Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsskador och tillbud Alla arbetsskador och tillbud ska anmälas!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsskador och tillbud Alla arbetsskador och tillbud ska anmälas!"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsskador och tillbud Alla arbetsskador och tillbud ska anmälas!

2  Arbetsskadeanmälan; anställd Om du har fått en skada ska du anmäla det inträffade som en arbetsskada! Olycksfall i arbetet Färdolycksfall; till och från arbetet Arbetssjukdom eller smitta Våld, hot eller misshandel

3 Anmälan Prefekt/arbetsmiljöansvarig gör anmälan i samråd med den drabbade och skyddsombudet Anmälan skickas till LU:s registrator ………………………………………….. - därefter går den via Ps till Försäkringskassan för beslut

4 Anmälan Prefekt/arbetsmiljöansvarig gör anmälan i samråd med den drabbade och skyddsombudet Anmälan skickas till LU:s registrator ………………………………………….. - därefter går den till Försäkringskassan för beslut

5 Allvarliga arbetsskador Ska anmälas direkt = samma dag till Arbetsmiljöverket Telefon 040 - 38 62 90 E-mail: arbetsmiljoverket@av.searbetsmiljoverket@av.se Dödsfall Svårare personskada Flera drabbade

6  Skadeanmälan; student Om du har fått en skada ska du anmäla det till den som är ansvarig! Olycksfall Färdolycksfall; till och från skolan Sjukdom genom smitta

7  Skadeanmälan; student Ifylld blankett som prefekten skrivit under skickas till LU:s registrator ”Student och utbildning” för intygande och vidarebefordran till Kammarkollegiet

8  Skadeanmälan; student Ifylld blankett som prefekten skrivit under skickas till Studerandeenheten som sedan vidare den vidare till Kammarkollegiet

9 Tillbud Tillbud är en plötslig händelse som kunde ha lett till en personskada Även tillbud ska anmälas! Skickas till LU:s registrator

10

11 Allvarliga tillbud Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska anmälas till Arbetsmiljöverket ”utan dröjsmål”

12


Ladda ner ppt "Arbetsskador och tillbud Alla arbetsskador och tillbud ska anmälas!"

Liknande presentationer


Google-annonser