Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Idrottspsykologi – ”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Idrottspsykologi – ”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”."— Presentationens avskrift:

1 NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi

2 Idrottspsykologi – ”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”.

3 Exempel på områden inom ämnet Idrottspsykologi Motivation Arousal, och Anxiety (Oro & Ängslan) Spänningreglering, avkoppling, avslappning Miljö Krav och förväntningar GruppsykologiGruppdynamikLedarskapFörsvarsmekanismer Träning och återhämtning ÖverträningUtbrändhet Destruktiva beteendemönster Identitet Träning av psykologiska färmågor och egenskaper, som: spänningsreglering, visualisering, självförtroende, självkänsla,sätta mål, hantera känslor, koncentration, fokusering, refokusering, m.m Zonen, Flyt, ”Flow”, vinnarkänslan Kontrollen över sin egen prestation Attributioner Socialt stöd Kärriärsuteveckling & övergångar PersonlighetsmönsterM.m

4

5 Idrottskarriären och livet utanför innehåller faser, där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar. Normativ övergång: Generella steg som är mer förutsägbara och kan urskiljas. Biologisk, ålderrelaterad, social, känslomässig händelse som ses som en process Ex. Från junior – senior Icke normativ övergång: Situationsrelaterade övergång, som är oförutsägbar ex. skada. Coping: Tankar och beteendemässiga tillvägagångssätt som en idrottare använder sig av.

6

7 Att sätta upp mål som ger resultat, snarare än att sätta upp resultatmål Typer av mål: -Resultatmål är mål som existerar i och med jämförelse med annan eller annat. Ex. Vinna fler tävlingar än Karin. -Processmål är mål är mål som beskriver HUR vi ska uppnå våra prestations och resultatmål som t ex att sätta upp mål som att utföra ett visst tekniskt moment perfekt under loppet, strategier för att uppnå resultat o.s.v. -Prestationsmål är att fokusera på mål som vi kan ha större kontroll över (utvecklingsmål) Ex. springa 100 m på en viss tid. Jämförelse med sig själv. -Känlomål. Lägg även till mål som är relaterat till dina känslor ex. Lugn & harmonisk, uppträda förtroende ingivande.

8 Varför inte göra detta SMART! S pecifika mål Jag ska veta vad det är jag ska uppnå. Ex. Förbättra min koncentration under matchsituation. M ätbara mål Jag ska kunna mäta att jag uppnått målet. Ex. Antal, mätinstrument, prestation m.m A ccepterade mål Är gruppen/individen involverade i målsättningen, godtagit och förstått innebörden? R ealistiska mål Målen ska gå att uppnå, men vara utmanade och utveckla! T idsanpassade mål (både långa och korta) När ska jag ha uppnått målet?


Ladda ner ppt "NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Idrottspsykologi – ”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”."

Liknande presentationer


Google-annonser