Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström"— Presentationens avskrift:

1 Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström
Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström Utbildning för läkare & psykologer november 2008

2 Nuläget Det ställs stora krav på
att snabbt öka produktionen av utredningar och behandling Utbildning för läkare & psykologer november 2008

3 Det finns internationellt
mycket stora kunskaper inom området med omfattande forskningsstöd Utbildning för läkare & psykologer november 2008

4 Det tar tid för kunskaper att genomsyra
utbildningar på universitet & högskolor ……och komma ut på fältet! Utbildning för läkare & psykologer november 2008

5 …ofta finns patienterna redan
inom vuxenpsykiatri, beroendevård & habilitering men har neuropsykiatrisk problematik som är odiagnostiserad Utbildning för läkare & psykologer november 2008

6 Individuell kunskapsutveckling
kräver arbetsinsatser hittills har mycket byggt på eldsjälar… Utbildning för läkare & psykologer november 2008

7 Professionell kunskapsutveckling erfordrar möjligheter till
utbildning & handledning Utbildning för läkare & psykologer november 2008

8 nödvändigt att integrera teori, egen praktik och handledning
Utbildning för läkare & psykologer november 2008

9 Mål… förståelse, kompetent bedömning, diagnos & rätt behandling
Utbildning för läkare & psykologer november 2008

10 trappstegsvis kunskapsinhämtning
Utbildning för läkare & psykologer november 2008

11 Erfarenhet från nystartade neuroenheter
Det kan vara särskilt svårt att kartlägga komplexa tillstånd ADHD märks men skymmer lätt en samtidigt förekommande autismspektrumstörning För att upptäcka ticspektrumstörning förutsätts erfarenhet Utbildning för läkare & psykologer november 2008

12 Funktionsstörningar som kan vara svåra att upptäcka hos vuxna:
Lindrig mental retardation, Aspergers syndrom Tvång Tics AD(H)D Märks inte alltid vid ett första samtal! Utbildning för läkare & psykologer november 2008

13 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Resultatet av kliniska intervjuer är avhängigt intervjuarens kunskaper! Därmed står och faller utredningarnas resultat med utredarens kunskaper! Utbildning för läkare & psykologer november 2008

14 Det tar tid att utveckla kunskaperna Bredd och djup på samma gång!
Efterfrågan ökar snabbt Utbildning för läkare & psykologer november 2008

15 Struktur för det egna utredningsarbetet och
samarbetet inom utredarparet - läkare & psykolog – behöver tydliggöras liksom tillgången på återkommande handledning Utbildning för läkare & psykologer november 2008

16 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Både läkare och psykolog i ett utredarpar behöver ha kompetens för att kunna sätta diagnoserna! Om verkligheten ser annorlunda ut måste åtminstone en ha sådan kompetens… Utbildning för läkare & psykologer november 2008

17 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Båda/någon måste kunna ta barndomsanamnes, göra kliniska intervjuer med patienterna & läsa in journalunderlaget, som kan vara omfattande! Utbildning för läkare & psykologer november 2008

18 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
teori & praktik Utbildning för läkare & psykologer november 2008

19 En krävande del av den neuropsykiatriska utredningen
Retrospektiv barndomsanamnes Utbildning för läkare & psykologer november 2008

20 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Barnets fysiska och psykiska utveckling - förmåga till bl. a. socialt samspel och kommunikation Utbildning för läkare & psykologer november 2008

21 Att hos vuxen patient bedöma beteendemässiga avvikelser i barndomen
Förutsätter robust kännedom om spridningen i normal barnutveckling Att värdera källans uppgifter Partiska förhandsinställningar är vanligt förekommande – för & emot diagnoser! Utbildning för läkare & psykologer november 2008

22 Retrospektiv barndomsanamnes
Patientens egna minnesbilder räcker ej för att kunna ställa utvecklingsrelaterade diagnoser i vuxen ålder Behöver verifieras av andra källor – vanligast intervju med modern & vid behov exempelvis komplettering med pedagog Professionella journaler - exempelvis från barnpsykiatrin - kan vara till hjälp Utbildning för läkare & psykologer november 2008

23 Strukturerade intervjuer - frågeformulär kan fungera som hjälpmedel
Att få fram informationen på ett systematiskt sätt – exempelvis DISCO (Diagnostisk intervju för störningar i socialt samspel och kommunikation) Flera modeller kräver utbildning och förutsätter intervjuare väl förtrogna med diagnosen Utbildning för läkare & psykologer november 2008

24 Frågeformulär & intervjumallar
De formulär, som i nuläge finns på svenska, är i bästa fall validerade för användning i barndomen (t.ex. 5-15). Kan användas som underlag vid intervju för retrospektiva utvecklingsbedömningar. Se vidare: Slutversion nationella vägledningsdokument ADHD & autismspektrumtillstånd hos vuxna. Appendix 3 resp. 2 Utbildning för läkare & psykologer november 2008

25 En bra utredning är väl använd tid!
Utbildning för läkare & psykologer november 2008

26 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Kaffe Utbildning för läkare & psykologer november 2008


Ladda ner ppt "Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström"

Liknande presentationer


Google-annonser