Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningsprocessen 1.Uppdrag: få, ragga -anställd, eget företag, frilans 2.Utföra uppdraget -övergripande strategi -praktiskt tillvägagångssätt -förhållningssätt:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningsprocessen 1.Uppdrag: få, ragga -anställd, eget företag, frilans 2.Utföra uppdraget -övergripande strategi -praktiskt tillvägagångssätt -förhållningssätt:"— Presentationens avskrift:

1 Utredningsprocessen 1.Uppdrag: få, ragga -anställd, eget företag, frilans 2.Utföra uppdraget -övergripande strategi -praktiskt tillvägagångssätt -förhållningssätt: etik, integritet, lyhördhet 3.Leverera uppdrag -(huvud-)rapport, specialdesignade, muntligt 4.Sedan? -lägga bakom sig? -debatt, engagemang, nya uppdrag?

2 Exempel: samhällsekonomisk analys av svenskt sjöfartsstöd Delstudie i Utredningen om konkurrensförutsättningarna för svensk sjöfart (N2010:01)

3 Den statliga beslutsprocessen Problem identifieras – hur? Utredning: -direktiv -kommitté, utredare, delstudier -betänkande -remissförfarande Proposition, utskottsbehandling, följdmotioner Beslut i riksdagen Regeringen verkställer. Myndigheter.

4 Ett exempel: utredning om sjöfartens konkurrensförutsättningar 90 % av svensk utrikeshandel går med fartyg Sjöfartssektorn: 1,9 % av exporten. Ca 12 000 anställda varav 9 500 svenskar. (befäl, manskap, intendentur). 236 svenskflaggade handelsfartyg varav 71 färjor. Totalt 569 “svenskkontrollerade” samt 29 utlandskontrollerade. Rederierna får tillbaka skatter och sociala avgifter: totalt 1,9 miljarder kr (210 000 kr/anställd). 202 fartyg, 9261 pers (6 706 sv.) Facken har slutit TAP-avtal för filippiner i lastfartyg (682 pers).

5 Problem: svensk sjöfart har (trots stödet) problem med sin konkurrenskraft. Lågkostnadskonkurrens med billig arbetskraft från (främst) Filippinerna Andra länder i EU har infört “internationella register” Med stöd: 40 % högre bemanningskostnader, utan stöd 1-1,5 ggr. Anrik svensk näring Utredarens problem!

6 Peters (goda?) råd Förhandla alltid om uppdragets precisering – tänj på gränserna om nödvändigt men se till att uppfyll uppdraget! Om möjligt, omge sig med bra folk: -ämneskunniga (sakfrågan, juridik osv.) -analytiska partners -kommunikation Realistisk tidsplan och disposition

7 Ut och studera verksamheten i praktiken: -studiebesök, intervjuer, deltagande obser- vation osv., helst i olika skeden Var beredd på svekfaktorn! Skriv, skriv och skriv, tidigt. Preliminärt innehåll med tydlig utformning. Löpande avstämningar med relevanta intressenter och ditt “bra folk” Underbygg med relevanta fakta från olika typer av källor: primär- och sekundärdata, intervjuer och statistik…

8 Var inte rädd för att analysera, dra slutsatser om än kontroversiella Bra utredning diskuterar för- och nackdelar, ser olika aspekter, vänder på stenar, tar därefter ställning och kommer till en underbyggd slutsats dålig utredning tar endast upp faktorer som talar till förmån för det önskade Skriv tydligt! Var inte rädd att föra ut budskapet! Använd olika kommunikationsvägar! Räkna med att bli ifrågasatt. Dö inte om förslagen hamnar i papperskorgen!

9 Vår uppläggning: 1 månad april-maj Inläsning av tidigare rapporter, teoretiska funderingar, studiebesök rederier Skriva 4 första kapitlen Utveckla beräkningsmodell, skaffa tillförlitliga indata (egna bearbetningar!!) Beräkningar Preliminär rapport, presentera Nya beräkningar, utvidgat uppdrag, slutrapport Presentation (grr), slutversion, … “motrapport”, debatt?

10 Planering … till debatt http://www.shipgaz.se/ti dningen/nummer/201 0/7/ledare.php


Ladda ner ppt "Utredningsprocessen 1.Uppdrag: få, ragga -anställd, eget företag, frilans 2.Utföra uppdraget -övergripande strategi -praktiskt tillvägagångssätt -förhållningssätt:"

Liknande presentationer


Google-annonser