Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning."— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning av ny beredningsfunktion inom befintlig organisation. I övrig positiv till sådan funktion inom RK

2 Sammanfattning forts. - positiv till ansvar för reinvesteringar hos Västfastigheter -viktigt att klarlägga grundnivå på lokaler innan ansvaret går över 2. Ny hyresmodell - positivt med ny hyresmodell, frångår direkt koppling mellan investering o. hyra

3 Sammanfattning forts. -förutsätter möjlighet till frånträdande vilket är svårt för vissa -modellen ”inte kostnadsneutral”, måste klargöras -svårt att ta ställning till i budget 2013 -föreslår införandet av modellen skjuts till 1 jan 2014

4 Resultaträkning Periodens utfallHelårsresultat UtfallBudgetUtfallAvvikelsePrognosBudgetUtfallAvvikelse t.o.m. motpert.o.m. mot Utfall samt 1112 1012budget1112 1012budget helårsbedömning mnkr Statsbidrag297,826,030,6271,8297,826,030,6271,8 Övriga intäkter16,00,03,316,0 0,03,316,0 Verksamhetens intäkter313,826,033,9287,8313,826,033,9287,8 Personalkostnader-18,6-13,1-19,2-5,5-18,6-13,1-19,2-5,5 Övriga kostnader-1 194,9-918,8-909,6-276,1-1 194,9-918,8-909,6-276,1 Upplösning bidrag statlig infrastruktur0,0 Verksamhetens kostnader-1 213,5-931,8-928,8-281,7-1 213,5-931,8-928,8-281,7 Regionbidrag905,8 887,30,0905,8 887,30,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m.0,30,0 0,20,30,0 0,2 Resultat6,30,0-7,66,3 0,0-7,66,3

5 Sammanfattning överskott 2011 Överbudgeterat Kultur ungdom1 500 Biografstöd 300 Interkommunala ers3 800 Intäkter 6 % moms1 500 Arrangörsstöd 800 Stöd fria kulturlivet1 100 Praktikplatser 300 Handlingsprogrammen 2 200 Finansiella intäkter 265 Vara konserthus - 5 300 Summa6 365


Ladda ner ppt "Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning."

Liknande presentationer


Google-annonser