Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Jan E Persson Ulrika Westrup ek dr Jan E Persson och ek dr Ulrika Westrup Institutionen för Service Management, Lunds universitet HSS2011: Interaktiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Jan E Persson Ulrika Westrup ek dr Jan E Persson och ek dr Ulrika Westrup Institutionen för Service Management, Lunds universitet HSS2011: Interaktiv."— Presentationens avskrift:

1 © Jan E Persson Ulrika Westrup ek dr Jan E Persson och ek dr Ulrika Westrup Institutionen för Service Management, Lunds universitet HSS2011: Interaktiv och deltagande forskning Tema VI – Interaktiv forskning som drivkraft för innovation Karlstad, 4–6 maj 2011

2 © Jan E Persson Ulrika Westrup ?

3 Vad får vi för pengarna? (1998–2002) Deltagare från fem skånska kommuner (Burlöv, Svalöv, Lund, Staffanstorp och Svedala). Finansierat av KEFU, Skolverket, Socialstyrelsen och SIQ. Det personliga mötet i sociala tjänsteverksamheter (2002–2005) Deltagare från tre skånska kommuner (Burlöv, Lund och Malmö). Nya ekonomiska styrformer i sociala tjänsteverksamheter (2003–2004) Socialförvaltningen i Helsingborgs Stad. Finansierat av Helsingborgs Stad. ProG-projektet (2005–2007) Fyra kommuner (Gävle, Bollnäs, Burlöv och Helsingborg) och två landsting (Landstinget Gävleborg och Region Skåne). Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Gränsöverskridande arbete (2008–2009) Stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö Stad. Finansierat av stadsdelen. Gränsöverskridande chefsskap (2009–2012) Stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö Stad. Finansierat av Vinnova.

4 © Jan E Persson Ulrika Westrup Forsknings- och utvecklingsprojektet Gränsöverskridande chefskap I vår forskning har vi fokus på organisatoriska innovationer. Mer specifikt är vi intresserade av hur organisationer hanterar det ökande behovet av samverkan för att koordinera resurser som på ett effektivt sätt kan skapa kundnytta. Särskilt vill vi generera kunskap om chefskapets roll i utvecklingen av nya, innovativa arbetsformer över organisatoriska gränser.

5 © Jan E Persson Ulrika Westrup Mötesplatser Flera professioner Ständigt pågående Målgruppsorienterade Handlingsinriktade Nyttjar lärdomarna

6 © Jan E Persson Ulrika Westrup Planeringsgrupp Medverkande: Individ- och familjeomsorgschefen, barn- och utbildningschefen och ekonomichefen samt forskarna Träffas var tredje vecka Förankrad i stadsdelens ledningsgrupp Planerar arbetet på en strategisk nivå och dokumentation

7 © Jan E Persson Ulrika Westrup Chefsforum Medverkande: Enhetschefer inom socialtjänst, skola, fritid och BUP samt planeringsgruppen (15 personer) En gång per månad Prioriterar målgrupper och behov samt organiserar arbetet (ex. psykisk ohälsa, anmälningar till socialtjänsten, extremt omotiverade elever, Cool Kids) Byter erfarenheter

8 © Jan E Persson Ulrika Westrup Ekonomigrupp Medverkande: Ekonomer och berörd verksamhet samt forskarna Minst en gång per månad Beräknar samordningsvinster Utveckling av styrsystem

9 © Jan E Persson Ulrika Westrup

10

11 Den interaktiva forskningsansatsen syftar framförallt till att skapa en gemensam och fördjupad kunskapsbildning mellan forskare och praktiker (Svensson et al., 2007; Svensson & Aagaard Nielsen, 2006). Aktionsforskning är en ansats som betonar att forskningen ska bidra till utveckling eller förändring. Förändringsprocessen per se ställs i förgrunden och de teoretiska perspektiven i bakgrunden (Johannisson et al., 2008). I innovationsdrivande forskning kan kunskap bara genereras genom att förändrings- och utvecklingsprocesser sätts igång. Inslaget av handling har en avgörande betydelse. Forskarnas roll är att ”induce action” och inte att ”take action”. Forskare och praktiker initierar och driver processer tillsammans. Detta tillvägagångssätt vill vi kalla för interaktionsforskning. © Jan E Persson Ulrika Westrup

12 Interaktionsforskning En syntes mellan aktionsforskning och interaktiv forskning? © Jan E Persson Ulrika Westrup


Ladda ner ppt "© Jan E Persson Ulrika Westrup ek dr Jan E Persson och ek dr Ulrika Westrup Institutionen för Service Management, Lunds universitet HSS2011: Interaktiv."

Liknande presentationer


Google-annonser