Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är GeoBas? Intergraphs svensk-utvecklade system för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är GeoBas? Intergraphs svensk-utvecklade system för"— Presentationens avskrift:

1 Peo Krook, Intergraph peo.krook@intergraph.com

2 Vad är GeoBas? Intergraphs svensk-utvecklade system för
Produktion Analys Användning av geografiska data GeoMedia-baserat Fristående applikationer

3 Vad används GeoBas till?
Kommunala produktionsflöden / ajourföring Baskarta Förrättningskartor Nybyggnadskartor Detaljplaner Adresskartor VA-dokumentation Fjärrvärme m m Integration av olika datakällor Beräkning Export Sprida data till flera (Tittskåp)

4 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

5 Geodatabas Standardiserad central lagring Gemensamma data
Ingen duplicering Oracle Geometrier i standard-datatyp (SDO_Geometry) Med eller utan Spatial-tillägget. SQL Server Access

6 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

7 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Geodatabas Filer Register Kartor CAD Externa data

8 Externa data Register Databaser Kartdatabaser CAD-filer GIS-data
Filer (Excel, text, dokument, filmer, bilder…) Alla format läses i realtid Integration på applikationsnivå (via konfiguration) Integration på databasnivå

9 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Geodatabas Filer Register Kartor CAD Externa data

10 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

11 GeoBas Admin (Konfiguration)
Kraftfullt och lättanvänt admin-program Konfigurerar systemet Modernt grafiskt gränssnitt Testa inställningar direkt Sparar inställningar i systemdatabas Konfigurerar systemet – Alla program, all användning.

12 GeoBas Admin

13 GeoBas Admin

14 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

15 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Geodatabas Filer Register Kartor CAD Externa data

16 Inställningar och regelverk
Systemdatabas Konfigurerbar med GeoBas Admin Innehåller metadata och uppgifter om kartobjekt kartmanér, användarrättigheter, kartprodukter, verksamhetsmodulelr / arbetsflöden, objektrelationer Integration mot externa data m m Läses av alla program (GeoBas Pro, GeoMedia, GeoBas Web) Allt är konfigurerbart

17 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Geodatabas Filer Register Kartor CAD Externa data

18 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia GeoBas Web Konfiguration Inställningar och regelverk GeoBas Admin Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

19 GeoBas Pro (Produktion)
För produktion för kartdata Fleranvändarmiljö Långa transaktioner Historik Regelstyrd redigering Modernt gränssnitt – dra och släpp Skriver direkt i databasen Komplett (?) uppsättning konstruktionsverktyg Fältdata Inläsning Beräkning Sökfunktioner Export Fleranvändarmiljö / Långa transaktioner  konflikthantering Historik  Alla förändingar sparas Regelstyrd redigering  Minskad risk för felaktig inmatning. Underlättar för sällananvändare.

20 GeoBas Pro (Produktion)
Konfigurerbart för olika verksamheter Händelser kan styra funktioner Integration med externa system Gränssnitt 2000

21 GeoBas G2K (Gränssnitt 2000)
Tilläggsmodul till GeoBas Utbyte av fastighetsdata med Lantmäteriet (NDRK) Förändringsdata Strikta regler måste åtlydas Inga topologiska fel Alla berörda fastigheters gränser Versionshantering Strukturerat format

22 GeoBas Pro Ajourföring baskarta Utsättning VA-dokumentation
Detaljplaner Förrättningskartor / registerdata Nybyggnadskartor Park Adresskartor

23 GeoBas Pro – Skärmbilder

24 GeoBas Pro

25 GeoBas Pro

26 GeoBas Pro

27 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GeoMedia GIS Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoBas Webb Konfiguration Inställningar och regelverk GeoBas Admin Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

28 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GeoMedia GIS Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoBas Web Konfiguration Inställningar och regelverk GeoBas Admin Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

29 GeoMedia (GIS) Världsledande GIS-program Analyser Presentation Layout
GeoBas Link

30 GeoBas Link Inloggning i GeoBas
Åtkomst till alla data och inställningar i GeoBas-systemet

31 GeoBas Link Tillgång till katalog med geografisk information
GeoBas Link Tillgång till katalog med geografisk information. Hantering av metadata Katalog Metadata

32 GeoBas Link Olika sätt att hitta geografisk data att ladda i GeoMedia
Val av visningssätt: Grupperad Ämnesorienterad Sökresultat Sök på Rubrik, nyckelord Fritext

33 GeoBas Link Möjlighet att söka geografiskt område via egendefinierade sökfunktioner
Egendefinierat sökformulär

34 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GeoMedia GIS Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoBas Web Konfiguration Inställningar och regelverk GeoBas Admin Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

35 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia Konfiguration Inställningar och regelverk GeoBas Admin Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

36 GeoBas Web (Tittskåp) Internet eller intranät
Tillgång till alla objekt Inloggning möjlig för behörighetskontroll Klick aktiverar funktioner på enskilda objekt Skalriktig utskrift Export-möjligheter Konfigurerbart med GeoBas Admin Läser direkt i alla datakällor utan konvertering (även externa)

37

38

39

40

41 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia Konfiguration Inställningar och regelverk GeoBas Admin Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

42 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia Konfiguration Inställningar och regelverk GeoBas Admin Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer

43 GeoBas Data Manager (Export)
För export i batch Många format Områdesindelning

44 Inställningar och regelverk
GeoBas systemskiss GeoBas Pro Produktion GIS GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export GeoMedia Konfiguration Inställningar och regelverk GeoBas Admin Geodatabas Register Externa data Kartor CAD Filer


Ladda ner ppt "Vad är GeoBas? Intergraphs svensk-utvecklade system för"

Liknande presentationer


Google-annonser