Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen
Johanna Liljenfeldt Följeforskare, Umeå Universitet Regionrådsmöte - Umeåregionen 3 sept 2009

2 Vilka är vi? Finansierade av ACANALYS (CERUM) samt Umeå Kommun
Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen (projektledare, docent) Johanna Liljenfeldt, Kulturgeografiska institutionen (assistent)

3 Vår studie: Regional hållbar utveckling i Umeåregionen
Från april 2009 till avslutning av Hållbara Umeåregionen-projektet Vilka tar beslut om hållbar utveckling, och hur sker detta? Vilka nivåer? (flernivåstyrning) Vilka deltar? (privatoffentliga partnerskap och deltagandedemokrati) Regionalisering? (integration av Umeåregionen) På vilken grund tas besluten? (litteraturstudie av hållbarhet)

4 Litteraturstudie av hållbarhet
Många olika styrprocesser som kommuner kan använda och kombinera: Formella certifieringsprocesser: Ledningssystem/miljöledning ISO ( , 9001), EMAS, OHSAS , (Botkyrkamodellen) Informell styrning Ålborgåtagandena, SIS/TK 522, CEMRs deklaration för jämställdhet, Det Naturliga Steget, FairTrade City, Skola för hållbar utveckling, Leipzig Chartern Sustainment, ecoBUDGET, Integrerad styrning (MUE-25), ISO Finns många olika styrprocesser som en kommun kan använda sig av, och eventuellt kan kombinera delar av

5 Resultat: Att mäta hållbarhet
Sammanvägda kriterier och indikatorer som vi använder för att kunna beskriva Umeåregionens prioriteringar: Vilka områden skall vara hållbara och hur hör de samman Vilka perspektiv skall den hållbara utvecklingen ha (tid och rum) Vilket tillvägagångssätt Vilken möjlighet (resurser, ansvar, prioritering) Vilket resultat Sammanvägda kriterier och indikatorer på hållbar utveckling som vi använder för att studera arbetet i Umeåregionen och hur ni väljer bland olika processer (dvs kriterier och indikatorer för hållbar utveckling)

6 Kommunikation/Resande, Förnybarenergi/vindkraft
Kriterier Exempel A. Infrastruktur  Kommunikation/Resande, Förnybarenergi/vindkraft B. Lokal ekonomi och arbetsmarknad  Arbetsmarknad/Utslagning C. Socialt kapital, fördelning/ rättvisa Hälsa, Inflytande, Lärande  D. Miljö  Avfall E. Länkar mellan dimensioner Externa hållbarhetsprogram, koppling offentligt-privat, tvärsektoriella aktiviteter och program F. Arbetsmetodik  Nulägesanalys, vision, mål, handlingsplan, uppföljning etc G. Inkluderande av intressenter Medborgare, avnämare, industri; samverkan och kommunikation H. Hållbarhet i större perspektiv Västerbotten, Sverige, EU, vänorter, internationella kontakter o -påverkan I. Långsiktighet över tid Vilken horisont - mandatperiod (4 år), generation (30 år), längre?

7 Fortsättningen Observationer och intervjuer
Resultatpresentationer dec -09, mars -10 och slutredovisning juni 2010 Sammanställning av observationer och intervjuer så långt i processen Jämförande exempel från litteratur, andra regioner och projekt, och i relation till olika styrsystem


Ladda ner ppt "Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser