Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänna Utbildningsområdet Termin 1: Lärarrollen i samhället 10 p ( vfu 3 ) och Lärande och Utveckling 10 p Termin 4: Kulturmöten 5 p, Globala miljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänna Utbildningsområdet Termin 1: Lärarrollen i samhället 10 p ( vfu 3 ) och Lärande och Utveckling 10 p Termin 4: Kulturmöten 5 p, Globala miljö."— Presentationens avskrift:

1

2 Allmänna Utbildningsområdet Termin 1: Lärarrollen i samhället 10 p ( vfu 3 ) och Lärande och Utveckling 10 p Termin 4: Kulturmöten 5 p, Globala miljö och överlevnadsfrågor 5 p och Specialpedagogik 10 p ( vfu 4 ) Termin i slutet av utb.: Examensarbete 10 p, Vetenskaplig metod 5 p och VFU 5 p

3 Examenskraven Förskola, förskoleklass, grundskolans tidiga år, fritidshem, modersmål. 140 p Grundskolans senare del och gymnasieskolan. Minst 180 p. I ämnena svenska och samhällskunskap krävs för grundskolan 60 poäng och för gymnasieskolan 80 poäng. Specialpedagog blir en egen examen och innebär även fortsättningsvis en påbyggnad

4 Allmänt utbildningsområde 60 gemensamma poäng Examensarbete 10 poäng kan ingå Minst 10 poäng verksamhetsförlagd del För den som redan har ämneskompetens ska examen var möjlig genom komplettering av det allm. utbildn.-omr.

5 Inriktningar Minst 40 poäng Valbarhet Verksamhetsförlagd delar, minst 10 poäng Examensarbete 10 poäng kan ingå Även för redan verksamma lärare

6 Specialiseringar Minst 20 poäng Valbarhet Examensarbete kan ingå Fördjupning av en inriktning eller breddning eller fokusering t.ex på olika åldersgrupper Även för redan verksamma lärare

7 Verksamhetsförlagd del (praktik) Praktik och teori måste föras närmare varandra. Ökad samverkan högskolan-skolväsendet Minst 10 poäng inom den allmänna området Minst 10 poäng inom inriktningsområdet


Ladda ner ppt "Allmänna Utbildningsområdet Termin 1: Lärarrollen i samhället 10 p ( vfu 3 ) och Lärande och Utveckling 10 p Termin 4: Kulturmöten 5 p, Globala miljö."

Liknande presentationer


Google-annonser