Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten Från Henrik Boström Uppsatsens bakgrund Hänvisningar och citat Källförteckning Litteratursökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten Från Henrik Boström Uppsatsens bakgrund Hänvisningar och citat Källförteckning Litteratursökning."— Presentationens avskrift:

1 Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten Från Henrik Boström Uppsatsens bakgrund Hänvisningar och citat Källförteckning Litteratursökning

2 Uppsatsens bakgrund att sätta in problemställningen i ett sammanhang - till vilket område bidrar arbetet? att visa vilket bidrag lösningen ger - har liknande problem studerats tidigare? - kommer ny kunskap att erhållas? - hur viktig är denna nya kunskap? Bakgrundens syfte

3 Uppsatsens bakgrund forskningsområdet den generella forskningsfrågan Bakgrunden beskriver normalt

4 Exempel Inom området induktiv logikprogrammering (ILP) har man under de två senaste decennierna utvecklat metoder för att automatiskt generera logikprogram från exempel (De Raedt & Muggleton, 2004). Anledningen till att ett stort intresse ägnats detta område är... Metoderna har visat sig fungera mycket bra i flera olika tillämpningar inom... De befintliga metoderna har dock problem med effektiviteten då exempelmängderna blir för stora, och detta leder till att metoderna i praktiken inte kan användas för många typer av problem, se t.ex. (...)... En ansats som ofta används inom... för att komma tillrätta med ett liknande problem är... och om denna skulle kunna anpassas till ILP-metoderna...

5 Uppsatsens bakgrund Forskare inom området Allmänheten IT-studenter... Vilken är målgruppen?

6 Uppsatsens bakgrund hänvisningar direkta citat Bakgrunden relaterar till tidigare arbeten genom OBS! Källan skall anges – annars kan arbetet betraktas som plagiat eller stöld!

7 Exempel En metod för att komma tillrätta med detta problem är s.k. stokastisk matchning (Sebag, 1999). I (Cohen, 1993a) presenteras ett system som......medan Boström (2004) anger att ”problemet med icke angivna citat bara växer”....har redogjorts för tidigare i en mängd arbeten (Lavrac och Dzeroski 1994, s.244-247; Srinivasan et al, 1994; Cussens, 2002).

8 Övningsuppgift Är bidraget tydligt? dvs. - ges hänvisning till liknande studier, eller har något liknande inte studerats tidigare? - kommer ny kunskap erhållas? - är denna viktig? Används hänvisningar korrekt? Vilken är målgruppen? Läs igenom övningstext 1. Diskutera följande frågor i grupper om två-tre personer:

9 Övningsuppgift Är bidraget tydligt? dvs. - ges hänvisning till liknande studier, eller har något liknande inte studerats tidigare? - kommer ny kunskap erhållas? - är denna viktig? Används hänvisningar korrekt? Vilken är målgruppen? Läs igenom övningstext 2. Fundera själv över följande frågor:

10 Källförteckning Konferensartikel Författare, Årtal, Titel, Verk, Sidnr-Sidnr, Förlag, ev. Ort. Tidskriftsartikel Författare, Årtal, Titel, Tidskrift, Nummer(Volym):Sidnr-Sidnr. Bok Författare, Årtal, Titel, ev. Upplaga, Förlag, ev. Ort. Person Namn, Årtal, personal communication.

11 Källförteckning Cohen W.W., 1993. Efficient pruning methods for separate- and-conquer rule learning systems. In Proceedings of the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 998–994, Morgan Kaufmann. Fürnkranz J., 1997. Pruning algorithms for rule learning. Machine Learning, 27(2):139–171. Lavrac N. and Dzeroski S., 1994. Inductive Logic Programming: Techniques and Applications, Ellis Horwood.

12 Källförteckning (hemsidor) Officiell hemsida Namn på organisation, ev. Titel, Uppdateringsdatum,, Åtkomstdatum Biblioteken vid Lunds Universitet, 20 April 1999. Hemsida. (hämtad 18 maj 1999) Personlig hemsida Namn, Uppdateringsdatum,, Åtkomstdatum Boström H., 9 september 2004. Hemsida. (hämtad 1 november 2004) Dokument Ev. författare, Ev. titel, Uppdateringsdatum,, Åtkomstdatum MacDonald J., June 8, 2001. Suggested Sources for a Position Paper. In Milner Library, Illinois State University, Library Instruction. Home page. (accessed August 14, 2001) URL till dokument ersätter inte övrig information i källförteckningen!

13 Övningsuppgift Saknas några uppgifter? Vad tycker du om sättet att organisera källorna? Läs igenom övningstext 3. Fundera själv över följande frågor:

14 Källförteckning Läs mer om citering, referenser och källförteckningens utformning på: Lunds universitetsbibliotek, 26 maj 1999. Citering och referenser. Hemsida. (hämtad 30 oktober 2004)http://www.lub.lu.se/distans/infokompetens/referens/ Luleå universitetsbibliotek, 19 oktober 2004. Bibliografiska referenser. Hemsida. http://www.luth.se/depts/lib/utbildning/referenser/ (hämtad 30 oktober 2004)

15 Litteratursökning www.lib.kth.se www.citeseer.org System för att hitta litteratur


Ladda ner ppt "Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten Från Henrik Boström Uppsatsens bakgrund Hänvisningar och citat Källförteckning Litteratursökning."

Liknande presentationer


Google-annonser