( utslaget per invånare) 2 kg fläskkött 37 cl brännvin 2 l läsk Det finns : 1 m² godisbutik / invånare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I Strömstads säljs varje dag: ( utslaget per invånare) 2 kg fläskkött 37 cl brännvin 2 l läsk Det finns : 1 m² godisbutik / invånare."— Presentationens avskrift:

1 I Strömstads säljs varje dag: ( utslaget per invånare) 2 kg fläskkött 37 cl brännvin 2 l läsk Det finns : 1 m² godisbutik / invånare

2 VISION VÄSTRA GÖTALAND vision: ”Det goda livet” En god hälsa Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Ledande i kompetens- och kunskapsutveckling Infrastruktur och kommunikationer med hög standard En ledande kulturregion

3 Fullmäktiges övergripande mål för att nå Strömstads vision: Förbättrad folkhälsa Ökat medborgarengagemang Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning Offensivt samhällsbyggande

4 Övergripande mål som styrning KF … …till nämnd … och …från nämnd … …till verksamheten … Påverkar sociala och strukturella förhållande som mäts med indikatorer

5 Sociala och strukturella bestämningsfaktorer barn o föräldrar Barnperspektiv i Strömstad Ett hälsofrämjande- salutogent förhållningssätt Stärka barnets/familjens resurser Samverka kring barn Optimerar resursutnyttjande

6 Fritidsgård Aktiviteter Jobb Ungdomsledare, ungdomar, föreningar UngdomsCentral Sociala och strukturella bestämningsfaktorer unga och unga vuxna Arenor där friskfaktorer får större plats o riskfaktorer mindre. Politiska Mål o Prioriteringar Uppföljning BarnUngdomsTeam, Soc – barn o ungdom, Skolsköterska, Spec.ped, SYV, Arbetslivsenhet, Ungdomsmottagning.. Samverkande aktörer Tex.. BUP, AF, FK, Polis Soc-försörjningsstöd Stå på egna ben med egna resurser God hälsa Självkänsla Hopp om framtid Positiv utveckling Jobba/ lärlingsplats Studera Fritid

7 Hälsofrämjande arbete och samhällsplanering, fysisk planering ju tidigare i processen ju mer kan man påverka!

8 Vad serveras på möten, fredagsmys? Lunchmiljö Frukt Motion Grönytors betydelse Hur har barn och vuxna det när det gäller:

9 ett gott hälsofrämjande arbete är beroende av samverkan mellan många aktörer Tack! Lis Palm, folkhälsosamordnare Strömstads kommun lis.palm@stromstad.se


Ladda ner ppt "I Strömstads säljs varje dag: ( utslaget per invånare) 2 kg fläskkött 37 cl brännvin 2 l läsk Det finns : 1 m² godisbutik / invånare."

Liknande presentationer


Google-annonser