Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nobelmötet 2013! Frågor. Frågor kommunikation/information 1. Webben är vårt viktigaste verktyg. Ni som användare har den största påverkan på hur webben.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nobelmötet 2013! Frågor. Frågor kommunikation/information 1. Webben är vårt viktigaste verktyg. Ni som användare har den största påverkan på hur webben."— Presentationens avskrift:

1 Nobelmötet 2013! Frågor

2 Frågor kommunikation/information 1. Webben är vårt viktigaste verktyg. Ni som användare har den största påverkan på hur webben ska fortsätta att utvecklas. Vilka förbättringsmöjligheter ser ni? 2. Nytt från RUS är vårt nyhetsbrev och därutöver sker även andra utskick. Hur funkar utskicken? Kommer de för tätt? Ska det vara regelbundna utskick? Är det lätt att söka sig fram från nyhetsbrevet? Hur mycket söker ni efter nyheter i efterhand? 3. Vilket kommunikationsstöd efterlyser ni som miljömålssamordnare? Vad är mest angeläget? Fler utbildningar, mallar för presentationer? 4. RUS kommer ordna en ny kommunikationskurs i vår med samma upplägg som den som ordnades 2012. Dessutom diskuteras en utbildning hösten 2014 om hur man kommunicerar med och bedriver processinriktat arbete gentemot olika aktörer och verksamheter. Efterfrågar ni och andra på er länsstyrelse dessa utbildningar? Har ni synpunkter på höstens kurs? 5. Vilka andra kommunikationsaktiviteter borde RUS vara drivande eller stöttande i 2014?

3 Frågor uppföljning/utvärdering 1. Fördjupad Utvärdering 2015, FU 2015 a) Verkar förslaget till länsstyrelsernas medverkan i FU 2015 bra? b) Vilka målövergripande gapanalyser – där man granskar orsaker och verkan i kedjan styrmedel-åtgärder-miljöeffekt – ser ni som vore viktiga ur ett regionalt perspektiv? c) Vilka analyser eller utvärderingar av styrmedel inom fokusområdena - Näringslivets miljöarbete, Hållbar konsumtion och Hållbara städer/samhällsplanering – vore angelägna ur ett regionalt perspektiv? 2. Utvärdering av Lync-möten, regional årlig uppföljning (ÅU) a) Har mötena varit givande? Vad har varit bra/mindre bra? b) Ska mötena fortsätta? I samma form eller annan?

4 Frågor uppföljning/utvärdering 3. Miljöinformationsförsörjning a) Vilka önskemål har ni på en samordnad miljöinformationsförsörjning utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv? b) Vilket är behovet av miljöinformation för arbetet med årlig miljömåls- uppföljning. Var finns de största bristerna idag? Är behoven annorlunda till följd av den nya bedömningsgrundens behov av att följa åtgärder och miljöarbete? c) Översynen av miljömålsportalens indikatorer kan innebära att flera befintliga inte blir kvar som miljömålsindikatorer (vilket identifieras i målmanualarbetet). Finns behov av att ta fram och visa dessa i alla fall och kanske även andra regionala/lokala indikatorer som inte kommer med? Fråga 4. Miljömålsverktyg på Intranätet a) Är länsstyrelserna intresserade av ett miljömålsverktyg? b) Fyller komponenter era behov? Är det något som saknas? c) När kan ni tänka er att införa ett sådant verktyg? d) När är lämplig tidpunkt för utbildning?

5 Frågor generationsmålet 1. Vad har ni för önskemål på det projekt för hållbar konsumtion som diskuteras i RUS verksamhetsplanering? Samarbete planeras med Dalarna. Är andra länsstyrelser intresserade att medverka mer aktivt i arbetet? 2. Vad har ni för önskemål på det projekt för hälsofrämjande/sociala dimensionen som drivkraft för miljömålen som diskuteras i RUS verksamhetsplanering? Samarbete diskuteras med Västerbotten och Dalarna. Är andra länsstyrelser intresserade att medverka mer aktivt i arbetet? 3. Hur kan vi på länsstyrelserna arbeta mer för att föra ut generationsmålet och använda generationsmålet? Vad kan RUS göra utöver projektförslagen ovan?

6 Frågor/stationer åtgärdsarbetet 1. Kommun 1: Vilka goda exempel finns i era län som bör tas upp i handboken? Även andra frågor kring projektet kan tas upp vid stationen. Johanna Severinsson håller i denna station. 2. Kommun 2: Två avsnitt i handboken tar upp Målkonflikter och synergieffekter samt Fördjupningar i åtgärdsarbetet. Vad är viktigt att belysa och ta upp där? Även andra frågor kring projektet kan tas upp vid stationen. Linda Ternström håller i denna station. 3. Åtgärdsprogram 1: I projektet ska en dataapplikation för åtgärdsuppföljning tas fram. Vilka önskemål har ni på en sådan applikation? (se lista under bakgrund) Stefan Lundvall håller i denna station. 4. Åtgärdsprogram 2: I projektet ingår delprojekt e) Processer och metoder i planering och genomförande av åtgärder/åtgärdsprogram. Länsstyrelsen Stockholm kommer projektleda detta. Vad bör särskilt studeras i detta projekt? Hur tas exempel från alla län in i projektet? Anna-Lena Lövkvist-Andersen håller i denna station.

7 Frågor/stationer åtgärdsarbetet 5. Åtgärdsprogram 3: Ett annat av delproprojekten g) Effektiva åtgärder och åtgärdsbank avser att samla exempel på bra åtgärder i en åtgärdsbank. Samhällsekonomisk analys är då en viktig aspekt. Hur upprättar vi denna åtgärdsbank? Och hur använder vi i övrigt RUS samhällsekonomiska resurs 2014? Stefan Jendteg håller i denna station. 6. Metodutveckling viktigare åtgärdsområden: Vad tycker ni är viktigt att satsa RUS-resurser på 2014 i arbetet med metodutveckling viktigare åtgärdsområden? Samhällsplanering (ÖP-resan), transporter och kulturmiljö är tre områden vi arbetat med några år och där insatser kan fortsätta. Genom seminariet 12 november tillkom ekosystemtjänster/ansats. Vad kan vi göra mer där? Miljömålsintegrering i regional tillväxt har diskuterats. En utbildningssatsning med nationella myndigheter diskuteras här. Magnus Eriksson håller i denna station.


Ladda ner ppt "Nobelmötet 2013! Frågor. Frågor kommunikation/information 1. Webben är vårt viktigaste verktyg. Ni som användare har den största påverkan på hur webben."

Liknande presentationer


Google-annonser