Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum. ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Talande mattor Förberedelsen är viktig. Se till att det finns bilder framme.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum. ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Talande mattor Förberedelsen är viktig. Se till att det finns bilder framme."— Presentationens avskrift:

1 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum

2 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Talande mattor Förberedelsen är viktig. Se till att det finns bilder framme kring ämnet ni ska prata om. Ha alltid ”tomma” kort till hands där du själv kan rita en bild som behövs i samtalet. Talande mattor används i intervjusituation med brukare för att få klarhet i vad brukaren tycker i ett ämne.

3 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Här har vi valt transportmedel som tema. Temat placeras längst ner i mitten på mattan. Överst har vi lagt rubrikerna bra, dåligt och mitt emellan. Brukaren placerar bilderna utifrån sin känsla för att använda olika transportmedel.

4 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Eftersom brukaren här visar att bussen är det transportmedel som bekymrar honom mest vill han förklara varför. Vi gör då en undermatta med bussen som huvudtema.

5 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum På undermattan visar brukaren att tidtabellen är det som oroar honom mest kring bussåkande och nu vill han förklara vad som är problemet med tidtabellen. Vi gör då ytterligare en undermatta kring tidtabellen.

6 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Att göra mattor och undermattor är ett sätt att tränga djupare ner i olika ämnen.

7 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum

8 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Syfte:  är det möjligt att på ett professionellt sätt använda talande mattor i tolksituationer?  kan talande mattor göra det möjligt för taltjänsttolkar att åta sig uppdrag för personer med grava kommunikationshinder?  ökar talande mattor möjligheten för personer med kommunikationshinder att bli delaktiga i samtal?  kan man genom att fokusera på ett ämne komma åt fler detaljer?

9 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Metod och material:  Mattor  Bilder  Klassificering av bilder lärande allmänna uppgifter och krav kommunikation förflyttning personlig vård hemliv mellanmänskliga interaktioner och relationer viktiga livsområden samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

10 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Urval av projektdeltagare Tillvägagångssätt

11 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Resultat:

12 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Resultat:

13 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Resultat:

14 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Resultat:  Analys av filmer  Självbestämmande  Förutsättningar för att använda talande mattor  Fick vi svar på våra frågeställningar?

15 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Syfte:  är det möjligt att på ett professionellt sätt använda talande mattor i tolksituationer?  kan talande mattor göra det möjligt för taltjänsttolkar att åta sig uppdrag för personer med grava kommunikationshinder?  ökar talande mattor möjligheten för personer med kommunikationshinder att bli delaktiga i samtal?  kan man genom att fokusera på ett ämne komma åt fler detaljer?

16 ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Resultat:  Analys av filmer  Självbestämmande  Förutsättningar för att använda talande mattor  Fick vi svar på våra frågeställningar?  Fördelar med talande mattor  Nackdelar med talande mattor


Ladda ner ppt "Ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum. ww.ltv.se/taltjanst Handikappcentrum Talande mattor Förberedelsen är viktig. Se till att det finns bilder framme."

Liknande presentationer


Google-annonser