Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Talande mattor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Talande mattor."— Presentationens avskrift:

1 Talande mattor

2 Talande mattor Förberedelsen är viktig. Se till att det finns bilder framme kring ämnet ni ska prata om. Ha alltid ”tomma” kort till hands där du själv kan rita en bild som behövs i samtalet. Talande mattor används i intervjusituation med brukare för att få klarhet i vad brukaren tycker i ett ämne.

3 2003 Här har vi valt transportmedel som tema. Temat placeras längst ner i mitten på mattan. Överst har vi lagt rubrikerna bra, dåligt och mitt emellan. Brukaren placerar bilderna utifrån sin känsla för att använda olika transportmedel. © Handikappcentrum

4 Eftersom brukaren här visar att bussen är det transportmedel som bekymrar honom mest vill han förklara varför. Vi gör då en undermatta med bussen som huvudtema.

5 På undermattan visar brukaren att tidtabellen är det som oroar honom mest kring bussåkande och nu vill han förklara vad som är problemet med tidtabellen. Vi gör då ytterligare en undermatta kring tidtabellen.

6 Att göra mattor och undermattor är ett sätt att tränga djupare ner i olika ämnen.

7 Varför projekt ?

8 Syfte: är det möjligt att på ett professionellt sätt använda talande mattor i tolksituationer? kan talande mattor göra det möjligt för taltjänsttolkar att åta sig uppdrag för personer med grava kommunikationshinder? ökar talande mattor möjligheten för personer med kommunikationshinder att bli delaktiga i samtal? kan man genom att fokusera på ett ämne komma åt fler detaljer?

9 Metod och material: Mattor Bilder Klassificering av bilder lärande
allmänna uppgifter och krav kommunikation förflyttning personlig vård hemliv mellanmänskliga interaktioner och relationer viktiga livsområden samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

10 Urval av projektdeltagare
Tillvägagångssätt

11 Resultat:

12 Resultat:

13 Resultat:

14 Resultat: Analys av filmer Självbestämmande
Förutsättningar för att använda talande mattor Fick vi svar på våra frågeställningar?

15 Syfte: är det möjligt att på ett professionellt sätt använda talande mattor i tolksituationer? kan talande mattor göra det möjligt för taltjänsttolkar att åta sig uppdrag för personer med grava kommunikationshinder? ökar talande mattor möjligheten för personer med kommunikationshinder att bli delaktiga i samtal? kan man genom att fokusera på ett ämne komma åt fler detaljer?

16 Resultat: Analys av filmer Självbestämmande
Förutsättningar för att använda talande mattor Fick vi svar på våra frågeställningar? Fördelar med talande mattor Nackdelar med talande mattor


Ladda ner ppt "Talande mattor."

Liknande presentationer


Google-annonser