Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Vi vill bli ännu bättre! Vi ska bli ännu bättre!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Vi vill bli ännu bättre! Vi ska bli ännu bättre!"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Vi vill bli ännu bättre! Vi ska bli ännu bättre!

2 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Handlingsplan – för ännu bättre service till företagen Nyckelord som är framtagna utifrån företagens synpunkter: Dialog Förenkla och samordna Förbättra -

3 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Företagens förbättringsförslag som ligger till grund för handlingsplanen Förståelse för företagens villkor Dialog och samverkan Kontakt med ”rätt handläggare” – En väg in Bemötandet, mindre byråkratiskt språk Tydlighet i kommunikation gällande handläggningstider och avgifter

4 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Övergripande målsättningar DIALOG: Politiker och tjänstemän förbättrad dialog med företag Få en bättre förståelse för företagandets villkor och förutsättningar Tydliggöra företagens betydelse för Umeås tillväxt Tydliggöra kommunens roll

5 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 FÖRENKLA OCH SAMORDNA: Förenkla och samordna företagens kontakter bl.a. gemensamma möten berörda verksamheter, lotsande organisation samt företagslots Att kommunen ska uppfattas som en samordnad aktör Utbildning i offentlig upphandling för att förenkla för företag

6 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 FÖRBÄTTRA: Ständiga förbättringar av den kommunala servicen till företagen tex hemsida, ta fram riktlinjer, tydlighet, vilket språk används Effektivisera och tydliggöra handläggningstider och beslutsprocesser Internutbildning: myndighetsutövning, bemötande, förstå företagares situation mm

7 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Genomförda aktiviteter enligt handlingsplanen Företagsbesök med politiker och tjänstemän Årlig näringslivsdag med kommunfullmäktige Dialogträffar med näringslivet och dess organisationer Nätverksträffar med näringslivet Frukostmöten/Morgonpass Näringslivsservice – företagsbesök Samarbete och partnerskap i utvecklingsprojekt

8 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Utbildningssatsningar Förenkla helt enkelt SKL, bemötande, myndighetsutövning, tillgänglighet, klarspråk, mångfald, vem skriver vi för/till? Lära känna varandras processer - processmöten Servicemätningar Förenkla och förbättra informationen till företagen på hemsidan, tillståndslots

9 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Heldagsutbildning för leverantörer om offentlig upphandling Informationsträffar om kommunens upphandling Framåt helt enkelt – summering Resursförstärkning för att klara mål för tillväxt och service nivåer

10 Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Uppföljning Utvärdering av samarbetsformer, aktiviteter Löpande kundundersökningar Redovisning av löpande arbete INSIKT 2013


Ladda ner ppt "Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Vi vill bli ännu bättre! Vi ska bli ännu bättre!"

Liknande presentationer


Google-annonser