Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektnamn, projektledare och deltagande aktörer Midroc Electro Projekt Effektivisering av konstruktionsarbete Projektledare: Arto Lind Deltagande aktörer:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektnamn, projektledare och deltagande aktörer Midroc Electro Projekt Effektivisering av konstruktionsarbete Projektledare: Arto Lind Deltagande aktörer:"— Presentationens avskrift:

1 Projektnamn, projektledare och deltagande aktörer Midroc Electro Projekt Effektivisering av konstruktionsarbete Projektledare: Arto Lind Deltagande aktörer: Konstruktionsavdelningar + Konsulthjälp från Eplan

2 Bakgrund/syfte med projektet Midroc Electro har varit framgångsrika i leverans av intelligenta kransystem inom stålindustri i Sverige. Vissa försök har gjorts för att exportera även utomlands med mindre framgång. Ofta tenderar det att falla på att vi inte är tillräckligt konkurrenskraftiga framförallt i pris. Inom Midroc Electro Automation har vi bestämt att se över möjligheter att effektivisera framtagningsprocesser på konstruktionsarbeten och genomförande för att bli mer konkurrenskraftiga även på internationell marknad. Med hjälp av IT och moderna verktyg och utnyttjande av standard finns det möjlighet att effektivisera konstruktionsarbetet. För detta behöver företaget investera i utveckling av standard mot stålindustrin på liknande sätt som har gjorts inom bilindustri.

3 Mål, genomförande och tidplan Övergripande mål med införandet av Eplan är att effektivisera konstruktionsarbetet i genomförda projekt. Förväntning ligger mellan 20 och 50 % besparing i konstruktions tid i projekten. Detta leder till besparing i kostnader och minskar ledtider. Standardisering kring arbetsflöde förväntas medföra kvalitetsförbättringar. I förlängning finns en tanke om att standardisering kan leda till att kalkyl arbete i anbudsskedet kan effektiviseras. Denna del kräver att Midroc Electro har standardiserade komponenter och ”moduler” som är prissatta. Sammanfattat resultat i dagsläget (2011-05-30): Projektet har lett till införandet av ett effektivare verktyg och arbetssätt på ett antal Midroc kontor för leverans av kranprojekt och export av dessa. CAE handbok uppdaterad i vilken definieras en projektstandard över arbetsflöden, projektdokumentation med innehåll & benämningar, artikel hantering samt krets (makro) hantering Konstruktionsverktyget använt i 7 kranprojekt, varav test av excelbaserad generator har gjorts i 2 av projekten För att en mer automatiserad konstruktion skall fungera generellt behöver bibliotek som är mer generella vidareutvecklas, Midroc med stöd från Eplan fortsätter med detta (Projektet planeras köras 2011 ut) Högskola Mitt har ännu inte gjort utredning och examensarbete

4 Projektbudget och personella resurser Av totalt budgeterade medel på 300.000 kr från Tripple Steelix återstår 75.000 kr Projektansvar övertas av Tommy Olofsson i Sandviken som teknisk chef på Midroc Automation. Arto Lind har övergått i tjänst som Kvalitets och verksamhetsutvecklingschef. Övriga resurser är konstruktörer i Sandviken samt konsulthjälp från Eplan.

5 Projektets betydelse för organisationens utveckling Midroc Electro Automation verkar för att effektivisera produktionsprocessen i genomförande delen av projekt. Detta ses som en nödvändighet för att bibehålla samt öka konkurrenskraft på en förväntat tuffare marknad inom automationsområdet.

6 Övrigt, ev bilder Effektivare konstruktionsarbete mha uppbyggd standard och verktyg.


Ladda ner ppt "Projektnamn, projektledare och deltagande aktörer Midroc Electro Projekt Effektivisering av konstruktionsarbete Projektledare: Arto Lind Deltagande aktörer:"

Liknande presentationer


Google-annonser