Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 4  Kategorier av lärda  Dhikr-cirklar  Vilken kunskap är obligatorisk?  ”Jag vet inte.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 4  Kategorier av lärda  Dhikr-cirklar  Vilken kunskap är obligatorisk?  ”Jag vet inte.”"— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 4  Kategorier av lärda  Dhikr-cirklar  Vilken kunskap är obligatorisk?  ”Jag vet inte.”

3 Minitest

4 Kategorier av lärda

5 1.Endast yttre kunskap / Exoterisk (”Denna person är korrupt.” Islamologer) 2.Endast inre kunskap / Esoterisk (Extrema sufister. Junayd sa: ”Vad de har uppnått är endast helveteselden.”) 3.Både yttre och inre kunskap (Koranen & Sunnah. Mänsklighetens elit. ) Hadith? Vilken kategori tillhör du?

6 Säg: ”Vare sig ni tror eller inte tror på den, faller de som tidigare fick del av kunskap ned på sina ansikten när den läses för dem och säger: ”Stor är vår Herre i Sin härlighet! Vår Herres löfte har uppfyllts! Ja, de faller ned på sina ansikten med tårar (i ögonen) och deras ödmjukhet fördjupas.” (Koranen 17:107-109) ”Ingen av Hans tjänare utom de som har (en djup inre) kunskap fruktar Gud (så som Han bör fruktas).” (Koranen 35:28) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

7 Salaf as-Saleh (Rättfärdiga föregångarna) ”Religiös kunskap är inte mängden texter du har memorerat. Istället är kunskap ödmjukhet.”

8 Dhikr-cirklar

9  Profetens hadith om dhikr-cirklar  Ibn Mas’uds förklaring  Ata al-Khurasani sa: ”Dhikr-sammankomster är sammankomster för att studera det tillåtna och förbjudna, hur man köper och säljer, hur man utför bönen och fastan väl, lagarna om giftermål och skilsmässa, hur man utför pilgrimsfärden och liknande ämnen.”

10  Abu Suwâr al-’Adawî satt i en studiecirkel då en ung man tillrättavisade samlingen genom att uppmana dem att säga ”Subhanallah” och ”Alhamdulillah”. Abu Suwâr blev arg och sa: ”Vad annars är syftet med vår samling?”  Kunskap obligatorisk, dhikr efter bönen frivillig

11 Vilken kunskap är obligatorisk?

12  Profeten sa: ”Att söka kunskap är obligatoriskt för varje muslim.”  Ibn Rajab: religionens grunder – Tafsir, sunnah, inre kunskap  Umar sa: ”Ingen säljer i vår marknad utan den som har kunskap om religionen.”

13  Abdullah ibn al-Mubarak blev tillfrågad: ”Vilken kunskap är obligatorisk?”  Han svarade: ”Om en person inte har någon förmögenhet är det inte ett krav för honom att lära sig reglerna för zakat. Om hans förmögenhet når nisâb är det obligatoriskt att han lär sig hur mycket han bör ge i zakat, när han ska ge och till vem. Annan egendom som han har och som han måste betala zakat för ska behandlas på samma sätt.” Sekulär kunskap (ekonomi)MenstruationBarnuppfostran

14 ”Jag vet inte.”

15  Talar i Allahs namn – halal och haram  Ibn Sirin – ”Om han blev tillfrågad om något är halal eller haram ändrades hans färg. Han omvandlades till den grad att han inte längre var samma person.”  ’Atâ’ ibn al-Sâ’ib sa: ”Jag träffade sådana människor, när de blev tillfrågade om något är halal eller haram darrade de medans de talade.”  Imam Mâlik – svävade mellan himmel och helvete Stockholmskonferensen – ”Det låter inte bra.”

16  ”Jag hoppas att…”  ”Jag fruktar…”  ”Det är mig mer kärt att…”  ”Jag vet inte.”  Imam Ahmed brukade ofta uttala sig på följande sätt om frågor där salaf as-saleh hade olika åsikter: ”Det mest troliga svaret är: Imam Ahmed ”Jag vet inte.”

17 Nästa gång: Hela skapelsen bistår den lärda – Lärda och tillbedjare

18 Jazakallah khayr för er tid! PS: Glöm inte skriva upp er på sms-listan.


Ladda ner ppt "Föreläsning 4  Kategorier av lärda  Dhikr-cirklar  Vilken kunskap är obligatorisk?  ”Jag vet inte.”"

Liknande presentationer


Google-annonser