Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande."— Presentationens avskrift:

1

2 1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande tecken på Riyaa 7.Kategorier av Riyaa 8.Tillvägagångssätt för att undvika Riyaa 9.20 sätt att skryta 10.Övriga aspekter Kursöversikt

3 1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande tecken på Riyaa 7.Kategorier av Riyaa 8.Tillvägagångssätt för att undvika Riyaa 9.20 sätt att skryta 10.Övriga aspekter Kursöversikt

4 Huvudorsaken till Riyâ Svag tro på Allah > föredrar människors beundran framför Allahs välbehag.

5 1.Lovprisning 2.Kritik 3.Girighet Symptom på riyaa

6 Lovprisning Alla tre personer som först skall till Helvetet sökte människors lovprisning Allah den upphöjde sa: ”Stolthet är min mantel och storhet är min kappa. Den som tävlar med Mig vad gäller dessa två skall Jag kasta i Elden.” (Muslim) Profeten sa: ”Där finns tre destruktiva saker: begär som följs upp; girighet som lyds och en persons självbeundran och högmod och detta är den värsta av alla tre.”

7 Lovprisning ”Tro inte att de som gläder sig åt det som de [anser sig ha] uträttat men också gärna vill få beröm för vad de inte har gjort – tro inte att straffet för dem skall utebli; nej, ett svårt lidande väntar dem.” (Koranen 3:188)

8 Kritik A) Undviker att praktisera religionen på grund av människors kritik – slöjan etc. ”[människor] som strävar och kämpar för Allahs sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Allah, som Han skänker åt den Han vill. Gud når överallt, vet allt.” (Koranen 5:54) B) Praktiserar religionen på grund av rädsla för människors kritik. Inte riyaa

9 Girighet Ställning, pengar och makt ”En person strider för att beskydda sin ära (dvs. undvika kritik), en annan för att bevisa sin mod (dvs. för att bli lovprisad) och en tredje för att visa upp sig (dvs. att hans ställning blir tydlig), vilken av dessa tre personer strider i Allahs väg?” Profeten svarade: ”Den som strider för att låta Allahs ord vara den rådande är den som strider i Allahs väg.” (Bukhari)

10 1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande tecken på Riyaa 7.Kategorier av Riyaa 8.Tillvägagångssätt för att undvika Riyaa 9.20 sätt att skryta 10.Övriga aspekter Kursöversikt

11 Varnande tecken på riyaa

12 1)Skjuta upp de obligatoriska formerna av gudstillbedjan 2)Brist på entusiasm för gudstillbedjan 3)Utförandet av goda handlingar offentligt ”Avlägsna orsakerna till riyaa från dig själv genom att beakta människors tyckande lika viktigt för dig som djuren och små barn. Ändra inte på din tillbedjan på grund av människors närvaro eller deras frånvaro; på grund av deras kännedom om dina handlingar eller deras okunskap om dem. Var istället endast medveten om Allahs gränslösa kunskap.”

13 1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande tecken på Riyaa 7.Kategorier av Riyaa 8.Tillvägagångssätt för att undvika Riyaa 9.20 sätt att skryta 10.Övriga aspekter Kursöversikt

14 Tidskategorisering InnanHandling Efter hyckleri Shirk an-Niyyah ”Akta er för den dolda avgudadyrkan… när han ser att folk tittar på honom...” Delade åsikter: totalt avvisad / delvis avvisad Jihad Delade åsikter: totalt avvisad / delvis avvisad Svårast att upptäcka Tillfällig riyaa

15 1.Hela kroppen – Hassan al-Basris predikan 2.Tal – predikare, författare, ”självkritik” Imam ash-Shafi’i sa: ”Jag har aldrig lärt mig något utan att jag önskade att människorna skulle dra nytta av denna kunskap utan att den tillskrivs mig.” Metodkategorisering

16 Ibn al-Jawzi sa: ”Djävulen har förvirrat många som har stora kunskaper. De sover bort hela natten och tillbringar hela dagen med att skriva böcker. Djävulen får dem att tro att de gör allt detta för att sprida islams läror. I verkligheten är deras inre motiv att de önskar sprida deras goda rykte bland människor och på så sätt få större respekt. Vägen för att avslöja denna fälla är genom att se om han är glad att se att hans kunskap sprids utan att hans namn är associerat med det eller om han är glad att se att kunskapen sprids av en annan person. Denna lycka kommer endast att finnas hos en person vars syfte verkligen är att sprida kunskap.”

17 Metodkategorisering 3. Yttre Enkla kläder Flashiga kläder Lärdas kläder ”När du ser dem kan du få ett gott intryck av deras yttre och du lyssnar på dem när de talar. [I själva verket är de lika andefattiga] som uppstöttade trästockar, och [i sin rädsla och osäkerhet] tror de att varje rop [från mängden] är ett hot mot dem. De är dina fiender, [Muhammad]; - var därför på din vakt mot dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!” (Koranen 63:4)

18 Metodskategorisering 4. Vänner Vän till stjärnan X! Student till Shaykh X! 5. Familj Barntävlingar ”Min son kan 10 djuz ur Koranen.”

19 Nästa gång! Tillvägagångssätt för att undvika riyaa SMS-listan Dua


Ladda ner ppt "1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande."

Liknande presentationer


Google-annonser