Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att studera psykologi Carina Söderholm, amanuens ÅA/Psykologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att studera psykologi Carina Söderholm, amanuens ÅA/Psykologi."— Presentationens avskrift:

1 Att studera psykologi Carina Söderholm, amanuens (psyk-assistent@abo.fi) ÅA/Psykologi

2 Att söka in till utbildningsprogrammet i psykologi populärt ämne två steg i antagningen, urvalsprov för alla, varav 25 bästa väljs till lämplighetsbedömning i lämplighetsbedömningen har poängen från urvalsprovet+studentbetyget inte längre någon betydelse På basen av lämplighetsbedömningen antas årligen 15-18 personer

3 Vad är en psykolog? utbildningsprogrammet i psykologi leder till att man blir psykolog (kand+magisterexamen  legitimerad psykolog) psykolog är inte lika med terapeut en psykolog strävar till att utreda och förstå människors beteende, sätt att uppfatta, uppleva, handla och reagera i olika situationer (t.ex. till följd av en sjukdom) i olika åldrar psykologer arbetar inom många sektorer, bl.a. hälsovårdscentraler, mentalvårdsbyråer, sjukhus, skolväsendet, personaladministration, konsultföretag, arbetskraftsbyråer, universitet

4 Vad är en psykolog? man kan specialisera sig efter att ha avlagt psykologexamen, t.ex. inom neuropsykologi, arbets- och organisationspsykologi eller psykoterapi efter specialiseringsutbildning arbetar många psykologer inom den privata sektorn arbetslöshetsprocenten för psykologer är låg för tillfället! arbetet är utmanande, omväxlande och givande

5 Att studera psykologi studierna leder till ett yrke, endast psykologie kandidat+magisterexamen ger kompetens som psykolog examen lite mera omfattande än de flesta andra examina (3+2 ½ år i stället för 3+2 år, 330 poäng) i studierna ingår en 20 veckor lång praktikperiod mångsidigt utbildningsprogram expertis på ÅA/Psykologi inom vuxenneuropsykologi, beteendegenetik, aggressionsforskning, rättspsykologi, sexologi, psykolingvistik, konstterapi stort utbud på kurser! Även stort utbud på kliniska kurser

6 Att studera psykologi man kan välja ett eller flera biämnen vanliga biämnen har varit bl.a. filosofi, sociologi, pedagogik, psykiatri, ekonomi även logopedi som biämne för psyk.stud. man kan även välja att i stället för biämnen läsa enbart tilläggsstudier i psykologi samarbete med Åbo universitet

7 Att studera psykologi några exempel på kursinnehåll: Grund- och ämnesstudier (kandidatnivån): Utvecklingspsykologi, Neuropsykologi/Kognitiv psykologi, Personlighet, Socialpsykologi, Sexologi, Organisations- och arbetspsykologi, Forskningsmetodik Fördjupade studier (magisternivån): Psykologisk testmetodik, Intervjumetodik, Dynamisk psykoterapi, Kognitiv psykoterapi, Handledd terapi, Neuropsykologisk utredning

8 För mera information se psykologiska institutionens hemsida: http://www.abo.fi/fak/hf/psyk Kontakta amanuens Carina Söderholm per e-post : psyk-assistent@abo.fipsyk-assistent@abo.fi tel: 02- 215 3621 (må 12-13 och ti 9-10)


Ladda ner ppt "Att studera psykologi Carina Söderholm, amanuens ÅA/Psykologi."

Liknande presentationer


Google-annonser