Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mapping and Geospatial Solutions Peo Krook, Intergraph

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mapping and Geospatial Solutions Peo Krook, Intergraph"— Presentationens avskrift:

1 Mapping and Geospatial Solutions Peo Krook, Intergraph peo.krook@intergraph.com

2 Vad är GeoBas?  Intergraphs svensk-utvecklade system för –Produktion –Analys –Användning av geografiska data  GeoMedia-baserat  Fristående applikationer

3 Vad används GeoBas till?  Kommunala produktionsflöden / ajourföring –Baskarta –Förrättningskartor –Nybyggnadskartor –Detaljplaner –Adresskartor –VA-dokumentation –Fjärrvärme –m m  Integration av olika datakällor  Beräkning  Export  Sprida data till flera (Tittskåp)

4 GeoBas Data Manager Export Inställningar och regelverk Filer Register Kartor CAD GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp Geodatabas GeoBas Admin Konfiguration Externa data

5 Geodatabas  Standardiserad central lagring  Gemensamma data  Ingen duplicering  Oracle –Geometrier i standard-datatyp (SDO_Geometry) –Med eller utan Spatial-tillägget.  SQL Server  Access

6 GeoBas Data Manager Export GeoBas Admin Konfiguration Inställningar och regelverk Filer Register Kartor CAD GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp Geodatabas Externa data

7 GeoBas Data Manager Export Externa data Geodatabas Inställningar och regelverk GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp GeoBas Admin Konfiguration Filer Register Kartor CAD

8 Externa data  Register  Databaser  Kartdatabaser  CAD-filer  GIS-data  Filer (Excel, text, dokument, filmer, bilder…)

9 GeoBas Data Manager Export Externa data Geodatabas Inställningar och regelverk GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp GeoBas Admin Konfiguration Filer Register Kartor CAD

10 GeoBas Data Manager Export Externa data Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor CAD GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp GeoBas Admin Konfiguration

11 GeoBas Admin (Konfiguration)  Kraftfullt och lättanvänt admin-program  Konfigurerar systemet  Modernt grafiskt gränssnitt  Testa inställningar direkt  Sparar inställningar i systemdatabas

12 GeoBas Admin

13

14 Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor CAD GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp GeoBas Admin Konfiguration Externa data GeoBas Data Manager Export

15 GeoBas Data Manager Export Geodatabas GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp GeoBas Admin Konfiguration Filer Register Kartor CAD Inställningar och regelverk Externa data

16 Inställningar och regelverk  Systemdatabas  Konfigurerbar med GeoBas Admin  Innehåller metadata och uppgifter om –kartobjekt –kartmanér, –användarrättigheter, –kartprodukter, –verksamhetsmodulelr / arbetsflöden, –objektrelationer –Integration mot externa data m  Läses av alla program (GeoBas Pro, GeoMedia, GeoBas Web)

17 GeoBas Data Manager Export Geodatabas GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp GeoBas Admin Konfiguration Filer Register Kartor CAD Inställningar och regelverk Externa data

18 GeoBas Data Manager Export Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor Externa data GeoBas Admin CAD Konfiguration GeoBas systemskiss GeoBas Web GeoMedia TittskåpGIS GeoBas Pro Produktion

19 GeoBas Pro (Produktion)  För produktion för kartdata  Fleranvändarmiljö  Långa transaktioner  Historik  Regelstyrd redigering  Modernt gränssnitt – dra och släpp  Skriver direkt i databasen  Komplett (?) uppsättning konstruktionsverktyg  Fältdata –Inläsning –Beräkning  Sökfunktioner  Export

20 GeoBas Pro (Produktion)  Konfigurerbart för olika verksamheter  Händelser kan styra funktioner  Integration med externa system  Gränssnitt 2000

21 GeoBas G2K (Gränssnitt 2000)  Tilläggsmodul till GeoBas  Utbyte av fastighetsdata med Lantmäteriet (NDRK)  Förändringsdata  Strikta regler måste åtlydas –Inga topologiska fel –Alla berörda fastigheters gränser –Versionshantering –Strukturerat format

22 GeoBas Pro  Ajourföring baskarta  Utsättning  VA-dokumentation  Detaljplaner  Förrättningskartor / registerdata  Nybyggnadskartor  Park  Adresskartor

23 GeoBas Pro – Skärmbilder

24 GeoBas Pro

25

26

27 GeoBas Data Manager Export Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor GeoBas Admin CAD Konfiguration GeoBas systemskiss GeoBas Webb Tittskåp GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion Externa data

28 GeoBas Data Manager Export Externa data GeoBas Pro Produktion Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor GeoBas Admin CAD Konfiguration GeoBas systemskiss GeoBas Web Tittskåp GeoMedia GIS

29 GeoMedia (GIS)  Världsledande GIS-program  Analyser  Presentation  Layout  GeoBas Link

30 GeoBas Link  Inloggning i GeoBas  Åtkomst till alla data och inställningar i GeoBas-systemet

31 GeoBas Link Tillgång till katalog med geografisk information. Hantering av metadata Metadata Katalog

32 GeoBas Link Olika sätt att hitta geografisk data att ladda i GeoMedia Val av visningssätt: Grupperad Ämnesorienterad Sökresultat Sök på Rubrik, nyckelord Fritext

33 GeoBas Link Möjlighet att söka geografiskt område via egendefinierade sökfunktioner Egendefinierat sökformulär Sökfunktioner

34 GeoBas Data Manager Export Externa data Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor GeoBas Admin CAD Konfiguration GeoBas systemskiss GeoBas Web Tittskåp GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion

35 GeoBas Data Manager Export Externa data Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor GeoBas Admin CAD Konfiguration GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp

36 GeoBas Web (Tittskåp)  Internet eller intranät  Tillgång till alla objekt  Inloggning möjlig för behörighetskontroll  Klick aktiverar funktioner på enskilda objekt  Skalriktig utskrift  Export-möjligheter  Konfigurerbart med GeoBas Admin  Läser direkt i alla datakällor utan konvertering (även externa)

37

38

39

40

41 GeoBas Data Manager Export Externa data GeoBas systemskiss Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor GeoBas Admin CAD Konfiguration GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp

42 Externa data Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor GeoBas Admin CAD Konfiguration GeoBas systemskiss GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp GeoBas Data Manager Export

43 GeoBas Data Manager (Export)  För export i batch  Många format  Områdesindelning

44 GeoBas Data Manager Export Externa data GeoBas systemskiss Geodatabas Inställningar och regelverk Filer Register Kartor GeoBas Admin CAD Konfiguration GeoMedia GIS GeoBas Pro Produktion GeoBas Web Tittskåp


Ladda ner ppt "Mapping and Geospatial Solutions Peo Krook, Intergraph"

Liknande presentationer


Google-annonser