Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till e-learning GoF WEB.  E-learning för GoF WEB består av denna PP-presentation samt 2 st. animeringar som visar exempel på hur du skall knappa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till e-learning GoF WEB.  E-learning för GoF WEB består av denna PP-presentation samt 2 st. animeringar som visar exempel på hur du skall knappa."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till e-learning GoF WEB

2  E-learning för GoF WEB består av denna PP-presentation samt 2 st. animeringar som visar exempel på hur du skall knappa i GoF-WEB för att 1.söka information och 2. skapa rapporter till Excel-format.  Visningen av animeringarna är möjlig att pausa i nedre delen av visningsfönstret.  Värdena som visas i detta underlag är från testdatabasen (fiktiva) Inledning

3 Bakgrund  FREJ88 ersätts av ”GoF WEB” för presentation av Grund- och Förvaltningsdata.  Databasen kommer att benämnas Försvarslogistikens Förnödenhetsregister.  Manuella registervårdsfunktioner i FREJ88 kommer flyttas till en ny applikation i PDR-familjen,ProduktaDataRegistering-RegisterVård (PDRrv).

4 Sökdialog – Informationstyp  Sökningens karaktär beror på datatyp.  Termerna är indelade i följande typer - Fritext – Sökning med Wildcard möjlig (se nästa bild) - Strängar ( - ” - ) - Datum skrivs på formatet åååå-mm-dd - Numeriskt värde ( - ” - ) - Person - Organisation - Klassificering – Sökning med valida värden

5 Exempel på utsök Fritext med wildcard Valida värden

6 Sökdialog – Informationstyp  Wildcard går att använda på textfält och på datumfält. Det går däremot inte att använda på numeriska fält.(t.ex. anskaffningspris, anskaffningsår) Där det finns värdelistor väljer användaren värde från listan och kan inte själv skriva in värden.  Wildcards som går att använda är följande:  * Ersätter valfritt antal tecken  ? Ersätter en position i sökningen med valfritt tecken  " " Sätt citattecken runt orden om du vill söka efter en exakt fras i en Exakt ordning  Mellanslag mellan sökord tolkas som ELLER

7 Sökdialog – Informationstyp  Logiska Sökoperatorer  Sökmotorn accepterar att man använder logiska sökoperatorer bland sökvärdena direkt i respektive sökterm (logiska sökoperatorer ska skrivas med versaler enligt nedan)  AND exempel på söksträng F123* AND *45  OR exempel på söksträng M* OR F*  NOT exempel på söksträng F12* NOT F123*

8 Sökdialog-Grundfunktioner Första sökfälten förvalda till Förrådsbeteckning och förrådsbenämning 10 st fält med lista av valbara termer för sökning Möjlighet att spara och ladda sökprofiler. Träfflista där man kan välja 10, 50 eller 100 rader i träfflistan Knapp för att rensa alla termer i sökdialogen Knapp för att söka förnödenheter enligt angivna sökvillkor Snabbrapport och Köa rapport genererar Excel- export.

9 Navigera i GoF web - Översikt Klicka för att komma till startsida Historik, Favoriter och snabb-sök Klicka för att Logga ut Sökdialog Allmänna funktioner Tex. rapporter Enskild funktioner Skriv ut. Tex. Rapport och Skriv ut. ”Bakåt knapp” Alternativa sökningar Förstora och förminska sökdelen för att se sökresultat eller detaljinformation

10 Avslutningsvis  När du har tittat på animeringarna och gjort ditt första sök så kommer du att upptäcka stora sökförbättringar jämfört med FREJ88.  Du har nu möjlighet att söka med ett eller flera ingångsvärden (typ CD-FREJ).  När du söker och testar i GoF WEB så kan du inte göra någon skada i databasen.  Titta nu på animeringarna i turordning.  Lycka till!!!


Ladda ner ppt "Välkommen till e-learning GoF WEB.  E-learning för GoF WEB består av denna PP-presentation samt 2 st. animeringar som visar exempel på hur du skall knappa."

Liknande presentationer


Google-annonser