Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till e-learning GoF WEB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till e-learning GoF WEB"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till e-learning GoF WEB

2 Inledning E-learning för GoF WEB består av denna PP-presentation samt 2 st. animeringar som visar exempel på hur du skall knappa i GoF-WEB för att 1.söka information och 2. skapa rapporter till Excel-format. Visningen av animeringarna är möjlig att pausa i nedre delen av visningsfönstret. Värdena som visas i detta underlag är från testdatabasen (fiktiva)

3 Bakgrund FREJ88 ersätts av ”GoF WEB” för presentation av Grund- och Förvaltningsdata. Databasen kommer att benämnas Försvarslogistikens Förnödenhetsregister. Manuella registervårdsfunktioner i FREJ88 kommer flyttas till en ny applikation i PDR-familjen,ProduktaDataRegistering-RegisterVård (PDRrv).

4 Sökdialog – Informationstyp
Sökningens karaktär beror på datatyp. Termerna är indelade i följande typer - Fritext – Sökning med Wildcard möjlig (se nästa bild) - Strängar ( ” ) - Datum skrivs på formatet åååå-mm-dd - Numeriskt värde ( ” ) - Person - Organisation - Klassificering – Sökning med valida värden

5 Exempel på utsök Fritext med wildcard Valida värden

6 Sökdialog – Informationstyp
Wildcard går att använda på textfält och på datumfält. Det går däremot inte att använda på numeriska fält.(t.ex. anskaffningspris , anskaffningsår) Där det finns värdelistor väljer användaren värde från listan och kan inte själv skriva in värden. Wildcards som går att använda är följande: * Ersätter valfritt antal tecken ? Ersätter en position i sökningen med valfritt tecken " " Sätt citattecken runt orden om du vill söka efter en exakt fras i en Exakt ordning Mellanslag mellan sökord tolkas som ELLER

7 Sökdialog – Informationstyp
Logiska Sökoperatorer Sökmotorn accepterar att man använder logiska sökoperatorer bland sökvärdena direkt i respektive sökterm (logiska sökoperatorer ska skrivas med versaler enligt nedan) AND exempel på söksträng F123* AND *45 OR exempel på söksträng M* OR F* NOT exempel på söksträng F12* NOT F123*

8 Sökdialog-Grundfunktioner
Sökdialog-Grundfunktioner Första sökfälten förvalda till Förrådsbeteckning och förrådsbenämning Möjlighet att spara och ladda sökprofiler. 10 st fält med lista av valbara termer för sökning Träfflista där man kan välja 10, 50 eller 100 rader i träfflistan Knapp för att söka förnödenheter enligt angivna sökvillkor Knapp för att rensa alla termer i sökdialogen Snabbrapport och Köa rapport genererar Excel-export. Författare: [skriv in ditt namn: Visa>Bildbakgrund>Infoga>Sidhuvud/sidfot]

9 Navigera i GoF web - Översikt
Klicka för att Logga ut Klicka för att komma till startsida Enskild funktioner Tex. Rapport och Skriv ut. Allmänna funktioner Tex. rapporter Förstora och förminska sökdelen för att se sökresultat eller detaljinformation Alternativa sökningar ”Bakåt knapp” Sökdialog Historik, Favoriter och snabb-sök

10 Avslutningsvis När du har tittat på animeringarna och gjort ditt första sök så kommer du att upptäcka stora sökförbättringar jämfört med FREJ88. Du har nu möjlighet att söka med ett eller flera ingångsvärden (typ CD-FREJ). När du söker och testar i GoF WEB så kan du inte göra någon skada i databasen. Titta nu på animeringarna i turordning. Lycka till!!!


Ladda ner ppt "Välkommen till e-learning GoF WEB"

Liknande presentationer


Google-annonser