Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektpresentation 080410 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2-årsprojekt för implementering av samverkansrutiner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektpresentation 080410 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2-årsprojekt för implementering av samverkansrutiner."— Presentationens avskrift:

1 Projektpresentation 080410 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2-årsprojekt för implementering av samverkansrutiner

2 Projektpresentation 080410 Styrgrupp Pia Jonsson-Axelsson, Skaraborgs kommunalförbund Christina Möller, Västra Götalandsregionen Jan-Eric Josefsson, Kriminalvården Väst

3 Projektpresentation 080410 Projektledningsgrupp Malin Sparrström Olers, Kriminalvården Väst Göran Eriksson, Västra Götalandsregionen Elisabeth Punzi, Västra Götalandsregionen Alf Midholm, Göteborgs kommun Katarina Thunander, Falköpings kommun

4 Projektpresentation 080410 Övergripande syfte Att den kunskap som finns i Riktlinjerna blir känd och används

5 Projektpresentation 080410 Ett regionalt samverkansarbete Arbetet sker utifrån tre huvudmän och i hela Västra Götaland Detta innebär att vi måste beakta: de olika förutsättningar som finns i olika delar av regionen de olika arbetsmodeller som är etablerade i olika delar av regionen

6 Projektpresentation 080410 Uppdrag - implementering stimulering av lokalt implementeringsarbete former för samverkan utvecklas utifrån befintliga förutsättningar kartlägga hur man arbetar idag och utvecklingsbehov skapa ett länsövergripande nätverk för att sprida arbetet strukturen bör resultera i samverkansrutiner för hela Västra Götaland

7 Projektpresentation 080410 Tidplan Inventering och planering av projektet våren -08, tidig höst -08 Aktiviteter ut mot verksamheter start hösten -08

8 Projektpresentation 080410 Information - hemsida Information kopplas till befintlig hemsida på www.kunskapskallarn.goteborg.se

9

10 Projektpresentation 080410 F orskningsrådet för M issbruks- och B eroendefrågor (FMB) En vetenskaplig rådgivande och stödjande instans för kliniska frågor som rör forskning och utbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende FMB arbetar bl.a. med att  stimulera till och stödja preventiv och kliniknära forskning  skapa möjligheter till och erbjuda utbildning inom området  stödja och medverka vid implementering av evidensbaserade metoder


Ladda ner ppt "Projektpresentation 080410 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2-årsprojekt för implementering av samverkansrutiner."

Liknande presentationer


Google-annonser