Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsplanering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsplanering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet."— Presentationens avskrift:

1 Tidsplanering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet

2 Agenda Introduktion – Traditionell tidsplanering (CPM/Gantt)
Om lokalitetsbaserad tidsplanering, LBS Nya planeringsbegrepp med LBS-planering LBS och BIM – Gemensamma nämnare?

3 Traditionell planeringsmetod – CPM och Gantt
Stort antal aktiviteter Stort antal kopplingar Svårt att överblicka 3

4 Traditionell planeringsmetod – CPM och Gantt
Normalt inga resurser allokerade CPM – antar oändlig tillgång till resurser Tidsplaner är huvudsakligen baserade på erfarenhet och intuition 4

5 Byggarbete karakteriseras av plats-störningar och avbrott:
Resurser omallokeras till andra pågående projekt Spontan-organisation – resurser hittar själv andra ställen att arbeta vidare Ökad risk för: begränsad produktivitet missade deadlines fel och misstag samt försämrad kvalitet ökade kostnader

6 Identifierade problem: - okontinuerliga aktiviteter - överlappande aktiviteter - oanvända lokaliteter Gantt LBS

7 Lokalitetsbaserad tidsplanering – En alternativ planeringsmetod - Flow line eller Line of Balance presentation (tid och lokalitetsstruktur) - Resursplanering i fokus Lokalitetsbaserad tidsplanering är känt under manga namn: Line-of-balance, Time-location Matrix Model, Construction Planning Technique, Time Space Scheduling method, Flow-Line, Harmonogram etc.

8 Location-based Scheduling – An alternativ scheduling method - Flow Line view (time line and location structure) - Resource management in focus Pågående aktiviteter Lokaliteter Lokalitetssekvens Arbetsflöde

9 Möjligheter: Utmaningar: Kontinuerligt arbete – Jämnt produktionsflöde
Synkroniserade aktiviteter (balanserad produktionstakt) Undvik överlappande aktiviteter (lokalitetskonflikter) God överblick – begränsat antal aktiviteter Förbättrad produktivitet? ... Utmaningar: Lokaliteternas ordningsföljd måste beaktas av alla parter Allt arbete i en lokalitet måste klargöras innan man går vidare Betalningsplan (kan) kopplas till färdigställda lokaliteter Nya (obekanda?) planeringsbegrepp

10 Lokaliteternas detaljeringsgrad?
Lokalitets- system Tak t.ex. för stommen Vån. 3 Trapp 2 Project Vån. 2 Vån. 1 Trapphus Trapp 1 Vån. 0 Projekt Tak Vån. 3 Trapp 2 Lokaliteternas detaljeringsgrad? Våningsplan Vån. 2 Vån. 1 Projekt Trapp 1 Vån. 0 t.ex. för invändiga arbeten

11 Lokalitetsberoenden Akt. 1 Akt. 2

12 Lokalitetshierarkisk nivå (Precisionsnivå)
1 2 3 V. 3 Lgh. 12 Lgh. 11 Lgh. 10 V. 2 Lgh. 9 Lgh. 8 Lgh. 7 Projekt Stomme Innervägg Tak Målning V. 1 Lgh. 6 Lgh. 5 Lgh. 4 V. 0 Lgh. 3 Lgh. 2 Lgh. 1

13 Lokalitetsbaserad tidsplanering
Lokaliteter Information (res.+ arb.) Visualisering, 4D BIM-baserad Tidsplanering

14 Lgh. 1 Lgh. 2 Lgh. 3 Lgh. 4 Defining Locations 14


Ladda ner ppt "Tidsplanering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser