Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Vi vill bli ännu bättre! Vi ska bli ännu bättre!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Vi vill bli ännu bättre! Vi ska bli ännu bättre!"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan, ännu bättre service Vi vill bli ännu bättre! Vi ska bli ännu bättre!

2 Handlingsplan, ännu bättre service Handlingsplan – för ännu bättre service till företagen Nyckelord som är framtagna utifrån företagens synpunkter: Dialog Förenkla och samordna Förbättra -

3 Handlingsplan, ännu bättre service Företagens förbättringsförslag som ligger till grund för handlingsplanen Förståelse för företagens villkor Dialog och samverkan Kontakt med ”rätt handläggare” – En väg in Bemötandet, mindre byråkratiskt språk Tydlighet i kommunikation gällande handläggningstider och avgifter

4 Handlingsplan, ännu bättre service Övergripande målsättningar DIALOG: Politiker och tjänstemän förbättrad dialog med företag Få en bättre förståelse för företagandets villkor och förutsättningar Tydliggöra företagens betydelse för Umeås tillväxt Tydliggöra kommunens roll

5 Handlingsplan, ännu bättre service FÖRENKLA OCH SAMORDNA: Förenkla och samordna företagens kontakter bl.a. gemensamma möten berörda verksamheter, lotsande organisation samt företagslots Att kommunen ska uppfattas som en samordnad aktör Utbildning i offentlig upphandling för att förenkla för företag

6 Handlingsplan, ännu bättre service FÖRBÄTTRA: Ständiga förbättringar av den kommunala servicen till företagen tex hemsida, ta fram riktlinjer, tydlighet, vilket språk används Effektivisera och tydliggöra handläggningstider och beslutsprocesser Internutbildning: myndighetsutövning, bemötande, förstå företagares situation mm

7 Handlingsplan, ännu bättre service Genomförda aktiviteter enligt handlingsplanen Företagsbesök med politiker och tjänstemän Årlig näringslivsdag med kommunfullmäktige Dialogträffar med näringslivet och dess organisationer Nätverksträffar med näringslivet Frukostmöten/Morgonpass Näringslivsservice – företagsbesök Samarbete och partnerskap i utvecklingsprojekt

8 Handlingsplan, ännu bättre service Utbildningssatsningar Förenkla helt enkelt SKL, bemötande, myndighetsutövning, tillgänglighet, klarspråk, mångfald, vem skriver vi för/till? Lära känna varandras processer - processmöten Servicemätningar Förenkla och förbättra informationen till företagen på hemsidan, tillståndslots

9 Handlingsplan, ännu bättre service Heldagsutbildning för leverantörer om offentlig upphandling Informationsträffar om kommunens upphandling Framåt helt enkelt – summering Resursförstärkning för att klara mål för tillväxt och service nivåer

10 Handlingsplan, ännu bättre service Uppföljning Utvärdering av samarbetsformer, aktiviteter Löpande kundundersökningar Redovisning av löpande arbete INSIKT 2013


Ladda ner ppt "Handlingsplan, ännu bättre service 2011 - 2013 Vi vill bli ännu bättre! Vi ska bli ännu bättre!"

Liknande presentationer


Google-annonser