Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö University Electronic Publishing - Open Access för högskolans intellektuella produktion Jessica Lindholm, Bibliotek och IT Vetenskaplig publicering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö University Electronic Publishing - Open Access för högskolans intellektuella produktion Jessica Lindholm, Bibliotek och IT Vetenskaplig publicering."— Presentationens avskrift:

1 Malmö University Electronic Publishing - Open Access för högskolans intellektuella produktion Jessica Lindholm, Bibliotek och IT Vetenskaplig publicering och Open Access - gör din forskning tillgänglig Onsdagen den 22 oktober 2008

2 Innehåll -Open Access – i relation till MUEP -MUEP - bakgrund -”What’s in it for me?” - syfte -Vad finns i MUEP? – tio-i-topp -Hur används MUEP - statistik -Frågor

3 Open Access Den gyllene vägen – primärpublicering i OA- tidskrifter –BioMed Central, PLoS etc. –Författaravgifter Den gröna vägen – parallellpublicering i öppna arkiv –MUEP - 33 av 42 svenska lärosäten har öppna digitala arkiv –Rättigheter kring parallellpublicering i avtal med förlag –SPARCs tilläggsklausul, Romeo/Sherpa –Embargon, versioner, upphovsrätt

4 Bakgrund MUEP År 2003 beslutade rektor att allt tryckt material publicerat i högskolans publikationsserier skall, om inga särskilda skäl föreligger, också publiceras i elektronisk form i MUEP för avhandlingar som, av forskare vid Malmö högskola, formellt läggs fram vid annat lärosäte gäller att författarna, och området, bör sträva efter att dessa också publiceras/länkas i MUEP för artiklar som publiceras i andra publikationer än de som ges ut vid Malmö högskola gäller att författarna, och området, bör sträva efter att dessa också publiceras/länkas i MUEP Vi välkomnar även konferensbidrag, bokkapitel, böcker, rapporter, working papers, m.m.!

5 What’s in it for me? Administrativt –Överblick över produktion av resultat från forskning och studier vid Malmö högskola –Du behöver inte dubblera informationen på fler ställen vid högskolan – utdrag excel, word, web etc. Akademiskt –Ökad tillgång och spridning av din forskning –Ökade krav från forskningsfinansiärer om att resultat ska publiceras fritt tillgängligt (gröna vägen) –Större möjligheter för yrkesverksamma och allmänhet att följa den senaste forskningen lokalt och internationellt –Vetskap att dina kollegor och studenter har tillgång till den information de behöver

6 MUEPs innehåll (oktober 2008) 2.100 forskningspublikationer 15-25 % i fulltext 2.900 studentuppsatser 99 % i fulltext Högskolepublikationer i fulltext i MUEP, exempelvis: –Avhandlingar –Praktik och teori –Willy Brandt-serierna –Rapporter om utbildning –Educare –Malmö högskolas utvärderingsrapporter

7 Kopplingar högskolan Årsredovisning till forskningskoordinator och SCB (automatiska utdrag via extramuep.mah.se) Sökning på www.mah.se: Holmbergs tryckeri print-on-demand i ”Webbshopen” Forskarnavet

8 MUEP:s tio-i-topp (forskning augusti 2008) 1.Anders Jönsson, Educative assessment for/of teacher competency... 2.Inger Assarson, Talet om en skola för alla... 3.Christel Bahtsevani, In search of evidence-based practices... 4.Thomas Faist, The migration-security nexus. International migration and security before and after 9/11 5.Angerd Eilard, Modern, svensk och jämställd - Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 - 2007 6.Ronny Tikkanen, Person, relation och situation 7.Karin Ridell, Endodontic treatment in young permanent teeth 8.Nina Glick Schiller, Migrant Incorporation and City Scale: Towards a Theory of Locality In Migration Studies 9.Karin Jönsson, Litteraturarbetets möjligheter - En studie av barns läsning i årskurs F-3 10.Eva Davidsson, Different images of science - a study of how science is constituted in exhibitions Källa: MUEP

9 Besökare MUEP 9 augusti-8 september 2008 1. Sweden 18 208 2. Finland 381 3. United States 352 4. United Kingdom 201 5. Denmark 195 Malmö högskolas studenter och personal gör MUEP till Sveriges 4:e största e-publiceringsplattform Källa: Google Analytics Källa: Webometrics

10 Angränsande frågor Open Access-tidskrifter Bibliometri Upphovsrätt Impact Digital arkivering Synlighet / sökoptimering Nya medier Referenshantering Doktorandernas arbetsflöde (avhandlingsmall, tryckeri etc.) Tidskriftskostnader … www.mah.se/muep


Ladda ner ppt "Malmö University Electronic Publishing - Open Access för högskolans intellektuella produktion Jessica Lindholm, Bibliotek och IT Vetenskaplig publicering."

Liknande presentationer


Google-annonser