Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XML och den elektroniska handeln Standarder, ramverk och utveckling i USA – en studie Nicklas Lundblad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XML och den elektroniska handeln Standarder, ramverk och utveckling i USA – en studie Nicklas Lundblad"— Presentationens avskrift:

1 XML och den elektroniska handeln Standarder, ramverk och utveckling i USA – en studie Nicklas Lundblad nicklas@sf.swetech.org

2 Disposition XML – den elektroniska handelns lingua universalis? Babels Torn Standarder, ramverk och utveckling – kort översikt Intervjustudie Framtiden

3 XML – lingua universalis? Visionen: ett språk och ett marknadsrumVisionen: ett språk och ett marknadsrum Källa: CommerceOne

4 ”Come, let us go down, and there confuse their language, that they may not understand one another's speech." XML idag – Babels Torn CBL 2.0 IOTP OBI cXML ECML fPML OFX XML BizTalk eCO XML-EDI

5 XML och EDI Kommer EDI att försvinna? Vilka är skillnaderna? –EDI – rigid standard eller stabilt? –En till en i EDI/ Många till många med XML Inkommensurabilitet? XML/EDI – syntesen

6 Standarder, ramverk, utveckling cXML CBL BizTalk IOTP OBI eCO Övriga standarder

7 cXML Skapat av Ariba Inc (se http://www.cxml.org) ’DTD-baserad’ Två typer av interaktion –Request/Response och One way(asynkron) Både transport och innehåll Del av BizTalk-konsortiet nu

8 CBL 2.0 Framtaget av CommerceOne (tidigare VeoSystems) Den mest omfattande standarden? Schemabaserad Bygger på många och med existerande standarder (EDIFACT, OBI m.m.) Dokumentservice arkitektur (ingen meddelandeinformation)

9 CBL 2.0 Ingående affärsdokument: –Purchase Order –Purchase Order Acknowledgement –Order Status Request –Order Status Acknowledgement –Availability Check Request –Availability Check Acknowledgement –Price Check Request –Price Check Acknowledgement –Invoice –Product Catalog –Product Catalog Update

10 BizTalk Microsofts initiativ Repository och Tagspecification –CommerceOne och Ariba är med –”Lågnivåstandard” BizTalkserver under hösten 1999 –Jumpstartkit redan nu Stark policyfaktor

11 BizTalk - Exempel Routing tags här Dokument

12 eCO Framework (CommerceNet) CommerceNet Interoperabilitet för B2B e- commerce Omfattande mål: –Kunna beskriva alla e-commerce system –Kunna stödja nya marknader XML-baserat

13 eCo – översikt Källa:CommerceNet

14 eCO - översikt Källa:CommerceNet

15 SUN, IBM, Mondex, m.fl Standard för handel på Internet XMLbaserad Ingen egen utveckling det senaste året

16 OBI – grundläggande modell Figure 2-2 OBI Architecture. The OBI/2.0 technical specifications focus primarily on steps 2, 3, 3a, 3b and 5.

17 OBI “In the future the OBI Consortium may provide standard order formats based on EDIFACT and/or XML and may add additional document types.” Obi spec v.2

18 Övriga initiativ – RosettaNet Källa:RosettaNet.org

19 Övriga initiativ Samarbetsorganisation Omfattande medlemsbas Arbetar för att främja standarder snarare än upprätta dem, har ett XML repository Driver xml.org Arbetar med interoperabilitetsfrågor

20 Övriga initiativ - intressanta för elektronisk handel- FpML FinXML OFX/IFX XFDL Bank Internet Payment System P3P UCLP v 3.0 ECML ICE XML-digitala signaturer VoiceXML

21 Intervjustudie What do you think will be the most important developments on the E-commerce/XML stage during the next 12 months? (Standards, technologies, products) There are many different XML based initiatives for enabling business communication. Amongst the more well known we find BizTalk, CBL, cXML and OBI (which is soon to implement XML in its model). Which – if any – of these and other initiatives do you see –Leading within the next 12 months? (Multiple answers allowed!) –Disappearing within the next 12 months? (Multiple answers allowed!) –Integrated within the next 12 months? (Multiple answers allowed!) Which three actors do you see as the most important in the development of XML in the future? In what areas?

22 Intervjustudie How do you view the future of EDI in the light of the developments in the XML area? What area/areas of application do you believe will be most important for XML (electronic procurement, application integration, knowledge management et cetera)? (Multiple answers allowed!) What is the most important effect that you think XML will have on electronic commerce and in what area – B2B or B2C or both? What will be the single greatest problem facing the XML development community in the next 12 months? Which programming language environment – if any - do you feel has the best support for working with XML? What do you feel will be the W3C:s role in the future of XML? How long do think it will take for XML to gain widespread implementation and not only widespread acceptance as a structured information standard?

23 Standardiseringsprocessen [1993] Oasis grundas som en organisation för SGML [1996-09] Ariba grundas [1996-10] Open Buying on the Internet konsortiet grundas [1996-11] Första skissen på XML förevisas i Boston vid SGML-konferensen [1997-04] CommerceOne, i sin nuvarande form, grundas [1998-01-12] OTP-specifikationen släpps [1998-02-10] XML 1.0 specifikationen blir en officiell W3C rekommendation [1999-05-10] Microsoft och Ariba tillkännager att man skall samarbeta och integrera cXML och BizTalk. [1999-05-24] Microsoft och CommerceOne går ut i en pressrelease och informerar om sitt samarbete. [1999-05-24] Första BizTalkramverket släpps v 0.81 [1999-05-25] xml.org – OASIS webbportal för XML-information öppnar.. [1999-07] OASIS tillkännager att Microsoft blivit medlemmar [1999-07-27] CBL 2.0 släpps [1999-08-16] cXML 1.0 släpps [1999-10-12] eCO släpps i en öppen version. [1999-10-14] Ariba börjar distribuera MS SQL Server

24 CBL 2.0

25 Framtiden Utveckling av marketspaces? –Rättsliga och ekonomiska problem Ansvar, differentiering och verifiering Modelleringsproblem (är dokument optimala informationsmodeller on- line?) ASP (mysap.com) En standard eller många?

26 Avslutning – Babels Torn Behold, they are one people, and they have all one language ; and this is only the beginning of what they will do; and nothing that they propose to do will now be impossible for them.


Ladda ner ppt "XML och den elektroniska handeln Standarder, ramverk och utveckling i USA – en studie Nicklas Lundblad"

Liknande presentationer


Google-annonser