Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologiskt jordbruk Skogsbruk Jakt Fastigheter Modern Konst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologiskt jordbruk Skogsbruk Jakt Fastigheter Modern Konst."— Presentationens avskrift:

1 Ekologiskt jordbruk Skogsbruk Jakt Fastigheter Modern Konst

2  Wanås totalareal är 4000 hektar. Mest skog.  550 hektar odlat mark.  300 hektar betesmark.  Arrenderar 600 hektar odlat mark.  450 mjölkkor – 450 ungdjur.  Ekologiska grisar hos arrendator.  Grödor: Vall – havreärt – kornärt – åkerbönor – morötter.

3  Vi önskar sunda och livskraftiga stammar med en bra reproduktion. Detta för att säkra höstens jakter. Klövviltet skall dock hållas på en sådan nivå, att det inte medför jord- eller skogsbruket stora ekonomiska förluster. Wanås önskar att alla 5 klövvilt skall finnas på markerna. Det skall ske i harmoni med jord- och skogsbruk samt i intern harmoni. Ingen klövviltsart skall få tränga undan en annan.

4 Första vildsvinet 1992 Första drevjakten 2000 Sänkning av stammen 2003 och 2012 2012 sköts 126 vildsvin per 1000 hektar. 2013 sköts 59 vildsvin per 1000 hektar.

5 Drevjakt Skyddsjakt Ingen åteljakt

6  Säkerheten för alla deltagare inkl. hundar.  Kulfång. Gärna tornade pass.  Max skjutavstånd 60m.  Bra hund ekipage – Eftersökspatrull.  Väl förberedda pass. Gärna vid vildsvinens viltstigar.  Traditionella rävpass fungerar bättre än älgpass.  Organisationen viktig.  Snabb och effektiv utställning av skyttar samt hundförare.  Delegera ansvar och uppdrag.  Skjut även yngre hondjur under november och början av december.

7 Val av gröda Känsliga grödor Elstängsel Lugn och ro i skogen

8 Hög medelålder Ledarsugga 50% Galt 50% hondjur

9 Vinterutfodring Avledningsutfodring Utfodring inför jakt

10 Målsättning Förvaltning Samarbete över gränser

11 Reproduktion Jakttillfällen Kött

12  Samverkan över gränserna med en tydlig målsättning.  Bra samarbete mellan jordbrukare – markägare – jägare.  Ingen åteljakt under växtperioden.  Ingen utfodring närmare än 200 m från: Stödberättigat mark – jaktmarksgräns – större trafikerat bilväg – detaljplanerat.  Utfodring endast med oförädlade produkter.  Lagändring så användande av rörlig belysning vid skyddsjakt efter vildsvin blir lovligt.


Ladda ner ppt "Ekologiskt jordbruk Skogsbruk Jakt Fastigheter Modern Konst."

Liknande presentationer


Google-annonser