Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsskador och tillbud

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsskador och tillbud"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsskador och tillbud
Arbetsskador och tillbud Alla arbetsskador och tillbud ska anmälas! Se info i pärmen + blanketter

2  Arbetsskadeanmälan; anställd
Om du har fått en skada ska du anmäla det inträffade som en arbetsskada! Olycksfall i arbetet Färdolycksfall; till och från arbetet Arbetssjukdom eller smitta Våld, hot eller misshandel

3 Anmälan Prefekt/arbetsmiljöansvarig gör
anmälan i samråd med den drabbade och skyddsombudet Anmälan skickas till LU:s registrator ………………………………………….. - därefter går den via Ps till Försäkringskassan för beslut

4 Anmälan Prefekt/arbetsmiljöansvarig gör
anmälan i samråd med den drabbade och skyddsombudet Anmälan skickas till LU:s registrator ………………………………………….. - därefter går den till Försäkringskassan för beslut

5 Allvarliga arbetsskador
Ska anmälas direkt = samma dag till Arbetsmiljöverket Telefon Dödsfall Svårare personskada Flera drabbade

6  Skadeanmälan; student
Om du har fått en skada ska du anmäla det till den som är ansvarig! Olycksfall Färdolycksfall; till och från skolan Sjukdom genom smitta

7  Skadeanmälan; student
 Skadeanmälan; student Ifylld blankett som prefekten skrivit under skickas till LU:s registrator ”Student och utbildning” för intygande och vidarebefordran till Kammarkollegiet

8  Skadeanmälan; student
Ifylld blankett som prefekten skrivit under skickas till Studerandeenheten som sedan vidare den vidare till Kammarkollegiet

9 som kunde ha lett till en personskada
Tillbud Tillbud är en plötslig händelse som kunde ha lett till en personskada Även tillbud ska anmälas! Skickas till LU:s registrator

10

11 Allvarliga tillbud Tillbud som inneburit
allvarlig fara för liv och hälsa ska anmälas till Arbetsmiljöverket ”utan dröjsmål”

12


Ladda ner ppt "Arbetsskador och tillbud"

Liknande presentationer


Google-annonser