Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten"— Presentationens avskrift:

1 Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten
Från Henrik Boström Uppsatsens bakgrund Hänvisningar och citat Källförteckning Litteratursökning

2 Uppsatsens bakgrund Bakgrundens syfte
• att sätta in problemställningen i ett sammanhang - till vilket område bidrar arbetet? • att visa vilket bidrag lösningen ger - har liknande problem studerats tidigare? - kommer ny kunskap att erhållas? - hur viktig är denna nya kunskap?

3 Uppsatsens bakgrund Bakgrunden beskriver normalt • forskningsområdet
• den generella forskningsfrågan

4 Exempel Inom området induktiv logikprogrammering (ILP) har man under de två senaste decennierna utvecklat metoder för att automatiskt generera logikprogram från exempel (De Raedt & Muggleton, 2004). Anledningen till att ett stort intresse ägnats detta område är... Metoderna har visat sig fungera mycket bra i flera olika tillämpningar inom ... De befintliga metoderna har dock problem med effektiviteten då exempelmängderna blir för stora, och detta leder till att metoderna i praktiken inte kan användas för många typer av problem, se t.ex. (...)... En ansats som ofta används inom ... för att komma tillrätta med ett liknande problem är ... och om denna skulle kunna anpassas till ILP-metoderna...

5 Uppsatsens bakgrund Vilken är målgruppen? Forskare inom området
Allmänheten IT-studenter ...

6 Uppsatsens bakgrund Bakgrunden relaterar till tidigare arbeten genom
hänvisningar direkta citat OBS! Källan skall anges – annars kan arbetet betraktas som plagiat eller stöld!

7 Exempel En metod för att komma tillrätta med detta problem
är s.k. stokastisk matchning (Sebag, 1999). I (Cohen, 1993a) presenteras ett system som ... ...medan Boström (2004) anger att ”problemet med icke angivna citat bara växer”. ...har redogjorts för tidigare i en mängd arbeten (Lavrac och Dzeroski 1994, s ; Srinivasan et al, 1994; Cussens, 2002).

8 Övningsuppgift Läs igenom övningstext 1. Diskutera följande frågor i grupper om två-tre personer: Är bidraget tydligt? dvs. - ges hänvisning till liknande studier, eller har något liknande inte studerats tidigare? - kommer ny kunskap erhållas? - är denna viktig? Används hänvisningar korrekt? Vilken är målgruppen?

9 Övningsuppgift Läs igenom övningstext 2. Fundera själv över följande frågor: Är bidraget tydligt? dvs. - ges hänvisning till liknande studier, eller har något liknande inte studerats tidigare? - kommer ny kunskap erhållas? - är denna viktig? Används hänvisningar korrekt? Vilken är målgruppen?

10 Källförteckning Konferensartikel Tidskriftsartikel Bok Person
Författare, Årtal, Titel, Verk, Sidnr-Sidnr, Förlag, ev. Ort. Tidskriftsartikel Författare, Årtal, Titel, Tidskrift, Nummer(Volym):Sidnr-Sidnr. Bok Författare, Årtal, Titel, ev. Upplaga, Förlag, ev. Ort. Person Namn, Årtal, personal communication.

11 Källförteckning Cohen W.W., Efficient pruning methods for separate-and-conquer rule learning systems. In Proceedings of the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 998–994, Morgan Kaufmann. Fürnkranz J., Pruning algorithms for rule learning. Machine Learning, 27(2):139–171. Lavrac N. and Dzeroski S., Inductive Logic Programming: Techniques and Applications, Ellis Horwood.

12 Källförteckning (hemsidor)
Officiell hemsida Namn på organisation, ev. Titel, Uppdateringsdatum, <URL>, Åtkomstdatum Biblioteken vid Lunds Universitet, 20 April Hemsida. <http://www.lub.lu.se> (hämtad 18 maj 1999) Personlig hemsida Namn, Uppdateringsdatum, <URL>, Åtkomstdatum Boström H., 9 september Hemsida. <http://www.dsv.su.se/~henke> (hämtad 1 november 2004) Dokument Ev. författare, Ev. titel, Uppdateringsdatum, <URL>, Åtkomstdatum MacDonald J.,   June 8, Suggested Sources for a Position Paper.  In  Milner Library, Illinois State University, Library Instruction. Home page. <http://www.mlb.ilstu.edu/ressubj/subject/general/suggsrc.htm> (accessed August 14, 2001) URL till dokument ersätter inte övrig information i källförteckningen!

13 Övningsuppgift Läs igenom övningstext 3. Fundera själv över följande frågor: Saknas några uppgifter? Vad tycker du om sättet att organisera källorna?

14 Källförteckning Läs mer om citering, referenser och källförteckningens utformning på: Lunds universitetsbibliotek, 26 maj Citering och referenser. Hemsida. <http://www.lub.lu.se/distans/infokompetens/referens/> (hämtad 30 oktober 2004) Luleå universitetsbibliotek, 19 oktober Bibliografiska referenser. Hemsida. <http://www.luth.se/depts/lib/utbildning/referenser/> (hämtad 30 oktober 2004)

15 System för att hitta litteratur
Litteratursökning System för att hitta litteratur


Ladda ner ppt "Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten"

Liknande presentationer


Google-annonser