Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”I en alltmer mångkulturell skola måste alla lärare ha kompetens att undervisa två- och flerspråkiga elever och veta vad det innebär att lära på ett andraspråk.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”I en alltmer mångkulturell skola måste alla lärare ha kompetens att undervisa två- och flerspråkiga elever och veta vad det innebär att lära på ett andraspråk.”"— Presentationens avskrift:

1 ”I en alltmer mångkulturell skola måste alla lärare ha kompetens att undervisa två- och flerspråkiga elever och veta vad det innebär att lära på ett andraspråk.” s31 Barn och ungdomar med utländsk bakgrund i Uppsala kommun Riktlinjer, åtgärder och kompetensutveckling 2006

2 ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 ”Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.”

3 en lugn start och inskolning i svenskt skolsystem och svenskt samhälle grundläggande kunskaper i det svenska språket för studier och socialt umgänge FBK - förberedelseklass


Ladda ner ppt "”I en alltmer mångkulturell skola måste alla lärare ha kompetens att undervisa två- och flerspråkiga elever och veta vad det innebär att lära på ett andraspråk.”"

Liknande presentationer


Google-annonser