Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Information om Hinfo 2006. Hinfo är en nationell databas för information om hjälpmedel Vad är Hinfo? Information om Hinfo 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Information om Hinfo 2006. Hinfo är en nationell databas för information om hjälpmedel Vad är Hinfo? Information om Hinfo 2006."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Information om Hinfo 2006

2 Hinfo är en nationell databas för information om hjälpmedel Vad är Hinfo? Information om Hinfo 2006

3 Alla hjälpmedel ISO 9999 Hjälpmedel för personer med funktionshinder Syn, hörsel, inkontinens, rörelsehinder, begåvningshandikapp m fl Vilka hjälpmedel finns i Hinfo? Information om Hinfo 2006

4 Intressenter: Sjukvårdshuvudmännen Sjukvårdshuvudmännens leverantörer Hjälpmedelsinstitutet Vem driver Hinfo? Information om Hinfo 2006

5 124 leverantörer 20 Regioner / landsting > 20.000 förskrivare 98 % Vilka är med? Information om Hinfo 2006

6 124 leverantörer 20 Regioner / landsting > 20.000 förskrivare 98 % Vilka är med? OBS ”FÄRSKVARA” Information om Hinfo 2006

7 Kund 1 Kund 2Kund 3 Leverantörer Hur fungerar Hinfo? Information om Hinfo 2006

8 Vad hittar du i Hinfo? Information om Hinfo 2006 Uppgifter om leverantörer och kunder

9 Vad hittar du i Hinfo? Information om Hinfo 2006 Strukturerad information om alla artiklar

10 Vad hittar du i Hinfo? Information om Hinfo 2006 Länk till tillbehör och reservdelar

11 Vad hittar du i Hinfo? Information om Hinfo 2006 Korrekta jämförelser Fakta om artiklarna

12 Lätt tillgängliga definitioner Vad hittar du i Hinfo? Information om Hinfo 2006

13 Vad hittar du i Hinfo? Information om Hinfo 2006 Priser och avtal

14 Vad hittar du i Hinfo? Information om Hinfo 2006 Bilder och dokument

15 Hur hittar du i Hinfo? Information om Hinfo 2006 Många olika sätt att söka

16 Använd egenskaperna i sortimentsarbetet ! Information om Hinfo 2006

17 ARTIKELNUMMERSÖKORD ARTIKELBENÄMNINGARTIKELTYPER ISOKODEGENSKAPER PRODUKTAVTAL Information om Hinfo 2006 Några viktiga begrepp

18 Alla artiklar måste ha ett artikelnummer Artikelnumret skall vara ”leverantörsunikt” Våra lokala artikelnummer måste ”stämma” med leverantörens Alla huvudhjälpmedel och tillbehör skall ha ett EAN- nummer Information om Hinfo 2006 Artikelnummer

19 Sökord (vad det är) Produktens namn Väsentliga särskiljande egenskaper eller utrustning Information om Hinfo 2006 Artikelbenämning

20 Beskrivande ord (vad det är) Produktens namn Väsentliga särskiljande egenskaper eller utrustning Information om Hinfo 2006 Artikelbenämning

21 Produkt är en grupp av artiklar som har många identiska egenskaper Produkt ”syskonskara” ”märkesnamn” ”passar till” Information om Hinfo 2006 Produktbenämning

22 Information om Hinfo 2006 Isokod SS-EN ISO 9999:2002 utgåva 3 Hjälpmedel för personer med funktionshinder – klassificering och terminologi Hjälpmedel för individuellt bruk Hjälpmedel som används av både vårdare och brukare

23 Information om Hinfo 2006 Isokod Alla artiklar skall klassas i den isokod som motsvarar artikelns typ och syfte Om en artikel kan användas på flera sätt kan den i Hinfo kopplas till flera ISO-koder. Fabrikatsbundna tillbehör skall alltid kodas som sin huvudartikel lcke fabrikatsbundna tillbehör, som måste användas i kombination med en huvudartikel för att fungera skall klassificeras som sin huvudartikel Artiklar (med artikeltyp T- tillbehör) som fungerar utan att kombineras med en huvudartikel skall klassificeras i egen isokod om sådan finnes

24 Sökord är ord som i klartext beskriver vilken typ av artikel som avses på ”vardagssvenska”. Sökordet är en gemensam nämnare för flera leverantörers artiklar som marknadsförs under olika benämningar (namn) vilket gör att artikeln blir ”sökbar” oavsett artikelns namn (benämning). Information om Hinfo 2006 Sökord

25 T Tillbehör är en artikel som påverkar och/eller förändrar huvudhjälpmedlet s egenskaper H Huvudhjälpmedel Ett komplett fullt fungerande hjälpmedel R Reservdel En artikel som ersätter en utsliten eller trasig del på ett huvudhjälpmede l eller tillbehör Information om Hinfo 2006 Artikeltyp 2 1 3

26 Tj Tjänst är en artikel som ”utföres” på ett huvudhjälpmedel eller tillbehör. Tjänst består i huvudsak av arbetstid. I Inställning Beskriver hur en huvudartikel eller ett tillbehör skall vara inställt och/eller monterat i samband med leverans eller ibruktagande. Information om Hinfo 2006 Artikeltyp

27 Information om Hinfo 2006 Artikeltyp

28 Information om Hinfo 2006 Egenskaper Egenskaper är olika fakta som beskriver artikelns användningsområde, funktion, utseende, storlek m fl.

29 Information om Hinfo 2006 Egenskaper Hitta en artikel till en brukare Kontrollera faktauppgifter I sortimentsarbetet I kravspecifikationerna


Ladda ner ppt "Välkommen till Information om Hinfo 2006. Hinfo är en nationell databas för information om hjälpmedel Vad är Hinfo? Information om Hinfo 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser