Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen Johanna Liljenfeldt Följeforskare, Umeå Universitet Regionrådsmöte - Umeåregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen Johanna Liljenfeldt Följeforskare, Umeå Universitet Regionrådsmöte - Umeåregionen."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen Johanna Liljenfeldt Följeforskare, Umeå Universitet Regionrådsmöte - Umeåregionen 3 sept 2009

2 2009-09-032 Vilka är vi? Finansierade av ACANALYS (CERUM) samt Umeå Kommun Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen (projektledare, docent) Johanna Liljenfeldt, Kulturgeografiska institutionen (assistent)

3 2009-09-033 Vår studie: Regional hållbar utveckling i Umeåregionen Från april 2009 till avslutning av Hållbara Umeåregionen-projektet Vilka tar beslut om hållbar utveckling, och hur sker detta? –Vilka nivåer? (flernivåstyrning) –Vilka deltar? (privatoffentliga partnerskap och deltagandedemokrati) –Regionalisering? (integration av Umeåregionen) –På vilken grund tas besluten? (litteraturstudie av hållbarhet)

4 2009-09-034 Litteraturstudie av hållbarhet Många olika styrprocesser som kommuner kan använda och kombinera: Formella certifieringsprocesser: Ledningssystem/miljöledning –ISO (14 0001, 9001), EMAS, OHSAS 18 001, (Botkyrkamodellen) Informell styrning –Ålborgåtagandena, SIS/TK 522, CEMRs deklaration för jämställdhet, Det Naturliga Steget, FairTrade City, Skola för hållbar utveckling, Leipzig Chartern –Sustainment, ecoBUDGET, Integrerad styrning (MUE-25), ISO 26 000

5 2009-09-035 Resultat: Att mäta hållbarhet Sammanvägda kriterier och indikatorer som vi använder för att kunna beskriva Umeåregionens prioriteringar: –Vilka områden skall vara hållbara och hur hör de samman –Vilka perspektiv skall den hållbara utvecklingen ha (tid och rum) –Vilket tillvägagångssätt –Vilken möjlighet (resurser, ansvar, prioritering) –Vilket resultat

6 2009-09-036 KriterierExempel A. Infrastruktur Kommunikation/Resande, Förnybarenergi/vindkraft B. Lokal ekonomi och arbetsmarknad Arbetsmarknad/Utslagning C. Socialt kapital, fördelning/ rättvisa Hälsa, Inflytande, Lärande D. Miljö Avfall E. Länkar mellan dimensioner Externa hållbarhetsprogram, koppling offentligt-privat, tvärsektoriella aktiviteter och program F. Arbetsmetodik Nulägesanalys, vision, mål, handlingsplan, uppföljning etc G. Inkluderande av intressenter Medborgare, avnämare, industri; samverkan och kommunikation H. Hållbarhet i större perspektiv Västerbotten, Sverige, EU, vänorter, internationella kontakter o -påverkan I. Långsiktighet över tidVilken horisont - mandatperiod (4 år), generation (30 år), längre?

7 2009-09-037 Fortsättningen Observationer och intervjuer Resultatpresentationer dec -09, mars -10 och slutredovisning juni 2010 –Sammanställning av observationer och intervjuer så långt i processen –Jämförande exempel från litteratur, andra regioner och projekt, och i relation till olika styrsystem


Ladda ner ppt "Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen Johanna Liljenfeldt Följeforskare, Umeå Universitet Regionrådsmöte - Umeåregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser