Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström

2 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Nuläget Det ställs stora krav på att snabbt öka produktionen av utredningar och behandling

3 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Det finns internationellt mycket stora kunskaper inom området med omfattande forskningsstöd

4 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Det tar tid för kunskaper att genomsyra utbildningar på universitet & högskolor ……och komma ut på fältet!

5 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 …ofta finns patienterna redan inom vuxenpsykiatri, beroendevård & habilitering men har neuropsykiatrisk problematik som är odiagnostiserad

6 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Individuell kunskapsutveckling kräver arbetsinsatser hittills har mycket byggt på eldsjälar…

7 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Professionell kunskapsutveckling erfordrar möjligheter till utbildning & handledning

8 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 nödvändigt att integrera teori, egen praktik och handledning

9 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Mål… förståelse, kompetent bedömning, diagnos & rätt behandling

10 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 trappstegsvis kunskapsinhämtning

11 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Erfarenhet från nystartade neuroenheter Det kan vara särskilt svårt att kartlägga komplexa tillstånd ADHD märks men skymmer lätt en samtidigt förekommande autismspektrumstörning För att upptäcka ticspektrumstörning förutsätts erfarenhet

12 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Funktionsstörningar som kan vara svåra att upptäcka hos vuxna: Lindrig mental retardation, Aspergers syndrom Tvång Tics AD(H)D Märks inte alltid vid ett första samtal !

13 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Resultatet av kliniska intervjuer är avhängigt intervjuarens kunskaper! Därmed står och faller utredningarnas resultat med utredarens kunskaper!

14 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Det tar tid att utveckla kunskaperna Bredd och djup på samma gång! Efterfrågan ökar snabbt

15 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Struktur för det egna utredningsarbetet och samarbetet inom utredarparet - läkare & psykolog – behöver tydliggöras liksom tillgången på återkommande handledning

16 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Både läkare och psykolog i ett utredarpar behöver ha kompetens för att kunna sätta diagnoserna! Om verkligheten ser annorlunda ut måste åtminstone en ha sådan kompetens…

17 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Båda/någon måste kunna ta barndomsanamnes, göra kliniska intervjuer med patienterna & läsa in journalunderlaget, som kan vara omfattande!

18 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 teori & praktik

19 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 En krävande del av den neuropsykiatriska utredningen Retrospektiv barndomsanamnes

20 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Barnets fysiska och psykiska utveckling - förmåga till bl. a. socialt samspel och kommunikation

21 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Att hos vuxen patient bedöma beteendemässiga avvikelser i barndomen Förutsätter robust kännedom om spridningen i normal barnutveckling Att värdera källans uppgifter Partiska förhandsinställningar är vanligt förekommande – för & emot diagnoser!

22 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Retrospektiv barndomsanamnes Patientens egna minnesbilder räcker ej för att kunna ställa utvecklingsrelaterade diagnoser i vuxen ålder Behöver verifieras av andra källor – vanligast intervju med modern & vid behov exempelvis komplettering med pedagog Professionella journaler - exempelvis från barnpsykiatrin - kan vara till hjälp

23 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Strukturerade intervjuer - frågeformulär kan fungera som hjälpmedel Att få fram informationen på ett systematiskt sätt – exempelvis DISCO (Diagnostisk intervju för störningar i socialt samspel och kommunikation) Flera modeller kräver utbildning och förutsätter intervjuare väl förtrogna med diagnosen

24 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Frågeformulär & intervjumallar De formulär, som i nuläge finns på svenska, är i bästa fall validerade för användning i barndomen (t.ex. 5-15). Kan användas som underlag vid intervju för retrospektiva utvecklingsbedömningar. Se vidare: Slutversion nationella vägledningsdokument ADHD & autismspektrumtillstånd hos vuxna. www.socialstyrelsen.sewww.socialstyrelsen.se Appendix 3 resp. 2

25 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 En bra utredning är väl använd tid!

26 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Kaffe


Ladda ner ppt "Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström."

Liknande presentationer


Google-annonser