Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsplanering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsplanering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet."— Presentationens avskrift:

1 Tidsplanering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet

2 Agenda Introduktion – Traditionell tidsplanering (CPM/Gantt) Om lokalitetsbaserad tidsplanering, LBS Nya planeringsbegrepp med LBS-planering LBS och BIM – Gemensamma nämnare? Introduktion – Traditionell tidsplanering (CPM/Gantt) Om lokalitetsbaserad tidsplanering, LBS Nya planeringsbegrepp med LBS-planering LBS och BIM – Gemensamma nämnare?

3 Traditionell planeringsmetod – CPM och Gantt Stort antal aktiviteter Stort antal kopplingar Svårt att överblicka

4 Traditionell planeringsmetod – CPM och Gantt Normalt inga resurser allokerade CPM – antar oändlig tillgång till resurser Tidsplaner är huvudsakligen baserade på erfarenhet och intuition

5 Byggarbete karakteriseras av plats-störningar och avbrott: - Resurser omallokeras till andra pågående projekt - Spontan-organisation – resurser hittar själv andra ställen att arbeta vidare Ökad risk för: - begränsad produktivitet - missade deadlines - fel och misstag samt försämrad kvalitet - ökade kostnader

6 Identifierade problem: - okontinuerliga aktiviteter - överlappande aktiviteter - oanvända lokaliteter Gantt LBS

7 Lokalitetsbaserad tidsplanering är känt under manga namn: Line-of-balance, Time-location Matrix Model, Construction Planning Technique, Time Space Scheduling method, Flow-Line, Harmonogram etc. Lokalitetsbaserad tidsplanering – En alternativ planeringsmetod - Flow line eller Line of Balance presentation (tid och lokalitetsstruktur) - Resursplanering i fokus

8 Location-based Scheduling – An alternativ scheduling method - Flow Line view (time line and location structure) - Resource management in focus Lokaliteter Pågående aktiviteter Arbetsflöde Lokalitetssekvens

9 Utmaningar: Lokaliteternas ordningsföljd måste beaktas av alla parter Allt arbete i en lokalitet måste klargöras innan man går vidare Betalningsplan (kan) kopplas till färdigställda lokaliteter Nya (obekanda?) planeringsbegrepp Möjligheter: Kontinuerligt arbete – Jämnt produktionsflöde Synkroniserade aktiviteter (balanserad produktionstakt) Undvik överlappande aktiviteter (lokalitetskonflikter) God överblick – begränsat antal aktiviteter Förbättrad produktivitet?...

10 Vån. 0 Vån. 1 Vån. 2 Vån. 3 Tak Project Vån. 0 Vån. 1 Vån. 2 Vån. 3 Tak Projekt Trapp 1 Trapp 2 t.ex. för stommen t.ex. för invändiga arbeten Trapp 1 Trapp 2 Trapphus Lokaliteternas detaljeringsgrad? Projekt Våningsplan Lokaliteter Lokalitets- system Lokalitets- system

11 Lokalitetsberoenden Akt. 1 Akt. 2

12 Projekt Lgh. 1 V. 0 V. 1 V. 2 V. 3 Lgh. 2 Lgh. 3 Lgh. 4 Lgh. 5 Lgh. 6 Lgh. 7 Lgh. 8 Lgh. 9 Lgh. 10 Lgh. 11 Lgh. 12 Lokalitetshierarkisk nivå (Precisionsnivå) Stomme Innervägg Tak Målning 123

13 Lokalitetsbaserad tidsplanering BIM-baserad Tidsplanering Lokaliteter Information (res.+ arb.) Visualisering, 4D

14 Lgh. 4 Lgh. 1 Lgh. 2 Lgh. 3 Defining Locations


Ladda ner ppt "Tidsplanering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser