Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design & Utvärdering, 5 poäng Designern Torsdagen den 23/3 Informatik A.3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design & Utvärdering, 5 poäng Designern Torsdagen den 23/3 Informatik A.3."— Presentationens avskrift:

1 Design & Utvärdering, 5 poäng Designern Torsdagen den 23/3 Informatik A.3

2 Om föreläsningen Design som –individuell tankeprocess –social process Designern och designförmåga –vad utmärker en designers förmåga? –går den att utveckla?

3 Design som individuell tankeprocess Reflektion i handling –hur hanterar vi obekanta situationer? –konversera med designsituationen Design genom problematisering –varför? –problemet behöver inte vara det som formulerats för designern Restriktioner som stöd för design

4 Forskning vs Design Forskning –syftar trad. till att beskriva och förklara olika fenomen –närma sig sanning –metoden som kvalitetsgarant –främst deskriptiv Design –syftar till förändring –passa in –normativ

5 Design som social process Design är sällan en persons angelägenhet Aktörer som påverkar designprocessen –klient och användare Tre typroller –“dataexperten” –“den sociotekniske experten” –“politiske agenten”

6 Två frågor Vad är kännetecknande för en designers förmåga? Kan designförmågan utvecklas? –Talang? –Utbildning? –Träning? Hur? –Förberedelse, förberedelse, förberedelse...

7 Utformning Kreativ och analytisk förmåga –Kreativitet för att: generera nya idéer bedöma idéers kvalitet –Analytiskt tänkande: Vad? Hur? Varför? Kräver föreställningsförmåga?

8 Komposition Gestaltningsförmåga –att konkret utforma något som inte existerar –komposition av gestalter sätta samman delar till helheter funktion, form och struktur dynamiska gestalter

9 Struktur Insikt och kunnande om den underliggande tekniken –val, dimensionering och komposition av systemkomponenter

10 Kommunikation med klienten Rationalitet –är processen begriplig? –är handlingarna enhetliga med rådande värderingar –en förutsättning för kommunikation Kommunikationsförmåga –uttrycka idéer och tankar –motivera designförslag

11 Funktionalitet Insikt och kunnande om användning –Systemutveckling –Människa-datorinteraktion

12 Etik Insikt och kunnande om värden och ideal –intressekonflikter i designsituationen –designsituationens relation till samhället –designerns personliga ansvar

13 Bedömning KompositionenBehållaren Navigering Kärnan

14 Utveckling av designförmågan Känsla för kvalitet –erfarenhet av processer –bedömning av produkter Utveckla språk Reflektivt tänkande –designern studerar sina egna handlingar Retrospektiv reflektion

15 Övningsuppgift Välj ut tre av de tio IT- dimensioner som L & S presenterar. Försök att karaktärisera MS PowerPoint med hjälp av dessa.

16 Gestaltexempel


Ladda ner ppt "Design & Utvärdering, 5 poäng Designern Torsdagen den 23/3 Informatik A.3."

Liknande presentationer


Google-annonser