Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till ”Flerårsplan för länsprojekt 2007-2010” Arbetsgrupp Ulrika Wahlström, Helena Lindström, Malin Ahlm, Daniel Granström, Erica Tallberg och Charlotte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till ”Flerårsplan för länsprojekt 2007-2010” Arbetsgrupp Ulrika Wahlström, Helena Lindström, Malin Ahlm, Daniel Granström, Erica Tallberg och Charlotte."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till ”Flerårsplan för länsprojekt 2007-2010” Arbetsgrupp Ulrika Wahlström, Helena Lindström, Malin Ahlm, Daniel Granström, Erica Tallberg och Charlotte Arketeg

2 Syftet med planen?  Miljömålen är utgångspunkten för vilka länsprojekt som ska drivas  Ett underlag för verksamhetsplanering

3 Vad omfattar planen? Tillsynsvägledning enligt miljöbalken i första hand - men även djurskydd till viss del! Planen omfattar inte livsmedel och endast en begränsad del av naturvårdsfrågorna.

4 Underlag för planen I första hand:  Kommunernas och Länsstyrelsens TiM- utredningar  ”Tillsyn med framsyn”, Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2007-2009 Men även: Samhällsdebatten

5 Vilka är arbetssätten? Huvudmomenten i tillsynsvägledningen i Västmanlands län är:  Länsprojekt  Arbetsgrupper  Handläggarträffar  Utbildningar

6 Hur har arbetsgruppen arbetat? 1.Bruttolista över alla problemområden med höga poäng från TiM-utredningarna (9 sidor)

7 Ingen övergödning  Sala/Heby  Enskilda avlopp10  Kommunala Avlopp10  Köping  Enskilda avlopp  Gemensamhetsanläggningar  Gödsel  Västerås  Hästgödsel10  Industriella utsläpp10  Stukalagring10  Gödelsvårdsanläggningar11  Spridning Naturgödsel9  Kommunala avlopp8  Enskilda avlopp11  Gemensamhetsanläggningar10  Länsstyrelsen  Jordbruk9  Dagvatten6  Enskilda avlopp6

8 Hur har arbetsgruppen arbetat? 1.Bruttolista över alla problemområden med höga poäng från TiM-utredningarna (9 sidor) 2.En prioriterad lista med problemområden som framkommit i flera TiM-utredningar (30-tal) 3.En bearbetning av listan men de prioriterade problemområdena med utgångspunkt bland annat från vilka arbetssätt som är lämpliga

9 Prioritering problemområden

10 Länsprojekt i Västmanlands län  Har värderats högt av kommunerna  Målsättningen är att driva två projekt årligen, ett miljöskydds- och hälsoskyddsprojekt

11 Förslag till Flerårsplan Länsprojekt Miljöskydd 2007-2008 Energianvändning i industrier och fastigheter 2008-2009 Yrkesmässig användning av kemiska produkter 2009-2010 Avfall med inriktning mot bygg- och rivningsavfall Hälsoskydd 2007-2008 Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp 2008-2009 Skolor och förskolor 2009-2010 Inventering av vattentäkter större än 10 kubikmeter/dygn

12 Förslag till Flerårsplan utöver länsprojekt Arbetsgrupper: Enskilda avlopp Radon Förorenade områden PCB i byggnader

13 Förslag till Flerårsplan utöver länsprojekt Handläggarträffar: Höga ljudnivåer Spridning av bekämpningsmedel på gatumark Utbildningar: Seminarium om trafikbuller

14 Plan- och byggprocessen För följande viktiga problemområden kunde arbetsgruppen inte hitta något annat arbetssätt:  Trafik och transporter  Dagvatten  Elektromagnetiska fält  Verksamhetsbuller  Fysisk planering  Strandskydd  Kommunal energiplanering  Förebyggande radonarbete  Hantering av rivningsavfall

15 Vad händer nu? Förslaget till Flerårsplan 2007-2010 är ute på remiss till och med den 31 maj 2007 – ta chansen och tyck till! Arbetsgruppen vill både veta vad som är bra och dåligt med förslaget. Flerårsplanen finns på Länsstyrelsens hemsida http://www.u.lst.se/u/amnen/Miljo/Tillsynsvägledning/

16 Efter den 31 maj….  Arbetsgruppen träffas en sista gång och bearbetar Flerårsplanen utifrån inkomna synpunkter  Flerårsplanen sprids till kommunerna och andra viktiga aktörer  Flerårsplanen ligger till grund för kommande verksamhetsplanering av tillsynsvägledningen

17 Man får inte glömma att det är en plan! Vilket innebär att;  den är ett av underlagen i verksamhetsplaneringen  det man vill göra måste vägas mot de resurser man får för verksamheten (gäller både kommuner och Länsstyrelsen)  det som händer i omvärlden måste vägas in MEN………

18 Länsstyrelsens planering Planen är ett viktigt underlag för den årliga tillsynsvägledningsplanen!

19 Förslag till Flerårsplan Länsprojekt Miljöskydd 2007-2008 Energianvändning i industrier och fastigheter 2008-2009 Yrkesmässig användning av kemiska produkter 2009-2010 Avfall med inriktning mot bygg- och rivningsavfall Hälsoskydd 2007-2008 Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp 2008-2009 Skolor och förskolor 2009-2010 Inventering av vattentäkter större än 10 kubikmeter/dygn

20 Viktigast av allt är att…… aktiviteterna i Tillsynsvägledningsplanen inte kan genomföras utan miljökontorens engagemang i framför allt arbetsgrupper och länsprojekt!


Ladda ner ppt "Förslag till ”Flerårsplan för länsprojekt 2007-2010” Arbetsgrupp Ulrika Wahlström, Helena Lindström, Malin Ahlm, Daniel Granström, Erica Tallberg och Charlotte."

Liknande presentationer


Google-annonser