Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa Sjukvård Tandvård 1 BRUKAINFLYTANDE Psykiatrin i Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa Sjukvård Tandvård 1 BRUKAINFLYTANDE Psykiatrin i Halland."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa Sjukvård Tandvård 1 BRUKAINFLYTANDE Psykiatrin i Halland

2 Hälsa Sjukvård Tandvård 2 Vad är brukarinflytande? Individnivå bemötande respekt inflytande återhämtning – stöd i = personens rätt att “sitta i styrhytten” för sitt eget liv Organisationsnivå möjlighet att kunna påverka organisationen utvecklingen förändringar attityder ha makt ….. medansvar …..

3 Hälsa Sjukvård Tandvård 3 Brukarinflytande en gammal tradition I Halland Verksamhetsnivå Första brukarrådet startade vid kliniken I Varberg 1988 Kliniken I Halmstad 1994 patientutbildningar anhörigutbildningar självhjälpsgrupper patientenkäter

4 Hälsa Sjukvård Tandvård 4 Brukarinflytandet en gammal tradition forts. Landstingsövergripande nivå dialog med brukar- och närståendeorganisationer - landstingsövergripande översyn – vad ansåg …, dialog(- 96) - studie av brukarnas, personalens och vårdgrannarnas syn på vad som är god psykiatrisk vård, enkät + dialog (96) - uppföljning – hur blev det…,dialog (00) Hearing med landstingspolitiker inför beslut om förändring av psykiatrins organisation (02) Vilka problem fanns vid genomförande?

5 Hälsa Sjukvård Tandvård 5 Psykiatrin i Halland Ny organisation 2003 egen politisk nämnd – Psykiatrinämnd nu Styrelse - tidigare 7 olika politiska nämnder Vuxenpsykiatri Barn – och ungdomspsykiatri En förvaltningschef – förvaltning ca 650 anställda, 6 verksamhetschefsområden Halland ca: 280 000 invånare

6 Hälsa Sjukvård Tandvård 6 Verksamhetsplan Psykiatrin I Halland Övergripande mål Att vi erbjuder ett väletablerat brukarinflytande på alla nivåer i organisationen

7 Hälsa Sjukvård Tandvård 7 Åtgärder för att förstärka brukarmedverkan på individnivån

8 Hälsa Sjukvård Tandvård 8 Respektseminarium med Joel Slack 2003 130 personer: politiker, personal, brukare 2004 150 personer inkl personal fr kommunerna Syfte: Att öka medvetenheten hos personalen om vikten av ett respektfullt bemötande och Att få igång en dialog inom verksamheten runt dessa frågor

9 Hälsa Sjukvård Tandvård 9 Brukarintervjuer Brukarintervjuer med hjälp av Lunds universitet 20 brukare fick utbildning för att kunna intervjua andra brukare intervjuer genomfördes med 227 patienter våren 2005 Frågor om bemötande, kompetens, inflytande, tillgänglighet, samarbete inom psykiatrin, om vården hjälpt m.m.

10 Hälsa Sjukvård Tandvård 10 Resultat från brukarintervjuerna Ömsom ris och ömsom ros Resultatet har används I det fortsatta utvecklingsarbetet på alla nivåer I organisationen -Psykiatrinämnden -Ledningsgruppen och verksamheterna -Brukarrådet Intervjuerna upprepas våren 2007. Pågår just nu

11 Hälsa Sjukvård Tandvård 11 Åtgärder för att förstärka brukarmedverkan på organisationsnivån

12 Hälsa Sjukvård Tandvård 12 Gemensamt BRUKARRÅD  En successiv utveckling start hösten 2002 allmän inbjudan till organisationerna deltagare, 1:a träffen 13 personer idag ca 20 - 30 personer varje gång 3 ggr / termin träffar med PsN au 2003 - 2006 lokala brukarråd

13 Hälsa Sjukvård Tandvård 13 Brukarrådet idag IFS- AP RSMH SPES – Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd Demensförbundet Attention Ångestsyndromsällskapet ANANKE Föreningen för Autism Fontänhuset

14 Hälsa Sjukvård Tandvård 14 Ex Frågor Verksamhetsplan Verksamhetsförändringar Remissyttrande Tillsättande av verksamhetschefer – medverkan vid intervjuer, ombyggnader/ nybyggnad “Miltonpengarna” Information till och från organisationerna

15 Hälsa Sjukvård Tandvård 15 Nytt för i år Ordföranden I Styrelsen har besökt hela Brukarrådet Ärende till Styrelsen skall diskuteras I Brukarrådet före styrelsens möte Två till tre repr från Brukarrådet har närvarorätt vid Styrelsens möten – rätt att yttra sig I olika frågor och Brukarrådet kommer att ledas av brukarna själva

16 Hälsa Sjukvård Tandvård 16 Försök Brukarsamordnare 2004 Funktion: stödja organisationerna att kunna ställa krav på psykiatrin Beslut i Brukarrådet en person på ½ tid under ett år Krav: Person med erfarenhet som brukare eller som närstående Viktiga erfarenheter Måste finnas klar och tydlig målsättning som är känd och accepterad av alla både inom psykiatrin och av brukarorganisationerna

17 Hälsa Sjukvård Tandvård 17 BISON 2006 OCH 2007 NU!!!!!!! TVÅ PERSONER PÅ HALVTID UTBILDNING genom Miltonsatsningen COACH på hemmaplan från verksamheten ANSVARIGA på förvaltningsnivå Camilla Tilljander kommer att berätta hur det är att vara en BISON


Ladda ner ppt "Hälsa Sjukvård Tandvård 1 BRUKAINFLYTANDE Psykiatrin i Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser