Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revolutioner Revolutioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revolutioner Revolutioner."— Presentationens avskrift:

1 Revolutioner Revolutioner

2 ”Revolution” Snabb förändring Kan ske med våld Kan ske fredligt
Kan ske p.g.a orättvisor Kan ske i form av en statskupp Förändra politiska, ekonomiska, sociala makten.

3 1776 Amerikanska revolutionen

4 Orsaker Höjda skatter efter 7-årskriget Höjda tullavgifter
Ingen kolonisation väster om Appalacherna No taxation without representation! Kolonierna mer och mer olika moderlandet

5 Förlopp 1773 The Boston tea party
Självständighetsförklaringen 4 juli 1776 Tankar från upplysningen George Washington (förste presidenten) 1783 erkända självständiga 1789 Ny författning

6 Maktfördelning

7 Konsekvenser USA föredöme för frihetsvänner
Ett land utan kung, adel, statskyrka och stående arme Inspiration för den Franska revolutionen USA möjligheternas land: Religionsfrihet, mark att odla, ingen överhöghet Från 3-60 miljoner på 100 år Erövrade hela kontinenten Blir en världsmakt

8 1789 Franska revolutionen

9 Orsaker Adeln och prästerna slapp betala skatt
Inflation och ekonomisk kris Skulder efter Amerikanska revolutionen Massarbetslöshet Jordägande adeln inför nya avgifter Tredje ståndet kräver politisk makt Upplysningen (Voltaire, Rousseau) Missnöje med kungafamiljen

10 Förlopp ”Nationalförsamlingen”
1789 Generalständerna sammankallas Eden i bollhuset Nationalförsamlingen bildas Stormningen av Bastiljen Bränner gods och gårdar ”Mänskliga rättigheter” ”Frihet, jämlikhet, broderskap”

11 Förlopp ”Skräckens tid”
1792 Tuilerierna stormas Ny riksdag, allmän rösträtt för män Kungen och drottningen avrättas Robespierre -Terror mot revolutionsmotståndare avrättade (70% bönder, arbetare) 1794 Robespierre avrättas Skräckväldet slut

12 Förlopp ”Napoleon” -Franska Revolutionsarmen i krig ”mot hela Europa”
-Där de drar fram avskaffas de gamla samhällssystemet -Alla dugliga soldater kunde stiga i graderna i den Franska armén -Napoleon Bobnaparte General -1799 Napoleon tar makten -1804 Napoleon utropar sig till kejsare -1815 besegrad vid Waterloo

13 Konsekvenser Upplysningens idéer sprids över Europa
- Iden om att ”alla ska vara lika inför lagen” - ”Höger” och ”vänster” inom politiken - Enhetssystemet (metersystemet) - Mänskliga rättigheter - Slaveriets avskaffande i Fra. Kolonierna - Allmän värnplikt - Nationalism istället för ståndssamhälle

14 1917 Ryska revolutionen

15 Orsaker Förluster i kriget mot japan 1904-1905
Den blodiga söndagen 1905 Upplopp, strejker Riksdag ”Duma” bildas (dock utan makt) Möjligheter att köpa jord Kulaker ”storbönder” Den stora massan utan jord. Förluster i Första världskriget Livsmedelsbrist Missnöje med Tsarfamiljen

16 Förlopp 1917 Upplopp i Petrograd (St Petersburg) Revolutionsivrare
Sovjeter (arbetarråd) Revolutionen sprider sig Tsaren abdikerar Tsarfamiljen avrättas

17 Förlopp Bolsjevikerna får makten i sovjeterna
Lenin och Trotskij återvänder Oktoberrevolutionen Bolsjevikerna tar makten Regeringen flyr Inbördeskrig (ca 7 milj döda) Bolsjeviker=kommunister ”Fred till varje pris Jord åt dom som brukar den Bröd åt de hungriga Alla makt åt sovjeterna!” Röda armen Tjeckan Sovjetunionen bildas

18 ”Revolution” Kan ske långsamt och djupgående
Teknisk utveckling/uppfinningar Nya upptäckter Nya/förändrade levnadsmönster Kan vara svårt att säga exakt när den börjar och slutar.

19 Ca 1750-? Industriella revolutionen

20 Teknik Watts ångmaskin Spinning Jenny

21 Teknik

22 Orsaker Förlopp Konsekvenser Utveckling inom jordbruket
Teknisk utveckling Befolkningsökning Tillgång på pengar Råvaror Förlopp Textilindustrin Ångkraften Elektricitet Kemi Konsekvenser Sociala orättvisor Miljöförstöring Fortsatt folkökning Fortsatt urbanisering Folket får det (långsamt) bättre

23 Spridning

24 Någonting Revolutionerande?
Uppfinningar Upptäckter Nya tillvägagångssätt Inom vilket område som helst!

25 Revolutionerande!

26 Revolutionerande!


Ladda ner ppt "Revolutioner Revolutioner."

Liknande presentationer


Google-annonser